csücsök fn 7C (rendsz. birtokszóként)

1. ’vmely tárgy, épület stb. (hegyesen) elkeskenyedő vége’ ❖ csipkedte a piritott zsemlye csücskét (1876 Csiky Gergely C1307, 98) | Mikor azután megvették [ti. a tehenet], biz az egy kis változáson ment át, szegényke: a szarvait, két csonka csücsök híján, egészen elharapta a valóság (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | mán a zanyácák temploma csücskirűl is leszedték a gyászlobogót! (1917 Kaffka Margit CD10) | bajszának csücskét rágva (1927 Hatvany Lajos 9229004, 83) | A madárcsontú özvegyasszony […] beéri naponta egy kiflivel, a csücskét már el sem bírja majszolni lötyögő protézisével (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈edényen, korsón:〉 az a kiálló rész, ahol kiöntik belőle a folyadékot, v. ahol isznak belőle, kiöntő, csőr’ ❖ Patak medrén pulik nyelvén gádor hűsén korsók csücskén hab ezüstjén ül a nyár (1959 Dudás Kálmán 9116027, 77).

2. ’vmely tárgy határoló vonalainak sarkos találkozásánál levő, megragadható v. felhajtható része’ ❖ [a grófkisasszony] görcsösen kapaszkodott a nagy dolgozóasztal csücskébe, hogy össze ne rogyjék (1873 Mikszáth Kálmán CD04) | a tészta négy csücskét fogjuk össze egy csomóba és szoritsuk meg, hogy össze álljon és a turó ki ne csorogjon belőle (1892 Zilahy Ágnes C6079, 202) | Kivette a zsebkendőjét és egy görcsöt kötött a csücskén (1900 Mikszáth Kálmán 8312013, 32) | fölhajtotta a papírlap egyik csücskét (1910 Bán Ferenc CD10) | Julis foga közé harapva a nagy abroszt, csücskeit jobbról is balról is, két-két ujja közé fogja (1961 e. Hatvany Lajos 9229001, 222).

2a. ’textilből készült tárgy sarkán hajtással v. csomózással létrehozott, kisebb dolog ideiglenes tárolására való rész’ ❖ A gazda elővette kék zsebkendőjét s ennek egyik csücskéből nagy lassan kibontotta a gyűrűt (1870–1880 Bánfi János 8027001, 63) | Valami gömbölyű, tüskés jószágot szorongatott kék ingje csücskében (1926 Bonkáló Sándor CD10) | a szegényes „bért” […] féltve őrizték a zsebkendőjük csücskében a vasárnapi búcsúig (1957 Ikvai Nándor CD52).

2b. ’felületnek, ill. térnek határoló vonalak, ill. oldalak találkozásánál levő (belső) része’ ❖ szundikálni kezd az öreg, […] megszuszog és elbólintgat az asztal csücskén (1877 Mikszáth Kálmán C5260, 139) | A hátra és a vállakra leomló széles gallér alsó csücskein egy-egy nagy rozetta elmaradhatatlan (1897 PallasLex. CD02) | Csak a szeme csücskéből intette meg az András gyerekeit (1941 Tatay Sándor 9704004, 21) | A kanapénak abban a csücskében ülök, amely Jászai Mari szokott helye volt (1971 Berecz Dezső CD52).

3. ’vmely egésznek kis része, eleme’ ❖ Az állatok nagyon jól érzik itt magukat, néha-néha benéznek a nyílt ablakokon a gyermekekhez s lopnak maguknak egy-egy csücsköt a rektor úr tudományából (1920 Szabó Dezső 9623001, 35) | [édesanyám] hacsak a kis csücskét látta a dolgoknak, rögtön a nagy ítéletet formálta meg (1939 Móricz Zsigmond C5087, 141) | Az emberi agynak egyetlen olyan csücske sincs, amelynek mása ne lenne meg állatok agyában is (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’vmely takarásban levő tárgynak, dolognak stb. kiálló, kilátszó része’ ❖ [a ház] ott fehérlik a dombon, azaz hogy csak egy csücske csillan ki a fenyőfák […] közül (1900 Mikszáth Kálmán C3142, 82) | kilátszik a durva vászonpendely csücske s alatta a remek láb, a hófehér térde kalácsáig (1909 Móricz Zsigmond 9462040, 86) | minden postaládából – szinte művészi gondossággal hajtogatva – egyformán kandikál ki egy-egy reklámlap csücske (1997 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’vmely térnek, (földrajzi) területnek stb. szélén levő, a középponttól (leg)távol(abb) eső része’ ❖ néhány rongyolt Kossuth-bankó szerénykedett ott egy csücsökben eldobva (1872 Mikszáth Kálmán C3132, 132) | beállok a kórusba, amelyek egyik szélső csücskén, a második sorban jelöl ki számomra az énektanár helyet (1934 Márai Sándor 9421006, 189) | gyilkos háború folyik Európa egyik csücskében (1982 Berend T. Iván 9049006, 353) | [a felvilágosodás eszméi] német nyelvű almanach kiadásokkal jutottak el Közép-Kelet-Európa csücskeibe (1998 Magyar Könyvszemle CD40).

3c. ’vmely személy gondolatvilágának, énjének legtitkosabb v. legkedvesebb, legféltettebb része’ ❖ akadt egy csinos leányzó, aki a szive csücskét megilleté Ferenczy Tamás urnak (1892 Ágai Adolf C0545, 310) | gondolatainak […] leghátsó csücskében (1990 Országgyűlési Napló CD62) | [az ember] lelke csücskében egy kicsiny sarkot azért a misztikum számára is fenntart (1999 Természet Világa CD50) | A szíve csücskében élő reneszánsz (2000 Magyar Könyvszemle CD40).

J: csücske.

Fr: szív.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

csücsök főnév 7C (rendsz. birtokszóként)
1.
vmely tárgy, épület stb. (hegyesen) elkeskenyedő vége
csipkedte a piritott zsemlye csücskét
(1876 Csiky Gergely)
Mikor azután megvették [ti. a tehenet], biz az egy kis változáson ment át, szegényke: a szarvait, két csonka csücsök híján, egészen elharapta a valóság
(1882 Mikszáth Kálmán)
mán a zanyácák temploma csücskirűl is leszedték a gyászlobogót!
(1917 Kaffka Margit)
bajszának csücskét rágva
(1927 Hatvany Lajos)
A madárcsontú özvegyasszony […] beéri naponta egy kiflivel, a csücskét már el sem bírja majszolni lötyögő protézisével
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
〈edényen, korsón:〉 az a kiálló rész, ahol kiöntik belőle a folyadékot, v. ahol isznak belőle, kiöntő, csőr
Patak medrén pulik nyelvén gádor hűsén korsók csücskén hab ezüstjén ül a nyár
(1959 Dudás Kálmán)
2.
vmely tárgy határoló vonalainak sarkos találkozásánál levő, megragadható v. felhajtható része
[a grófkisasszony] görcsösen kapaszkodott a nagy dolgozóasztal csücskébe, hogy össze ne rogyjék
(1873 Mikszáth Kálmán)
a tészta négy csücskét fogjuk össze egy csomóba és szoritsuk meg, hogy össze álljon és a turó ki ne csorogjon belőle
(1892 Zilahy Ágnes)
Kivette a zsebkendőjét és egy görcsöt kötött a csücskén
(1900 Mikszáth Kálmán)
fölhajtotta a papírlap egyik csücskét
(1910 Bán Ferenc)
Julis foga közé harapva a nagy abroszt, csücskeit jobbról is balról is, két-két ujja közé fogja
(1961 e. Hatvany Lajos)
2a.
textilből készült tárgy sarkán hajtással v. csomózással létrehozott, kisebb dolog ideiglenes tárolására való rész
A gazda elővette kék zsebkendőjét s ennek egyik csücskéből nagy lassan kibontotta a gyűrűt
(1870–1880 Bánfi János)
Valami gömbölyű, tüskés jószágot szorongatott kék ingje csücskében
(1926 Bonkáló Sándor)
a szegényes „bért” […] féltve őrizték a zsebkendőjük csücskében a vasárnapi búcsúig
(1957 Ikvai Nándor)
2b.
felületnek, ill. térnek határoló vonalak, ill. oldalak találkozásánál levő (belső) része
szundikálni kezd az öreg, […] megszuszog és elbólintgat az asztal csücskén
(1877 Mikszáth Kálmán)
A hátra és a vállakra leomló széles gallér alsó csücskein egy-egy nagy rozetta elmaradhatatlan
(1897 PallasLex.)
Csak a szeme csücskéből intette meg az András gyerekeit
(1941 Tatay Sándor)
A kanapénak abban a csücskében ülök, amely Jászai Mari szokott helye volt
(1971 Berecz Dezső)
3.
vmely egésznek kis része, eleme
Az állatok nagyon jól érzik itt magukat, néha-néha benéznek a nyílt ablakokon a gyermekekhez s lopnak maguknak egy-egy csücsköt a rektor úr tudományából
(1920 Szabó Dezső)
[édesanyám] hacsak a kis csücskét látta a dolgoknak, rögtön a nagy ítéletet formálta meg
(1939 Móricz Zsigmond)
Az emberi agynak egyetlen olyan csücske sincs, amelynek mása ne lenne meg állatok agyában is
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
vmely takarásban levő tárgynak, dolognak stb. kiálló, kilátszó része
[a ház] ott fehérlik a dombon, azaz hogy csak egy csücske csillan ki a fenyőfák […] közül
(1900 Mikszáth Kálmán)
kilátszik a durva vászonpendely csücske s alatta a remek láb, a hófehér térde kalácsáig
(1909 Móricz Zsigmond)
minden postaládából – szinte művészi gondossággal hajtogatva – egyformán kandikál ki egy-egy reklámlap csücske
(1997 Magyar Hírlap)
3b.
vmely térnek, (földrajzi) területnek stb. szélén levő, a középponttól (leg)távol(abb) eső része
néhány rongyolt Kossuth-bankó szerénykedett ott egy csücsökben eldobva
(1872 Mikszáth Kálmán)
beállok a kórusba, amelyek egyik szélső csücskén, a második sorban jelöl ki számomra az énektanár helyet
(1934 Márai Sándor)
gyilkos háború folyik Európa egyik csücskében
(1982 Berend T. Iván)
[a felvilágosodás eszméi] német nyelvű almanach kiadásokkal jutottak el Közép-Kelet-Európa csücskeibe
(1998 Magyar Könyvszemle)
3c.
vmely személy gondolatvilágának, énjének legtitkosabb v. legkedvesebb, legféltettebb része
akadt egy csinos leányzó, aki a szive csücskét megilleté Ferenczy Tamás urnak
(1892 Ágai Adolf)
gondolatainak […] leghátsó csücskében
(1990 Országgyűlési Napló)
[az ember] lelke csücskében egy kicsiny sarkot azért a misztikum számára is fenntart
(1999 Természet Világa)
A szíve csücskében élő reneszánsz
(2000 Magyar Könyvszemle)
Fr: szív
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások