alaphangsor fn 4A8 (ritk, Zene)

1. ’〈kül. a hétfokú zenében:〉 előjegyzés nélküli(, az adott kor zenéjében megkülönböztetett szerepű) hangsor; törzshangsor’ ❖ Do, re, mi, fa, sol, la, si, a zenei alaphangsor szolmizációs elnevezése (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 11) | Az alaphangsor egyes hangjainak fel- v. lefelé való eltolását módosító jelekkel ábrázoljuk (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 129) | F hangjelzés a korai középkorban az alaphangsor hatodik foka, mai alaphangsorunk negyedik főhangja (1930 ZeneiLex. CD49).

2. ’〈fúvós hangszeren:〉 az adott hangszer akusztikai természetének legjobban megfelelő, fogások nélkül v. a legegyszerűbb fogásokkal megszólaltatható hangsor’ ❖ Üregének hengeralakú keresztmetszete következtében alaphangsora után csak páratlan számú felsőhangjai [= felhangjai] szólalnak meg [a klarinétnak] (1914 RévaiNagyLex. C5707, 726) | Fokozatos erősségű átfúvással [a hosszú furulyán] a felhangok rendje szerint előbb az alaphangsor oktávja, majd az oktáv felső kvintje és felső oktávja szólal meg (1979 NéprajziLex. CD47).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

alaphangsor főnév 4A8 (ritk, Zene)
1.
〈kül. a hétfokú zenében:〉 előjegyzés nélküli(, az adott kor zenéjében megkülönböztetett szerepű) hangsor; törzshangsor
Do, re, mi, fa, sol, la, si, a zenei alaphangsor szolmizációs elnevezése
(1926 TolnaiÚjLex.)
Az alaphangsor egyes hangjainak fel- v.vagy lefelé való eltolását módosító jelekkel ábrázoljuk
(1928 TolnaiÚjLex.)
F hangjelzés a korai középkorban az alaphangsor hatodik foka, mai alaphangsorunk negyedik főhangja
(1930 ZeneiLex.)
2.
〈fúvós hangszeren:〉 az adott hangszer akusztikai természetének legjobban megfelelő, fogások nélkül v. a legegyszerűbb fogásokkal megszólaltatható hangsor
Üregének hengeralakú keresztmetszete következtében alaphangsora után csak páratlan számú felsőhangjai [= felhangjai] szólalnak meg [a klarinétnak]
(1914 RévaiNagyLex.)
Fokozatos erősségű átfúvással [a hosszú furulyán] a felhangok rendje szerint előbb az alaphangsor oktávja, majd az oktáv felső kvintje és felső oktávja szólal meg
(1979 NéprajziLex.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások