alapkő fn 8C11

1. ’vmely építmény alapja, ill. az ehhez haszn. kő’ ❖ Mozogatlan alapköve várnak (1804 Fabchich József ford.–Pindarosz C1643, 42) | Eladó 536 n.-öl gyümölcsös, alapkővel. […] Építési engedély folyamatban (1964 Magyar Nemzet júl. 30. C4801, 9).

1a. ’jelentős építkezés kezdetekor az alapfal, ill. az alapozás első köveként többnyire ünnepélyes külsőségek között elhelyezett kő’ ❖ Az alapknek letétele nagy innepléssel ment végbe (1806 Hazai Tudósítások C0187, 394) | Végezetül a város előljáróinak nevei jöttek az alapkőbe (1900 Vay Sarolta C4394, 76) | az első követ e hídfőben [ti. a Lánchíd pesti hídfőjében] 1842 júniusában helyezték el. Az alapkő letételére ezt követően, 1842. augusztus 24-én került sor (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. ’vminek szilárd, biztos alapja’ ❖ A’ test’ jó alkotmánya mindenkor legfbb alapköve marad a’ hoszszú életnek (1806 Bérczy János ford.–Struve C1036, 82) | [Széchenyi] még ma lerombolná az alkotmány alapkövét, a vérrel szerzett ősi szabadságot! (1894 Pálffy Albert 8349003, 30) | a társadalom legkisebb egysége, sejtje, alapköve, a család (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064003, 223) lerakja vminek az alapkövét v. alapköveit ’megalapoz vmit, megteremti vminek a feltételeit’ ❖ [István király] Magyarország alkotmányos szabadságának alapköveit lerakta (1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | ez a magasabb lelki és formai fejlődési fok egyszersmind lerakja egy új epigonizmus alapköveit (1947 Lukács György² 9405021, 218) | [Bill Gates] 25 éves volt, amikor sikerült eladnia a maga MS-DOS programját az IBM menedzsereinek […]; ezzel lerakta a mai Microsoft birodalom alapkövét (1995 Figyelő CD2601) leteszi vminek az alapkövét ’ua.’ ❖ [a] később kiképzett angol alkotmány alapkövét akaratlanul tevék le (1840 Trefort Ágoston C0059, 99) | Otthon első dolgom volt lemásolni az V. Lászlót. Azt hittem, ezzel jövőm, hírem, dicsőségem és halhatatlanságom alapkövét tettem le (1926 Rákosi Jenő 8385007, 130) | [Stockholm] a bevezetett kamatcsökkentéssel letette a jelenlegi fellendülés alapkövét (1998 Figyelő CD2601).

2a. ’sarkalatos tétel, sarkkő’ ❖ maga azon tény, mely 1823-ban az ellenzéket mint pártot regenerálta, épen egy alapkő’ kifeszitése miatt támadt, melyet a’ kormány a’ mi közjogunk’ ősi és tisztes épületéből elvitetni szándékozott (1843 Kemény Zsigmond 8235001, 22) | törvényszerű és véletlen, általános és egyedi dialektikusan értelmezett egységét tekinthetjük a tudományos diszciplína egyik alapkövének (1975 Berend T. Iván 2056001, 6).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

alapkő főnév 8C11
1.
vmely építmény alapja, ill. az ehhez haszn. kő
Mozogatlan alapköve várnak
(1804 Fabchich József ford.Pindarosz)
Eladó 536 n.-ölnégyszögöl gyümölcsös, alapkővel. […] Építési engedély folyamatban
(1964 Magyar Nemzet júl. 30.)
1a.
jelentős építkezés kezdetekor az alapfal, ill. az alapozás első köveként többnyire ünnepélyes külsőségek között elhelyezett kő
Az alapknek letétele nagy innepléssel ment végbe
(1806 Hazai Tudósítások)
Végezetül a város előljáróinak nevei jöttek az alapkőbe
(1900 Vay Sarolta)
az első követ e hídfőben [ti. a Lánchíd pesti hídfőjében] 1842 júniusában helyezték el. Az alapkő letételére ezt követően, 1842. augusztus 24-én került sor
(1993 A magyarság kézikönyve)
2.
vminek szilárd, biztos alapja
A’ test’ jó alkotmánya mindenkor legfbb alapköve marad a’ hoszszú életnek
(1806 Bérczy János ford.Struve)
[Széchenyi] még ma lerombolná az alkotmány alapkövét, a vérrel szerzett ősi szabadságot!
(1894 Pálffy Albert)
a társadalom legkisebb egysége, sejtje, alapköve, a család
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
lerakja vminek az alapkövét v. alapköveit
megalapoz vmit, megteremti vminek a feltételeit
[István király] Magyarország alkotmányos szabadságának alapköveit lerakta
(1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
ez a magasabb lelki és formai fejlődési fok egyszersmind lerakja egy új epigonizmus alapköveit
(1947 Lukács György²)
[Bill Gates] 25 éves volt, amikor sikerült eladnia a maga MS-DOS programját az IBM menedzsereinek […]; ezzel lerakta a mai Microsoft birodalom alapkövét
(1995 Figyelő)
leteszi vminek az alapkövét
ua.
[a] később kiképzett angol alkotmány alapkövét akaratlanul tevék le
(1840 Trefort Ágoston)
Otthon első dolgom volt lemásolni az V. Lászlót. Azt hittem, ezzel jövőm, hírem, dicsőségem és halhatatlanságom alapkövét tettem le
(1926 Rákosi Jenő)
[Stockholm] a bevezetett kamatcsökkentéssel letette a jelenlegi fellendülés alapkövét
(1998 Figyelő)
2a.
sarkalatos tétel, sarkkő
maga azon tény, mely 1823-ban az ellenzéket mint pártot regenerálta, épen egy alapkő’ kifeszitése miatt támadt, melyet a’ kormány a’ mi közjogunk’ ősi és tisztes épületéből elvitetni szándékozott
(1843 Kemény Zsigmond)
törvényszerű és véletlen, általános és egyedi dialektikusan értelmezett egységét tekinthetjük a tudományos diszciplína egyik alapkövének
(1975 Berend T. Iván)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások