csukódik tn ige 12a

1. ’〈vmi(nek a nyitott ajtaja, fedele stb.)(képes) csukott, ill. zárt állapotba kerül(ni)’ ❖ a’ kapu utánok csukódott (1832 Szalay László C3804, 27) | A Ház előcsarnoka egyre nyílik és csukódik. Sorba jönnek a képviselők (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | Károly bátyám a maguk ezüstjének egy jól csukódó bádogládát csináltatott (1900 Váli Mari 8506002, 70) | [a kórházban] nem csukódó ajtók, rossz világítás, elromlott vécék […] súlyosbítják a betegápolást (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 104) | bárhol is lépünk a [szeméttároló] pedáljára, az könnyedén fölnyitja a tároló tetejét, s a hasonló szerkezetektől eltérően, fokozatosan, tehát csapódás nélkül, zajmentesen csukódik (2000 Lakáskultúra CD39).

1a. csukódik vmire, vkire (kül. szem nm-i vonzat esetén) ’〈ajtó, kapu v. fedél〉(be)csukásakor vmit odacsíp, ill. úgy csukódik be, hogy vki v. vmi (bezárva) vhol benn marad’ ❖ A mellékszoba ajtaja rájok csukódott (1849 Madách Imre 8284057, 462) | a kocsi ajtaja rájuk csukódott (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 138) | Mikor Raymond átadta a fegyvert, a nap éppen rátűzött. De azért még nem mozdultunk, mintha minden ránk csukódott volna (1957 Gyergyai Albert ford.–Camus 9202007, 65).

1b. (átv is) ’vmely helyiség ajtaját magára csukva oda behúzódik, bezárkózik’ ❖ szobámba csukódva magánoskodom (1802 k. Vitkovics Mihály C4530, 85) | egy szobába csukódnak a’ nagyságos consul elől (1837 Kovács Pál² C2771, 146) | Lélegzetek visszafojtódnak, bús gondolatok a kamráikba csukódnak, […] amikor Ilus a színre lép (1925 Krúdy Gyula CD54).

2. (ritk) ’〈nyitásra, zárásra való szerkezet〉 zárt helyzetbe kerül’ ❖ jól csukódó zár (1860 Jókai Mór C2346, 40) | a szellentyü csukódik (1894 PallasLex. CD02).

3. ’〈nyílással, hasítékkal ellátott ruhadarab〉 gombbal, kapoccsal stb. záródik’ ❖ [a pruszlikok] elől végig gombbal vagy nagy kapcsok segítségével csukódnak (1936 Fél Edit C6349, 28) | A bihari cifraszűr elöl, a mellen összeér, toldott eleje trapezoid alakú. Elöl fent csatos szíjjal vagy összeakasztóval csukódik (1977 NéprajziLex. CD47) | Az ing nyakig csukódik (1981 NéprajziLex. CD47).

4. (átv is) ’〈vmely tárgy〉 becsukott, összecsukott (és ezáltal használaton kívüli) állapotba kerül, ill. szerkezete révén képes erre’ ❖ a kis asztalka hordozhatóvá csukódott (1913 Laczkó Géza CD10) | kis-nagykés: Kiskomáromban (Zala m.) hallottam. Hasonlít a nagy konyhakéshez v. disznóölő-késhez, de jóval kisebb. Viszont a zsebkésnél nagyobb és nem csukódik (1919 Magyar Nyelvőr C5976, 157) | Az elmúlt év és az idei az első olyan év, amikor az agrárolló nem nyitódott tovább, hanem csukódott (1995 Országgyűlési Napló CD62) | nyíltak az ernyők és csukódtak (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈élőlény mozgatható (test)része〉 részeinek összehúz(ód)ásával csukott, zárt állapotba kerül, összecsukódik, összezáródik’ ❖ a hüvelykujjak pedig egymás felé nézzenek, a forgónál tehát befelé kell hajolniok, s görcsösen nem szabad csukódniok (1859 Petheő Dénes 8365002, 19) | [az ún. tátogató madár csőrének] oldalt lapított nagy kávái nem csukódnak, mert finoman fogazott éleik csak a csőr csúcsán és tövén érintkeznek (1925 RévaiNagyLex. C5714, 21) | szárnyak nyitódtak és csukódtak (1938 Hajnal Anna CD10) | 19–20 óra között csukódik a vízirózsa, a réti boglárka (1997 Tények könyve CD37).

5a. ’〈szem v. száj〉 bezáródik, ill. 〈szemhéj, szempilla〉(le)ereszkedik, (le)zárul’ ❖ kisirott pilláji csukódnak, Karjai csüggednek, ’s rájok ereszti fejét (1829 Uránia C0422, 237) | szemei újra álomra csukódnak (1882 Szász Károly² 8426065, 126) | Az apa szája nyilik és csukódik (1930 Márai Sándor 9421017, 17) | Ónsúllyal csukódik a férfi szemhéja (1933 Kőrös Andor CD10) | A vékony kis szemhéjakat, s a nagy pillákat, mik szabad, szilaj villódzást hintve szét, nyiltak, csukódtak bűvösen (1980 Mészöly Dezső ford.–Adam le Bossu 9437016, 177).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csuk¹; ÉKsz.; ÚMTsz.

csukódik tárgyatlan ige 12a
1.
〈vmi(nek a nyitott ajtaja, fedele stb.) (képes) csukott, ill. zárt állapotba kerül(ni)
a’ kapu utánok csukódott
(1832 Szalay László)
A Ház előcsarnoka egyre nyílik és csukódik. Sorba jönnek a képviselők
(1887 Mikszáth Kálmán)
Károly bátyám a maguk ezüstjének egy jól csukódó bádogládát csináltatott
(1900 Váli Mari)
[a kórházban] nem csukódó ajtók, rossz világítás, elromlott vécék […] súlyosbítják a betegápolást
(1986 Losonczi Ágnes)
bárhol is lépünk a [szeméttároló] pedáljára, az könnyedén fölnyitja a tároló tetejét, s a hasonló szerkezetektől eltérően, fokozatosan, tehát csapódás nélkül, zajmentesen csukódik
(2000 Lakáskultúra)
1a. csukódik vmire, vkire (kül. szem nm-i vonzat esetén)
〈ajtó, kapu v. fedél〉 (be)csukásakor vmit odacsíp, ill. úgy csukódik be, hogy vki v. vmi (bezárva) vhol benn marad
A mellékszoba ajtaja rájok csukódott
(1849 Madách Imre)
a kocsi ajtaja rájuk csukódott
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
Mikor Raymond átadta a fegyvert, a nap éppen rátűzött. De azért még nem mozdultunk, mintha minden ránk csukódott volna
(1957 Gyergyai Albert ford.Camus)
1b. (átv is)
vmely helyiség ajtaját magára csukva oda behúzódik, bezárkózik
szobámba csukódva magánoskodom
(1802 k. Vitkovics Mihály)
egy szobába csukódnak a’ nagyságos consul elől
(1837 Kovács Pál²)
Lélegzetek visszafojtódnak, bús gondolatok a kamráikba csukódnak, […] amikor Ilus a színre lép
(1925 Krúdy Gyula)
2. (ritk)
〈nyitásra, zárásra való szerkezet〉 zárt helyzetbe kerül
jól csukódó zár
(1860 Jókai Mór)
a szellentyü csukódik
(1894 PallasLex.)
3.
〈nyílással, hasítékkal ellátott ruhadarab〉 gombbal, kapoccsal stb. záródik
[a pruszlikok] elől végig gombbal vagy nagy kapcsok segítségével csukódnak
(1936 Fél Edit)
A bihari cifraszűr elöl, a mellen összeér, toldott eleje trapezoid alakú. Elöl fent csatos szíjjal vagy összeakasztóval csukódik
(1977 NéprajziLex.)
Az ing nyakig csukódik
(1981 NéprajziLex.)
4. (átv is)
〈vmely tárgy〉 becsukott, összecsukott (és ezáltal használaton kívüli) állapotba kerül, ill. szerkezete révén képes erre
a kis asztalka hordozhatóvá csukódott
(1913 Laczkó Géza)
kis-nagykés: Kiskomáromban (Zala m.megye) hallottam. Hasonlít a nagy konyhakéshez v.vagy disznóölő-késhez, de jóval kisebb. Viszont a zsebkésnél nagyobb és nem csukódik
(1919 Magyar Nyelvőr)
Az elmúlt év és az idei az első olyan év, amikor az agrárolló nem nyitódott tovább, hanem csukódott
(1995 Országgyűlési Napló)
nyíltak az ernyők és csukódtak
(1998 Magyar Hírlap)
5.
〈élőlény mozgatható (test)része〉 részeinek összehúz(ód)ásával csukott, zárt állapotba kerül, összecsukódik, összezáródik
a hüvelykujjak pedig egymás felé nézzenek, a forgónál tehát befelé kell hajolniok, s görcsösen nem szabad csukódniok
(1859 Petheő Dénes)
[az ún. tátogató madár csőrének] oldalt lapított nagy kávái nem csukódnak, mert finoman fogazott éleik csak a csőr csúcsán és tövén érintkeznek
(1925 RévaiNagyLex.)
szárnyak nyitódtak és csukódtak
(1938 Hajnal Anna)
19–20 óra között csukódik a vízirózsa, a réti boglárka
(1997 Tények könyve)
5a.
〈szem v. száj〉 bezáródik, ill. 〈szemhéj, szempilla〉 (le)ereszkedik, (le)zárul
kisirott pilláji csukódnak, Karjai csüggednek, ’s rájok ereszti fejét
(1829 Uránia)
szemei újra álomra csukódnak
(1882 Szász Károly²)
Az apa szája nyilik és csukódik
(1930 Márai Sándor)
Ónsúllyal csukódik a férfi szemhéja
(1933 Kőrös Andor)
A vékony kis szemhéjakat, s a nagy pillákat, mik szabad, szilaj villódzást hintve szét, nyiltak, csukódtak bűvösen
(1980 Mészöly Dezső ford.Adam le Bossu)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csuk¹; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások