(-4A1) l. deuteron

deuteron fn 4A1 (Fiz v. Kém)d

’a deutérium egy protonból és egy neutronból álló atommagja’ ❖ M, M és M-vel a proton, neutron és deuteron tömegét neveztük el (1970 Egyed László–M. Zemplén Jolán CD30) | d: a deuteron jele (1998 MagyarNagyLex. C5819, 251) | ha két proton eléggé meg tudja közelíteni egymást, az egyik proton b-bomlásából keletkező neutron hozzáragadhat (az erős kölcsönhatás révén) a másik protonhoz. Az így kialakuló atommagot deuteronnak hívjuk (2000 Természet Világa CD50).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

lásd deuteron
deuteron főnév 4A1 (Fiz v. Kém)
d -4A1
a deutérium egy protonból és egy neutronból álló atommagja
M, M és M-vel a proton, neutron és deuteron tömegét neveztük el
(1970 Egyed László–M. Zemplén Jolán)
d: a deuteron jele
(1998 MagyarNagyLex.)
ha két proton eléggé meg tudja közelíteni egymást, az egyik proton b-bomlásából keletkező neutron hozzáragadhat (az erős kölcsönhatás révén) a másik protonhoz. Az így kialakuló atommagot deuteronnak hívjuk
(2000 Természet Világa)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások