csontváz fn 2A

1. ’〈gerincesekben:〉 a testnek csontok, porcok, ízületek és szalagok alkotta, fajra jellemző felépítésű szilárd belső váza (mint a mozgás passzív szerve)’ ❖ Tsont állvány. Tsontváz. Sceleton (1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez C3667, 403) | [a gerinces állatok] belső és ízekre osztott csontokkal, úgy nevezett csontvázzal birnak, mellyre a test támaszkodik (1847 Peregriny Elek 8360004, 12) | [a madarak csontjai,] kivévén a combcsontot, csontvelő helyett többnyire levegőt tartalmaznak (pneumaticitas), vagyis a madarak csontváza légi életöknek megfelelően van szerkesztve (1895 PallasLex. CD02) | az emberszabású majmok medenceöve csontvázuknak legkevésbbé emberies jellegű része (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Előnyös minden csontvázat terhelő testedzés: a legtöbb labdajáték, a kerékpározás, a súlyzózás, a futás (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ez mint maradvány’ ❖ a’ templomban semmi tsont-vázra sem akadtak (1807 Farkas Ferenc ford. C1695, 58) | az eddigelé fölfedezett emberi maradványok, koponyák és csontvázak száma elég csekély (1884 Hunfalvy János 8191001, 35) | A sivatagban az utat állati csontvázak jelzik (1911 Halász Imre CD10) | a fosszilis csontvázakból ítélve a dinoszauruszok uralta erdőkben settenkedő első emlősök nagyon hasonlóak lehettek hozzá [ti. a mókuscickányhoz] (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146005, 228).

1b. ’ezt utánzó, csontokból összeállított, ill. más anyagból készített szemléltetőeszköz’ ❖ Az állatok közül is van számos kitömött példány; sőt még az anatomia komparativa tanitásához is nehány csontváz (1848 Tavasi Lajos 8469011, 140) | a sarokban álló preparált csontváz (1917–1919 Krúdy Gyula CD54) | Az új Anatómiai Intézet alapítása 1 db csontvázzal s 100 db szövettani metszettel történt (1973 Törő Imre CD30).

1c. ’ilyen emberi váz alapján elképzelt v. ábrázolt lény mint a halál jelképe v. mint megelevenedő halott’ ❖ önként válalt vétkeim lemosom – letörlöm, halál, te tsont váz! (1823 Komlóssy Ferenc 8249001, 13) | az ajtó előtt egy csontváz kél a földből, s fenyegetve áll Ádám előtt (1863 Madách Imre C2953, 116) | Az ábrázolás [ti. a haláltánc] a halál hatalmát ugy fejezi ki, hogy a csontváz, mely majd mezítelen, majd ruhába van öltöztetve, váratlanul jelenik meg, a halandókat vidám tánc, lakoma közepett lepi meg és mintegy fölkéri az utolsó táncra (1894 PallasLex. CD02) | A halál modern európai robotképe ugyanis egyre élesebben különbözik a hagyományostól. A kaszás csontváz kimegy a divatból (1984 Bodor Pál 1019002, 12).

1d. ’〈olyan kellemetlen v. káros, hátrányos dolog jelképeként, amely utólag napvilágra kerül〉’ ❖ Csontvázakkal van tele közéletünk szekrénye (1996 Magyar Hírlap CD09) | van ok megtartani az adókedvezményeket, ez ugyanis a legbiztosabb módja, hogy ne essenek ki csontvázak a ruhásszekrényből (1999 Magyar Hírlap CD09) | a januárban megválasztott új vezetés napról napra újabb csontvázzal szembesül, amely éppen kidől a szekrényből (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’sovány, csont és bőr ember v. állat’ ❖ Szárazság, és ſzédelgés eméſztette testemet! Tsont vázzá lettem! (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess C4520, 86) | Folyó hó 13-kán indultam Beregszászról olly rosz lovakon, a millyeneken még nem jártam idei utamban. […] Kétségbe esve ültem a szekérre; az igaz, hogy csak septemberben esküszöm, de azt hittem, hogy akkorára ide nem érek ez élő csontvázakon (1847 Petőfi Sándor 8366456, 68) | Egy kóczos, lompos, sáros, elzüllött, csontvázzá soványodott, idomtalan, alaktalan nyomorék (1886 Hasznos Mulattató 8630002, 4) | visszagondolok azokra az emberi formájukból kivetkőztetett, rongyokba burkolt, szőrös csontvázakra [ti. a munkaszolgálatosokra], akik papirba csavart lábbal vagy mezétláb vonszolták magukat végig az Erzsébet-utca friss, mély havában (1945 Becht Rezső CD52) | Arányosan jóltáplált nő lett Elvirából, a hajdani csontvázból (1957 Benedek István 9041011, 360).

2a. (jelzőként v. állítm-ként) ’〈csonttá soványodott, (össze)aszott élőlény, test(rész) jellemzésére〉’ ❖ eggy fekete Maurusnak tsontváz keze nyujtja a’ poharat (1825 Kis János¹ ford.–Iuvenalis C2661, 34) | velőtlen és szikár vala már az előtt is; most csupa csontváz volt (1832 Mulattató ford. C3234, 12) | Teste csontváz, arcza holthalavány, térdei pedig dagadtak valának (1900 Varga Mihály 8511007, 68) | minduntalan égnek hányta vacak csontváz lábait a vén gebe (1947 Hunyady József 9265001, 9) | Itt nincsenek afrikai csontváz gyerekek, de vannak rosszultápláltak, akiken segíteni kell (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’kül. vmely elpusztult, rongálódott testnek, tárgynak lecsupaszított, a belső szerkezetet megmutató váza, maradványa’ ❖ A jegenyék csontvázai még görbék a tél rettentő ütéseitől (1917 Krúdy Gyula CD54) | mekkora utat tett meg az az egy adag acél, amelyből a ház csontváza készült (1959 Népszava júl. 8. C4823, 3) | reflektorokkal kivilágított senkiföldjén, egy háborúban kiégett templom csontváza áll (1986 Nádas Péter 9466005, 532) | Mindenféle repülőgépek és gépkocsik csontvázai (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’vmely szellemi dolog belső, annak felépítését meghatározó, fő vonalait egybefogó váza’ ❖ egy systematizált codexnek csontvázát dolgozza ki (1834 Kossuth Lajos CD32) | a fordítások csak a romantikus mese sívár csontvázát tárják elénk (1937 Bóka László 2045036, 89) | a műalkotásból így hiányozni fog valami igen lényeges tényező, éppen belső magja, éppen szerkezetének elve és csontváza (1947 Rónay György 9573082, 216) | nincs szilárdabb erő ennél az elvont összefüggésnél, a szerkezetnél, a mindig feltámadni kész, szépen tagolt csontváznál (1975 Nemes Nagy Ágnes 9479037, 78).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

csontváz főnév 2A
1.
〈gerincesekben:〉 a testnek csontok, porcok, ízületek és szalagok alkotta, fajra jellemző felépítésű szilárd belső váza (mint a mozgás passzív szerve)
Tsont állvány. Tsontváz. Sceleton
(1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez)
[a gerinces állatok] belső és ízekre osztott csontokkal, úgy nevezett csontvázzal birnak, mellyre a test támaszkodik
(1847 Peregriny Elek)
[a madarak csontjai,] kivévén a combcsontot, csontvelő helyett többnyire levegőt tartalmaznak (pneumaticitas), vagyis a madarak csontváza légi életöknek megfelelően van szerkesztve
(1895 PallasLex.)
az emberszabású majmok medenceöve csontvázuknak legkevésbbé emberies jellegű része
(1929 Az állatok világa ford.)
Előnyös minden csontvázat terhelő testedzés: a legtöbb labdajáték, a kerékpározás, a súlyzózás, a futás
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
ez mint maradvány
a’ templomban semmi tsont-vázra sem akadtak
(1807 Farkas Ferenc ford.)
az eddigelé fölfedezett emberi maradványok, koponyák és csontvázak száma elég csekély
(1884 Hunfalvy János)
A sivatagban az utat állati csontvázak jelzik
(1911 Halász Imre)
a fosszilis csontvázakból ítélve a dinoszauruszok uralta erdőkben settenkedő első emlősök nagyon hasonlóak lehettek hozzá [ti. a mókuscickányhoz]
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
1b.
ezt utánzó, csontokból összeállított, ill. más anyagból készített szemléltetőeszköz
Az állatok közül is van számos kitömött példány; sőt még az anatomia komparativa tanitásához is nehány csontváz
(1848 Tavasi Lajos)
a sarokban álló preparált csontváz
(1917–1919 Krúdy Gyula)
Az új Anatómiai Intézet alapítása 1 dbdarab csontvázzal s 100 dbdarab szövettani metszettel történt
(1973 Törő Imre)
1c.
ilyen emberi váz alapján elképzelt v. ábrázolt lény mint a halál jelképe v. mint megelevenedő halott
önként válalt vétkeim lemosom – letörlöm, halál, te tsont váz!
(1823 Komlóssy Ferenc)
az ajtó előtt egy csontváz kél a földből, s fenyegetve áll Ádám előtt
(1863 Madách Imre)
Az ábrázolás [ti. a haláltánc] a halál hatalmát ugy fejezi ki, hogy a csontváz, mely majd mezítelen, majd ruhába van öltöztetve, váratlanul jelenik meg, a halandókat vidám tánc, lakoma közepett lepi meg és mintegy fölkéri az utolsó táncra
(1894 PallasLex.)
A halál modern európai robotképe ugyanis egyre élesebben különbözik a hagyományostól. A kaszás csontváz kimegy a divatból
(1984 Bodor Pál)
1d.
〈olyan kellemetlen v. káros, hátrányos dolog jelképeként, amely utólag napvilágra kerül〉
Csontvázakkal van tele közéletünk szekrénye
(1996 Magyar Hírlap)
van ok megtartani az adókedvezményeket, ez ugyanis a legbiztosabb módja, hogy ne essenek ki csontvázak a ruhásszekrényből
(1999 Magyar Hírlap)
a januárban megválasztott új vezetés napról napra újabb csontvázzal szembesül, amely éppen kidől a szekrényből
(2000 Magyar Hírlap)
2.
sovány, csont és bőr ember v. állat
Szárazság, és ſzédelgés eméſztette testemet! Tsont vázzá lettem!
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
Folyó hó 13-kán indultam Beregszászról olly rosz lovakon, a millyeneken még nem jártam idei utamban. […] Kétségbe esve ültem a szekérre; az igaz, hogy csak septemberben esküszöm, de azt hittem, hogy akkorára ide nem érek ez élő csontvázakon
(1847 Petőfi Sándor)
Egy kóczos, lompos, sáros, elzüllött, csontvázzá soványodott, idomtalan, alaktalan nyomorék
(1886 Hasznos Mulattató)
visszagondolok azokra az emberi formájukból kivetkőztetett, rongyokba burkolt, szőrös csontvázakra [ti. a munkaszolgálatosokra], akik papirba csavart lábbal vagy mezétláb vonszolták magukat végig az Erzsébet-utca friss, mély havában
(1945 Becht Rezső)
Arányosan jóltáplált nő lett Elvirából, a hajdani csontvázból
(1957 Benedek István)
2a. (jelzőként v. állítm-ként)
〈csonttá soványodott, (össze)aszott élőlény, test(rész) jellemzésére〉
eggy fekete Maurusnak tsontváz keze nyujtja a’ poharat
(1825 Kis János¹ ford.Iuvenalis)
velőtlen és szikár vala már az előtt is; most csupa csontváz volt
(1832 Mulattató ford.)
Teste csontváz, arcza holthalavány, térdei pedig dagadtak valának
(1900 Varga Mihály)
minduntalan égnek hányta vacak csontváz lábait a vén gebe
(1947 Hunyady József)
Itt nincsenek afrikai csontváz gyerekek, de vannak rosszultápláltak, akiken segíteni kell
(1995 Magyar Hírlap)
3.
kül. vmely elpusztult, rongálódott testnek, tárgynak lecsupaszított, a belső szerkezetet megmutató váza, maradványa
A jegenyék csontvázai még görbék a tél rettentő ütéseitől
(1917 Krúdy Gyula)
mekkora utat tett meg az az egy adag acél, amelyből a ház csontváza készült
(1959 Népszava júl. 8.)
reflektorokkal kivilágított senkiföldjén, egy háborúban kiégett templom csontváza áll
(1986 Nádas Péter)
Mindenféle repülőgépek és gépkocsik csontvázai
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
vmely szellemi dolog belső, annak felépítését meghatározó, fő vonalait egybefogó váza
egy systematizált codexnek csontvázát dolgozza ki
(1834 Kossuth Lajos)
a fordítások csak a romantikus mese sívár csontvázát tárják elénk
(1937 Bóka László)
a műalkotásból így hiányozni fog valami igen lényeges tényező, éppen belső magja, éppen szerkezetének elve és csontváza
(1947 Rónay György)
nincs szilárdabb erő ennél az elvont összefüggésnél, a szerkezetnél, a mindig feltámadni kész, szépen tagolt csontváznál
(1975 Nemes Nagy Ágnes)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások