csűr-csavar ige 1d

1. ts ’〈szöveget, témát, szellemi tartalmat stb.〉 eredeti mivoltából kiforgatva torzít, ill. így ad elő’ ❖ néhányan oda szándékozának csűrni-csavarni a dolgot, hogy a deklamálásból kimaradandók között te légy (1838 Szemere Pál 8439064, 293) | én tagadom a költő azon szabadságát, hogy a szókat […] tetszése szerint nyirbálhassa, ferdíthesse, csűrje-csavarja (1860–1861 Arany János C0654, 377) | Akárhogyan csűrik-csavarják is a lázadók az igazságot, minden becsületes ember be fogja látni, hogy ebben a harcban Felséged a magyar nép érdekeit védi (1936 Herczeg Ferenc 9241004, 233) | Ahogy az anyus a szavakat kiforgatja, a tényeket pedig csűri-csavarja, abba normális embernek bele kell bolondulnia (1972 Örkény István 9500037, 297) | csűrte-csavarta a statisztikai adatokat (1998 Ormos Mária CD17).

2. ts (rég) ’〈vmely munka elvégzését, ügy elintézését〉 nehézkességből, akadékoskodásból v. szándékosan (hosszasan) húzza-halasztja’ ❖ egy hosszasan csűrt-csavart világos adóssági pert e sorral rekeszt be (1857 Jókai Mór CD18) | ezen urak a jó napidij mellett addig csürték-csavarták a dolgot, hogy a székely kénytelennek látta magát, ismét Bécsbe menni (1858 Vasárnapi Újság CD56) | még 11 évig csürték-csavarták a szászok e kérdés megoldását (1873 Orbán Balázs CD22).

2a. ts ’〈kellemetlen, kínos mondanivalót〉 kerülgetve, hosszan magyarázva ad elő’ ❖ meg fogjuk látni, bármikép csürjük csavarjuk is, hogy magunkhoz illőbbet, czélnak megfelelőbbet s kevésb nehézségekkel járót bizony nem fogunk találni, mint az általam tervezett díjnak aránylagos fizetését (1843 Széchenyi István CD1501) | No de minek csűrjem csavarjam még tovább? Kimondom végre a megvetésnek okát (1857–1867 Szulik József 8455008, 156) | Namost hát, ne csűrjük-csavarjuk, mondjuk ki nyíltan: ez egy nagyon alacsony szintű szolgáltatás (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 128).

2b. ts csűri-csavarja a szót ’az időt húzva mellébeszél’ ❖ A bizottság addig csűrte-csavarta a szót, amíg az előterjesztő a következőket nem mondta: a költségvetés szükséghelyzetet tükröz az 1992-es évre (1991 Országgyűlési Napló CD62) | akárhogy csűrjük-csavarjuk a szót, a magyar parlament előtt van most olyan módosító indítvány […], amely módosító indítvány helyben hagyja, az idei értéken hagyja az üzemanyagok jövedéki adóját (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2c. tn ’mellébeszél, kertel’ ❖ hazudok neki, csűrök-csavarok: mentek valamit, őt és magamat és szégyenkezem mindkettőnk miatt (1937 Szabó Lőrinc 9629238, 59) | ne csűrjön-csavarjon, ne játsszék a szóval, mert megemlegeti! (1951 Örkény István 9500001, 173) | [Krassó György] nem szónokolt, hanem érvelt, és ha értékelhető ellenérvet hallott, azonnal megállt, nem köntörfalazott, nem csűrcsavart (1997 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: el~.

Vö. CzF. ~, csűrvecsavarva; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

csűr-csavar ige 1d
1. tárgyas
〈szöveget, témát, szellemi tartalmat stb.〉 eredeti mivoltából kiforgatva torzít, ill. így ad elő
néhányan oda szándékozának csűrni-csavarni a dolgot, hogy a deklamálásból kimaradandók között te légy
(1838 Szemere Pál)
én tagadom a költő azon szabadságát, hogy a szókat […] tetszése szerint nyirbálhassa, ferdíthesse, csűrje-csavarja
(1860–1861 Arany János)
Akárhogyan csűrik-csavarják is a lázadók az igazságot, minden becsületes ember be fogja látni, hogy ebben a harcban Felséged a magyar nép érdekeit védi
(1936 Herczeg Ferenc)
Ahogy az anyus a szavakat kiforgatja, a tényeket pedig csűri-csavarja, abba normális embernek bele kell bolondulnia
(1972 Örkény István)
csűrte-csavarta a statisztikai adatokat
(1998 Ormos Mária)
2. tárgyas (rég)
〈vmely munka elvégzését, ügy elintézését〉 nehézkességből, akadékoskodásból v. szándékosan (hosszasan) húzza-halasztja
egy hosszasan csűrt-csavart világos adóssági pert e sorral rekeszt be
(1857 Jókai Mór)
ezen urak a jó napidij mellett addig csürték-csavarták a dolgot, hogy a székely kénytelennek látta magát, ismét Bécsbe menni
(1858 Vasárnapi Újság)
még 11 évig csürték-csavarták a szászok e kérdés megoldását
(1873 Orbán Balázs)
2a. tárgyas
〈kellemetlen, kínos mondanivalót〉 kerülgetve, hosszan magyarázva ad elő
meg fogjuk látni, bármikép csürjük csavarjuk is, hogy magunkhoz illőbbet, czélnak megfelelőbbet s kevésb nehézségekkel járót bizony nem fogunk találni, mint az általam tervezett díjnak aránylagos fizetését
(1843 Széchenyi István)
No de minek csűrjem csavarjam még tovább? Kimondom végre a megvetésnek okát
(1857–1867 Szulik József)
Namost hát, ne csűrjük-csavarjuk, mondjuk ki nyíltan: ez egy nagyon alacsony szintű szolgáltatás
(1989 Fel a kezekkel!)
2b. tárgyas
(csak szókapcsolatban)
csűri-csavarja a szót
az időt húzva mellébeszél
A bizottság addig csűrte-csavarta a szót, amíg az előterjesztő a következőket nem mondta: a költségvetés szükséghelyzetet tükröz az 1992-es évre
(1991 Országgyűlési Napló)
akárhogy csűrjük-csavarjuk a szót, a magyar parlament előtt van most olyan módosító indítvány […], amely módosító indítvány helyben hagyja, az idei értéken hagyja az üzemanyagok jövedéki adóját
(2000 Országgyűlési Napló)
2c. tárgyatlan
mellébeszél, kertel
hazudok neki, csűrök-csavarok: mentek valamit, őt és magamat és szégyenkezem mindkettőnk miatt
(1937 Szabó Lőrinc)
ne csűrjön-csavarjon, ne játsszék a szóval, mert megemlegeti!
(1951 Örkény István)
[Krassó György] nem szónokolt, hanem érvelt, és ha értékelhető ellenérvet hallott, azonnal megállt, nem köntörfalazott, nem csűrcsavart
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: elcsűr-csavar
Vö. CzF. ~, csűrvecsavarva; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások