csuvas mn és fn  csuvasz (rég)

I. mn 14A1

1. ’a Volga folyó középső folyásánál élő, a török nyelvcsalád bolgár-török ágába tartozó nyelvet beszélő 〈nép〉’ ❖ 5. Voták nép. 6. Tsermiſs. 7. Tsuvaſs (1783 Molnár János C0291, 16) | – Magas király! Én a csuvasz nép követe vagyok (1851 Jókai Mór CD18) | A csuvas nép ősei és a magyarság között szoros kapcsolatok fejlődtek (1977 NéprajziLex. CD47).

1a. ’e népből való 〈származás〉, ill. e néphez tartozó 〈személy〉’ ❖ A csuvas asszonyok is süvegalakú főkötőt viselnek (1900 Nagy Géza CD20) | A 35 éves csuvas nemzetiségű űrhajós [Andrijan Nyikolajev] (1964 Magyar Nemzet ápr. 28. C4801, 1) | a világhírű, Magyarországon is ismert csuvas sámán-költő, Gennadij Ajgi (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’e nép által létrehozott, rá jellemző’ ❖ Valószinü, hogy a csuvas népszokásban eredetileg a vőlegény […] a földisten személyesítője (1894 PallasLex. CD02) | A csuvas ősvallás emlékei (1909 Mészáros Gyula² CD47) | csuvas négyfokú dallam (1990 Magyar néprajz CD47) | a néprajz szerelmesei még felismerhetik a sokszínűségben a tatár, a csuvas és az orosz színek közt az egykor közös kultúra rajzolatát (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. (Nyelvt is) ’e nép által beszélt, a török nyelvcsalád bolgár-török ágába tartozó 〈nyelv〉, e nyelvre jellemző 〈sajátosság〉, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg〉’ ❖ Ez orosz nyelven irt munkában, melly Konstantin nagyherczegnek van ajálva, a magyar nyelv összehasonlittatik, a csuvasz és cseremisz nyelvekkel (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A magyar szókincsnek legrégibb török elemei oly hangalakokat mutatnak, melyek jellemző sajátságaikra nézvé a csuvas kiejtéshez állnak legközelebb (1893 PallasLex. CD02) | [Pápay Károly] egy hónapig a csuvas nyelvet tanulmányozta, Zolotniczkij csuvas szótárát is átírta (1905 Magyar írók élete CD27) | A környező törökségi népek nyelvében csakugyan megtaláljuk az orosz cseremisz megfelelőjét: csuvas śarmys, kazáni-tatár tšermeš (1937 Zsirai Miklós C4981, 238) | csuvas népmese (1999 Új Könyvek CD29).

3a. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’e nyelven’ ❖ Hogyan mondod ezt csuvasul: „a városba megyek”? (1898 Pápay József C5240, 360) | meglátod, még csuvasul meg cseremiszül is fogják ezt [a drámát] játszani (1972 Hubay Miklós² C6889, 1282).

4. ’jellemzően e nép által lakott 〈terület, vidék〉’ ❖ hasonló dallamtípusok […] többek közt csuvas, tatár, baskir vidéken és még keletebbre, Mongóliában találhatók fel (1939 Bartha Dénes CD43) | a csuvas területen ekkor már alapos helyszíni gyűjtéssel rendelkezett Mészáros Gyula (1990 Róna-Tas András CD30) | a számottevő részben muzulmánok lakta tatár, baskír, csuvas, jakut és tuvai régió (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. (tulajdonnév részeként is) ’e nép által szervezett 〈állam〉’ ❖ bejártam a csuvas köztársaságot (1934 Nagy Lajos CD10) | [1990. október 24-én] kinyilvánítja állami szuverenitását és önálló köztársasággá minősíti magát a Szovjetunióhoz tartozó Csuvas Autonóm Köztársaság (1991 Tények könyve CD37).

6. ’e nép nyelvére vonatk., azzal foglalkozó 〈tanulmány, kutatás stb.〉’ ❖ Csuvas közlések és tanulmányok (1863 Magyar írók élete CD27) | [Reguly Antal 1845–46 telét] csuvas tanulmányai szerkesztésével töltötte Kazánban (1906 Magyar írók élete CD27) | [Németh Gyula] baskíriai csuvas útjáról hazatérve […] befejezte itthoni egyetemi tanulmányait (1990 Róna-Tas András CD30).

II. fn 4A

1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’a Volga folyó középső folyásánál élő, a török nyelvcsalád bolgár-török ágába tartozó nyelvet beszélő nép (egy csoportja)’ ❖ A Nyelv-rokonyinknak tartatnak többi közt Finok, Lapok, Tsuvasok, Tseremiſſek, Vogulok (1799 Sándor István 7287098, 171) | előbb a’ cseremiszek földére jutunk […], kiknek déli szomszédjaik a’ csuvasok (1863 Hunfalvy Pál C2147, 341) | Szibériában elhalnak a csuvaszok, cseremiszek (1911 Pásztor Árpád 9519015, 226) | [a gagauzok] a csuvasokon kívül az egyetlen keresztény altáji nép (1995 Természet Világa CD50).

2. ’e nép nyelve’ ❖ [Reguly Antal] a szirjent [= zürjént], mordvint, cseremiszt és csuvast tanulta; őszszel a török is hozzá járult (1868 Toldy Ferenc 8481019, 297) | Finnugor népek sok szót átvettek a csuvasból (1972 Németh Gyula CD30).

Sz: csuvasos.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

csuvas melléknév és főnév
csuvasz I. 14A1 II. 4A (rég)
I. melléknév 14A1
1.
a Volga folyó középső folyásánál élő, a török nyelvcsalád bolgár-török ágába tartozó nyelvet beszélő 〈nép〉
5. Voták nép. 6. Tsermiſs. 7. Tsuvaſs
(1783 Molnár János)
– Magas király! Én a csuvasz nép követe vagyok
(1851 Jókai Mór)
A csuvas nép ősei és a magyarság között szoros kapcsolatok fejlődtek
(1977 NéprajziLex.)
1a.
e népből való 〈származás〉, ill. e néphez tartozó 〈személy〉
A csuvas asszonyok is süvegalakú főkötőt viselnek
(1900 Nagy Géza)
A 35 éves csuvas nemzetiségű űrhajós [Andrijan Nyikolajev]
(1964 Magyar Nemzet ápr. 28.)
a világhírű, Magyarországon is ismert csuvas sámán-költő, Gennadij Ajgi
(1995 Magyar Hírlap)
2.
e nép által létrehozott, rá jellemző
Valószinü, hogy a csuvas népszokásban eredetileg a vőlegény […] a földisten személyesítője
(1894 PallasLex.)
A csuvas ősvallás emlékei
(1909 Mészáros Gyula²)
csuvas négyfokú dallam
(1990 Magyar néprajz)
a néprajz szerelmesei még felismerhetik a sokszínűségben a tatár, a csuvas és az orosz színek közt az egykor közös kultúra rajzolatát
(1994 Magyar Hírlap)
3. (Nyelvt is)
e nép által beszélt, a török nyelvcsalád bolgár-török ágába tartozó 〈nyelv〉, e nyelvre jellemző 〈sajátosság〉, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg〉
Ez orosz nyelven irt munkában, melly Konstantin nagyherczegnek van ajálva, a magyar nyelv összehasonlittatik, a csuvasz és cseremisz nyelvekkel
(1858 Vasárnapi Újság)
A magyar szókincsnek legrégibb török elemei oly hangalakokat mutatnak, melyek jellemző sajátságaikra nézvé a csuvas kiejtéshez állnak legközelebb
(1893 PallasLex.)
[Pápay Károly] egy hónapig a csuvas nyelvet tanulmányozta, Zolotniczkij csuvas szótárát is átírta
(1905 Magyar írók élete)
A környező törökségi népek nyelvében csakugyan megtaláljuk az orosz cseremisz megfelelőjét: csuvas śarmys, kazáni-tatár tšermeš
(1937 Zsirai Miklós)
csuvas népmese
(1999 Új Könyvek)
3a. (-ul raggal, hsz-szerűen)
e nyelven
Hogyan mondod ezt csuvasul: „a városba megyek”?
(1898 Pápay József)
meglátod, még csuvasul meg cseremiszül is fogják ezt [a drámát] játszani
(1972 Hubay Miklós²)
4.
jellemzően e nép által lakott 〈terület, vidék〉
hasonló dallamtípusok […] többek közt csuvas, tatár, baskir vidéken és még keletebbre, Mongóliában találhatók fel
(1939 Bartha Dénes)
a csuvas területen ekkor már alapos helyszíni gyűjtéssel rendelkezett Mészáros Gyula
(1990 Róna-Tas András)
a számottevő részben muzulmánok lakta tatár, baskír, csuvas, jakut és tuvai régió
(1995 Magyar Hírlap)
5. (tulajdonnév részeként is)
e nép által szervezett 〈állam〉
bejártam a csuvas köztársaságot
(1934 Nagy Lajos)
[1990. október 24-én] kinyilvánítja állami szuverenitását és önálló köztársasággá minősíti magát a Szovjetunióhoz tartozó Csuvas Autonóm Köztársaság
(1991 Tények könyve)
6.
e nép nyelvére vonatk., azzal foglalkozó 〈tanulmány, kutatás stb.〉
Csuvas közlések és tanulmányok
(1863 Magyar írók élete)
[Reguly Antal 1845–46 telét] csuvas tanulmányai szerkesztésével töltötte Kazánban
(1906 Magyar írók élete)
[Németh Gyula] baskíriai csuvas útjáról hazatérve […] befejezte itthoni egyetemi tanulmányait
(1990 Róna-Tas András)
II. főnév 4A
1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
a Volga folyó középső folyásánál élő, a török nyelvcsalád bolgár-török ágába tartozó nyelvet beszélő nép (egy csoportja)
A Nyelv-rokonyinknak tartatnak többi közt Finok, Lapok, Tsuvasok, Tseremiſſek, Vogulok
(1799 Sándor István)
előbb a’ cseremiszek földére jutunk […], kiknek déli szomszédjaik a’ csuvasok
(1863 Hunfalvy Pál)
Szibériában elhalnak a csuvaszok, cseremiszek
(1911 Pásztor Árpád)
[a gagauzok] a csuvasokon kívül az egyetlen keresztény altáji nép
(1995 Természet Világa)
2.
e nép nyelve
[Reguly Antal] a szirjent [= zürjént], mordvint, cseremiszt és csuvast tanulta; őszszel a török is hozzá járult
(1868 Toldy Ferenc)
Finnugor népek sok szót átvettek a csuvasból
(1972 Németh Gyula)
Sz: csuvasos
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások