csürhejárás fn 4A (ritk, nyj)

’a faluból naponta kihajtott és együtt legeltetett sertések legelője, ill. az a csapás, amelyen a csürhe naponta (kétszer) elhalad’ ❖ csürhejárás: […] a disznófalka legelője (1913 Viski Károly C5970, 296) | [a török hódoltság alatt az alföldi mezővárosok] felépítése, berendezése hű képe volt a lakosság foglalkozásának. Úthálózatukat a csorda- és csürhejárás szabta meg (1940 Eperjessy Kálmán CD43) | csürhés: a falu közelében elterülő legelőre, a csürhejárásra naponta kihajtott malac- vagy sertésnyáj, a csürhe őrzője (1977 NéprajziLex. CD47).

Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; ÚMTsz.

csürhejárás főnév 4A (ritk, nyj)
a faluból naponta kihajtott és együtt legeltetett sertések legelője, ill. az a csapás, amelyen a csürhe naponta (kétszer) elhalad
csürhejárás: […] a disznófalka legelője
(1913 Viski Károly)
[a török hódoltság alatt az alföldi mezővárosok] felépítése, berendezése hű képe volt a lakosság foglalkozásának. Úthálózatukat a csorda- és csürhejárás szabta meg
(1940 Eperjessy Kálmán)
csürhés: a falu közelében elterülő legelőre, a csürhejárásra naponta kihajtott malac- vagy sertésnyáj, a csürhe őrzője
(1977 NéprajziLex.)
Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások