csüggedség (3B8) l. csüggedtség

csüggedtség fn 3B8csüggedség (rég)

’reményvesztett, lehangolt, levert lelkiállapot’ ❖ Vigasztalván tsekély szinnel tsüggedtségem’ , Unalmimnak tudná sullyát enyhíteni (1789 Kovács Ferenc¹ ford.–Boileau C2756, 38) | a’ régi hadias szellem-, ’s fanatismus-szűlte elbizott vitézség helyett, csüggedtség, ’s önmagukbani nem-bizás lépett (1843 Wesselényi Miklós C4686, 114) | Rémülten nézett körül a sötét hajón, és halálos csüggedtséget érzett. Most mit? Most hová? (1914 Bíró Lajos CD10) | E kudarcsorozat lélektani hatásaként Vajdán [ti. Vajda Jánoson] mély pesszimizmus, csüggedtség vesz erőt (1999 Magyar Hírlap CD09).

a. ’e lelkiállapot tükröződése, kifejeződése kül. az arcon’ ❖ csüggedség nem látszik semmi vonásán (1827 Vörösmarty Mihály C4534, 368) | arcukon csüggedtség […] volt észrevehető (1855 Beöthy László¹ C0984, 158) | [az asszony] egész magatartásában valami fáradt csüggedtség volt (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 187) | Ahogy szembefordult, valamivel fiatalabbnak látszott. A csüggedtség is eltűnt az arcáról (1969 Mándy Iván 9420033, 487).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csüggeszt; ÉKsz.

csüggedség lásd csüggedtség
csüggedtség főnév 3B8
csüggedség 3B8 (rég)
reményvesztett, lehangolt, levert lelkiállapot
Vigasztalván tsekély szinnel tsüggedtségem’ , Unalmimnak tudná sullyát enyhíteni
(1789 Kovács Ferenc¹ ford.Boileau)
a’ régi hadias szellem-, ’s fanatismus-szűlte elbizott vitézség helyett, csüggedtség, ’s önmagukbani nem-bizás lépett
(1843 Wesselényi Miklós)
Rémülten nézett körül a sötét hajón, és halálos csüggedtséget érzett. Most mit? Most hová?
(1914 Bíró Lajos)
E kudarcsorozat lélektani hatásaként Vajdán [ti. Vajda Jánoson] mély pesszimizmus, csüggedtség vesz erőt
(1999 Magyar Hírlap)
a.
e lelkiállapot tükröződése, kifejeződése kül. az arcon
csüggedség nem látszik semmi vonásán
(1827 Vörösmarty Mihály)
arcukon csüggedtség […] volt észrevehető
(1855 Beöthy László¹)
[az asszony] egész magatartásában valami fáradt csüggedtség volt
(1932 Móricz Zsigmond)
Ahogy szembefordult, valamivel fiatalabbnak látszott. A csüggedtség is eltűnt az arcáról
(1969 Mándy Iván)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csüggeszt; ÉKsz.

Beállítások