csürke (6B) l. csirke

csirke fn 6Bcsürke (nyj)

1. ’fiatal házityúk’ ❖ a’ vipera epéjét a’ tſirkéknek és ebeknek torkokba tölté (1775 Szeli Károly ford.–Haen 7315001, 40) | a’ székely telepekben az asszony csürkét meg nem ölt hanem a’ férj (1838 Gegő Elek 8157003, 53) | iramlanak felém a csirkék, a kakasok, a kacsák (1935 Szabó Dezső 9623024, 111) | Akkor még volt egy lovuk, disznóik, két tehenük, csirkék, és libáik (1986 Nádas Péter 9466003, 212).

1a. ’ilyen állat levágva (és fogyasztásra előkészítve)’ ❖ 70 font tehen hus és egy bornyu, egy bárány, 24 csirke, 3 lud, 2 öreg tyuk, 2 pulyka, de a bornyu és bárány megnyuzva, apró marha pedig mind kopasztva legyen (1772 Történelmi Tár 7393001, 319) | Tisztíts-meg egy pár csirkét, és főzd-fel fövésig a’ levesben (1846 Zelena Ferenc 8534003, 33) | Hozzávalók: 1 kg-os csirke (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’csirkehús’ ❖ Lúdas kása-is vólt, tsirkék köſzmétével, Egy pár hízlalt rétze ftt fekete lével (1793 Gvadányi József 7125013, 8) | igen szereti a sült csirkét (1858 Mátyás Flórián ford.–Fahraddín Rázi 8301002, 30) | kivette táskájából az újságpapirba csomagolt elemózsiát, a rántott csirkét, meg a meggyesrétest és falatozott (1934 Kosztolányi Dezső 9359245, 211) | Pincér, ebben a csirkelevesben nincs is csirke (1989 A személyi kultusz humora 1016019, 85).

2. ’〈az anyaállathoz való viszonyában:〉 az ún. tyúkalakúak rendjébe tartozó (házi)szárnyasok kicsinye’ ❖ Honnét iſméri a’ pólyka a’ kányát ellenségnek? a’ magas égen néha tsak úgy láttatik még az, mint egy körömnyi fekete kis fóltotska; ’s az annyok már kurrant, ’s jelt ád a’ tsirkéjinek; hogy bújjanak (1775 Molnár János 7232028, 191) | Egy haszontalan kotlós tyúk ragadozó madarakkal száll szembe csirkéiért (1848 Arany János 8014011, 172) | egy tyúkalja csirke (1951 Örkény István 9500001, 142).

2a. (rég) ’〈az anyaállathoz való viszonyában:〉 a madár kicsinye, madárfióka’ ❖ egykor vólt egy királynak valamely ſzép publikán [ti. papagáj] madara […]; ennek tſirkéje is lévén, a’ király azt kivánta, hogy a’ maga fijával egytt légyen (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 314) | tsirke: madárfiók (1892 Tolnai Vilmos C0359, 223) | Megállj! – kiáltotta Mátyás. – Nem szégyenled magadat védtelen csirkét [ti. sasfiókát] ölni!… (1910 Móricz Zsigmond C3212, 12).

2b. (kissé rég, biz) ’〈az anyához való viszonyában, megszólításként is:〉 vkinek a kisgyereke, kül. kislánya’ ❖ Ő feleség, anya, még pedig szoptató-anya, ’s házi-asszony; csirkéjiben gyönyörködik, nem a’ kártyában, mellyet velem eggyütt nem is ismér (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 225) | Nem sokára meggyúti [apátok a két gyertyát] édös kis csirkéim (1910 Gárdonyi Géza 9173011, 7) | Anyák vitték – mutatni – kis csirkéiket, és Partos meghallotta véletlen egy kövér mama gondos intelmeit: – Mici, ne lógasd úgy a két kezedet! Ebbe a ruhába jobb, ha nem lógatod a kezedet! (1923 Babits Mihály 9014131, 208).

3. (biz) ’〈(tapasztalatlan) fiatal személyre, kül. lányra vonatkoztatva〉’ ❖ „Cecilia” és „Margit” akkor még csirkék voltak (1864 Krinolin naptár C2824, 50) | Felkacagott erre a főispán gibice, egy megyei aljegyző: – Csak tán nem lapocka szerint szemeli ki bátyám a követeket? Az öreg szigorúan tekintett le a szája-eljárt ifjoncra. – Vagy hogy igen, hékás! Csirke vagy te ahhoz! (1897 Mikszáth Kálmán 8312011, 75) | sokat mesélt neki a szerdahelyi lányokról és a csudaszép fiatal csirkéről, Szőke Esztiről (1951 Veres Péter 9771010, 87) | Még hogy vonzó? Az a csirke? Az a béka? Hová tetted a szemed, Pap? Véded a barátod, te… (1974 Boldizsár Miklós 1022001, 260).

4. (nyj) ’szénának, levágott gabonának v. más hasonló szálas terménynek egy villára való csomója’ ❖ Minekutánna a’ megszáradt szénát felgyűjtik, ’s mindenik renden félfél másánnyi két kis petrentzét (villahegyet, tsirkét) raknak sorba, ezekből raknak azután 10-15 másánnyi kis bogjákat (1805 Pethe Ferenc 8364008, 721) | A takarás legkisebb egységei az egy villára felszúrható kis kupacok. Rövid ideig maradnak meg, s részben a száradás folyamatát siettetik. Ezek gyakori neve a villahegy (villázat, villatenyér) és a csirke (csike, csürke) (1999 Magyar néprajz CD47).

4a. (nyj) ’földből, kavicsból, kőből összehúzott kupac, halom’ ❖ Az országúton … kőhalmok, úgynevezett csirkék (1900 Gárdonyi Géza C1821, 129) | Az ültetés [ti. a szőlőültetés] alkalmával felhúzott, a meghagyott rügyet borító földkupacokat (csirkéket) állandóan porhanyóan tartjuk s csak akkor távolítják fokozatosan el, amikor a rügyből fejlődött hajtás már 10-12 cm hosszúságot ért el (1937 Borászati Lapok 2118001, 246) | A nagyobb szérűkön lóval húzatott kaparóvassal lazították fel a salétromleplet, amit azután az asszonyok kis rakásokba, csirkékbe húztak össze (1991 Magyar néprajz CD47).

Ö: brojler~, grill~, kis~, vízi~.

ÖU: vágó~.

ÖE: ~csont, ~ház, ~keltető, ~ketrec, ~ól, ~tolvaj.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csürke lásd csirke
csirke főnév 6B
csürke 6B (nyj)
1.
fiatal házityúk
a’ vipera epéjét a’ tſirkéknek és ebeknek torkokba tölté
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
a’ székely telepekben az asszony csürkét meg nem ölt hanem a’ férj
(1838 Gegő Elek)
iramlanak felém a csirkék, a kakasok, a kacsák
(1935 Szabó Dezső)
Akkor még volt egy lovuk, disznóik, két tehenük, csirkék, és libáik
(1986 Nádas Péter)
1a.
ilyen állat levágva (és fogyasztásra előkészítve)
70 font tehen hus és egy bornyu, egy bárány, 24 csirke, 3 lud, 2 öreg tyuk, 2 pulyka, de a bornyu és bárány megnyuzva, apró marha pedig mind kopasztva legyen
(1772 Történelmi Tár)
Tisztíts-meg egy pár csirkét, és főzd-fel fövésig a’ levesben
(1846 Zelena Ferenc)
Hozzávalók: 1 kg-oskilogrammos csirke
(1997 Magyar Hírlap)
1b.
Lúdas kása-is vólt, tsirkék köſzmétével, Egy pár hízlalt rétze ftt fekete lével
(1793 Gvadányi József)
igen szereti a sült csirkét
(1858 Mátyás Flórián ford.Fahraddín Rázi)
kivette táskájából az újságpapirba csomagolt elemózsiát, a rántott csirkét, meg a meggyesrétest és falatozott
(1934 Kosztolányi Dezső)
Pincér, ebben a csirkelevesben nincs is csirke
(1989 A személyi kultusz humora)
2.
〈az anyaállathoz való viszonyában:〉 az ún. tyúkalakúak rendjébe tartozó (házi)szárnyasok kicsinye
Honnét iſméri a’ pólyka a’ kányát ellenségnek? a’ magas égen néha tsak úgy láttatik még az, mint egy körömnyi fekete kis fóltotska; ’s az annyok már kurrant, ’s jelt ád a’ tsirkéjinek; hogy bújjanak
(1775 Molnár János)
Egy haszontalan kotlós tyúk ragadozó madarakkal száll szembe csirkéiért
(1848 Arany János)
egy tyúkalja csirke
(1951 Örkény István)
2a. (rég)
〈az anyaállathoz való viszonyában:〉 a madár kicsinye, madárfióka
egykor vólt egy királynak valamely ſzép publikán [ti. papagáj] madara […]; ennek tſirkéje is lévén, a’ király azt kivánta, hogy a’ maga fijával egytt légyen
(1780 Patay Sámuel ford.)
tsirke: madárfiók
(1892 Tolnai Vilmos)
Megállj! – kiáltotta Mátyás. – Nem szégyenled magadat védtelen csirkét [ti. sasfiókát] ölni!…
(1910 Móricz Zsigmond)
2b. (kissé rég, biz)
〈az anyához való viszonyában, megszólításként is:〉 vkinek a kisgyereke, kül. kislánya
Ő feleség, anya, még pedig szoptató-anya, ’s házi-asszony; csirkéjiben gyönyörködik, nem a’ kártyában, mellyet velem eggyütt nem is ismér
(1809 Kazinczy Ferenc)
Nem sokára meggyúti [apátok a két gyertyát] édös kis csirkéim
(1910 Gárdonyi Géza)
Anyák vitték – mutatni – kis csirkéiket, és Partos meghallotta véletlen egy kövér mama gondos intelmeit: – Mici, ne lógasd úgy a két kezedet! Ebbe a ruhába jobb, ha nem lógatod a kezedet!
(1923 Babits Mihály)
3. (biz)
(tapasztalatlan) fiatal személyre, kül. lányra vonatkoztatva〉
„Cecilia” és „Margit” akkor még csirkék voltak
(1864 Krinolin naptár)
Felkacagott erre a főispán gibice, egy megyei aljegyző: – Csak tán nem lapocka szerint szemeli ki bátyám a követeket? Az öreg szigorúan tekintett le a szája-eljárt ifjoncra. – Vagy hogy igen, hékás! Csirke vagy te ahhoz!
(1897 Mikszáth Kálmán)
sokat mesélt neki a szerdahelyi lányokról és a csudaszép fiatal csirkéről, Szőke Esztiről
(1951 Veres Péter)
Még hogy vonzó? Az a csirke? Az a béka? Hová tetted a szemed, Pap? Véded a barátod, te…
(1974 Boldizsár Miklós)
4. (nyj)
szénának, levágott gabonának v. más hasonló szálas terménynek egy villára való csomója
Minekutánna a’ megszáradt szénát felgyűjtik, ’s mindenik renden félfél másánnyi két kis petrentzét (villahegyet, tsirkét) raknak sorba, ezekből raknak azután 10-15 másánnyi kis bogjákat
(1805 Pethe Ferenc)
A takarás legkisebb egységei az egy villára felszúrható kis kupacok. Rövid ideig maradnak meg, s részben a száradás folyamatát siettetik. Ezek gyakori neve a villahegy (villázat, villatenyér) és a csirke (csike, csürke)
(1999 Magyar néprajz)
4a. (nyj)
földből, kavicsból, kőből összehúzott kupac, halom
Az országúton … kőhalmok, úgynevezett csirkék
(1900 Gárdonyi Géza)
Az ültetés [ti. a szőlőültetés] alkalmával felhúzott, a meghagyott rügyet borító földkupacokat (csirkéket) állandóan porhanyóan tartjuk s csak akkor távolítják fokozatosan el, amikor a rügyből fejlődött hajtás már 10-12 cm hosszúságot ért el
(1937 Borászati Lapok)
A nagyobb szérűkön lóval húzatott kaparóvassal lazították fel a salétromleplet, amit azután az asszonyok kis rakásokba, csirkékbe húztak össze
(1991 Magyar néprajz)
ÖU: vágócsirke
ÖE: csirkecsont, csirkeház, csirkekeltető, csirkeketrec, csirkeól, csirketolvaj
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások