dac fn 3A

’vkivel v. vmivel szembeni makacs ellenszegülés(ben megnyilvánuló érzelmi állapot, ill. beállítottság)’ ❖ dacz (pervicacia) (1816 Helmeczy Mihály C1074, XI) | Tedd-le daczát zúdultt elmédnek, békekivánat Szállya szived (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 219) | Balázs megunja végre a vidéket, Hol ennyi buzgalmat hiába veszt, Hiába küzd, czélt semmiben sem ér, – Ott hagyja daczczal őket s Pestre tér (1872 Arany László 8015002, 121) | Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha s kiröhögtem az oktatómat (1937 József Attila 9282191, 417) | az akadályoztatás feszültsége – a frusztráció – agressziót, dacot, rebelliót vált ki (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435003, 225).

a. (rég) ’〈vmely állat, kül. ló viselkedésére vonatkoztatva:〉 csökönyösség, makacsság’ ❖ Magyarokbúl álló, Test rzk ſerege, A’ nyári hajnalnak pirosló fellege, Alattok a’ Datztúl ló allyig pihege (1790 Gvadányi József 7125004, 219) | [László] a paripát Ha kijárja, megtörendi bősz daczát (1851 Garay János C1813, 62) | ha vadásznod kell már okvetetlen, Fogadd tanácsom: gyáva nyúlat űzz; Őzet, ki daczczal soh’sem álla szemben (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dacos; ÉKsz.

dac főnév 3A
vkivel v. vmivel szembeni makacs ellenszegülés(ben megnyilvánuló érzelmi állapot, ill. beállítottság)
dacz (pervicacia)
(1816 Helmeczy Mihály)
Tedd-le daczát zúdultt elmédnek, békekivánat Szállya szived
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
Balázs megunja végre a vidéket, Hol ennyi buzgalmat hiába veszt, Hiába küzd, czélt semmiben sem ér, – Ott hagyja daczczal őket s Pestre tér
(1872 Arany László)
Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha s kiröhögtem az oktatómat
(1937 József Attila)
az akadályoztatás feszültsége – a frusztráció – agressziót, dacot, rebelliót vált ki
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
a. (rég)
〈vmely állat, kül. ló viselkedésére vonatkoztatva:〉 csökönyösség, makacsság
Magyarokbúl álló, Test rzk ſerege, A’ nyári hajnalnak pirosló fellege, Alattok a’ Datztúl ló allyig pihege
(1790 Gvadányi József)
[László] a paripát Ha kijárja, megtörendi bősz daczát
(1851 Garay János)
ha vadásznod kell már okvetetlen, Fogadd tanácsom: gyáva nyúlat űzz; Őzet, ki daczczal soh’sem álla szemben
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dacos; ÉKsz.

Beállítások