D (-24B6) l. dél²

dél² fn 24B6 (földrajzi megjelölésként, ill. földrajzi nevekben)D

1. (jelzőként is) (Föld is) ’〈a négy fő égtáj egyikeként:〉 az ún. égi meridián és a horizont két metszéspontja közül a délpont irányába eső, az északkal ellentétes égtáj’ ❖ [a hegy] körül lévö sürü Tölgyes egy Amfitheatrum forma kerekséget mútat, tsak Dél felöl lévén nyilás rajta (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293003, 22) | dél irányú völgy (1873 Orbán Balázs CD22) | a török sereg vad futásban menekült dél felé (1913 Szekfű Gyula 9652001, 89) | Arccal K felé fordulva jobb kéz felől van D, bal kéz felől É, hát mögött NY (1993 BibliaiLex. CD1207).

2. (közép- és felsőfokban is) ’az erre eső irány(ban levő hely)’ ❖ éjſzakról ’s délrl keveredve süvltnek Téli ſzelek, ’s hoznak puſzta mezkre havat (1773 Révai Miklós ford.–Horatius 7283002, 10) | Órion szép csillagait ezen hónap [ti. február] estéin, délen előttünk találjuk (1827 Fazekas Mihály 8138076, 59) | az egyenlítőtől délre (1844 Bocsor István 8061003, 3) | kinyitottak egy délnek néző ablakot (1879 Jókai Mór CD18) | Davoust két hadosztállyal […] megkezdte a támadást a legdélrefekvőbb Bagration-sánc ellen (1941 Bánlaky József CD16) | A Cserhát-Mátra-Bükk tömbje – több száz kilométerrel délebbről – 18–15 millió évvel ezelőtt került mai helyére (1997 Magyarország földje CD05).

2a. (tulajdonnévszerűen is) ’a Földnek v. vmely földrésznek, tájnak, országnak ebbe az irányba eső(, melegebb éghajlatú) része, ill. annak lakossága’ ❖ Ha a’ ſojom madár égig emelkedik, […] Délnek és Eſzaknak roppant orſzágain Repit (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 20) | Olaszország egységesitésének történelmében a Markáknak és Umbriának a pápától elfoglalásával szerzette meg Cavour annak lehetségét, hogy a dél az éjszakkal egyesülhessen (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | Az Észak és Dél háboruja alatt az amerikai sajtó hatalmas lendületet vett (1910 Délmagyarország 2103001, 11) | [Belső-Ázsia] elhelyezkedéséből adódóan már a történelmi idők kezdetén kapcsolatot jelentett kelet és nyugat, illetve az észak és dél között futó kereskedelmi útvonalak szempontjából (1998 Természet Világa CD50).

ÖE: ~francia, ~mutató, ~német, ~olasz, ~oldal, ~orosz, ~sziget.

Sz: délső.

Vö. CzF. ~, délfelé, délnek, délre; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz. dél²; SzT. dél; ÚMTsz. dél²

D lásd dél²
dél² főnév 24B6 (földrajzi megjelölésként, ill. földrajzi nevekben)
D -24B6
1. (jelzőként is) (Föld is)
〈a négy fő égtáj egyikeként:〉 az ún. égi meridián és a horizont két metszéspontja közül a délpont irányába eső, az északkal ellentétes égtáj
[a hegy] körül lévö sürü Tölgyes egy Amfitheatrum forma kerekséget mútat, tsak Dél felöl lévén nyilás rajta
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
dél irányú völgy
(1873 Orbán Balázs)
a török sereg vad futásban menekült dél felé
(1913 Szekfű Gyula)
Arccal Kkelet felé fordulva jobb kéz felől van D, bal kéz felől Éészak, hát mögött NYnyugat
(1993 BibliaiLex.)
2. (közép- és felsőfokban is)
az erre eső irány(ban levő hely)
éjſzakról ’s délrl keveredve süvltnek Téli ſzelek, ’s hoznak puſzta mezkre havat
(1773 Révai Miklós ford.Horatius)
Órion szép csillagait ezen hónap [ti. február] estéin, délen előttünk találjuk
(1827 Fazekas Mihály)
az egyenlítőtől délre
(1844 Bocsor István)
kinyitottak egy délnek néző ablakot
(1879 Jókai Mór)
Davoust két hadosztállyal […] megkezdte a támadást a legdélrefekvőbb Bagration-sánc ellen
(1941 Bánlaky József)
A Cserhát-Mátra-Bükk tömbje – több száz kilométerrel délebbről – 18–15 millió évvel ezelőtt került mai helyére
(1997 Magyarország földje)
2a. (tulajdonnévszerűen is)
a Földnek v. vmely földrésznek, tájnak, országnak ebbe az irányba eső(, melegebb éghajlatú) része, ill. annak lakossága
Ha a’ ſojom madár égig emelkedik, […] Délnek és Eſzaknak roppant orſzágain Repit
(1772 Barcsay Ábrahám)
Olaszország egységesitésének történelmében a Markáknak és Umbriának a pápától elfoglalásával szerzette meg Cavour annak lehetségét, hogy a dél az éjszakkal egyesülhessen
(1894 e. Kossuth Lajos)
Az Észak és Dél háboruja alatt az amerikai sajtó hatalmas lendületet vett
(1910 Délmagyarország)
[Belső-Ázsia] elhelyezkedéséből adódóan már a történelmi idők kezdetén kapcsolatot jelentett kelet és nyugat, illetve az észak és dél között futó kereskedelmi útvonalak szempontjából
(1998 Természet Világa)
ÖE: délfrancia, délmutató, délnémet, délolasz, déloldal, délorosz, délsziget
Sz: délső
Vö. CzF. ~, délfelé, délnek, délre; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz. dél²; SzT. dél; ÚMTsz. dél²

Beállítások