dacszövetség fn 3B8 (rendsz. a védszövetség szó párjaként)

’dacos ellenállásban, ill. szembeszegülésben megnyilvánuló (hallgatólagos) összefogás vki v. vmi ellen’ ❖ az a’ gyanu, hogy a’ kormány és egyetem közt daczszövetség áll fenn az egyház ellen (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a haragosok] nagy ölelkezések közt békét és dac- és védszövetséget kötöttek egymással (1854 Jókai Mór CD18) | a déli németeket arra bírta a franczia félelem, hogy nyomban a háború után titkos véd- és daczszövetségre lépjenek az északnémet szövetséggel (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | A mai szűkös körülmények közepette szükségszerűen kialakultak ilyen-amolyan írói véd és dacszövetségek (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz. véd- és dacszövetség; ÉKsz. véd- és dacszövetség

dacszövetség főnév 3B8 (rendsz. a védszövetség szó párjaként)
dacos ellenállásban, ill. szembeszegülésben megnyilvánuló (hallgatólagos) összefogás vki v. vmi ellen
az a’ gyanu, hogy a’ kormány és egyetem közt daczszövetség áll fenn az egyház ellen
(1844 Pesti Hírlap)
[a haragosok] nagy ölelkezések közt békét és dac- és védszövetséget kötöttek egymással
(1854 Jókai Mór)
a déli németeket arra bírta a franczia félelem, hogy nyomban a háború után titkos véd- és daczszövetségre lépjenek az északnémet szövetséggel
(1905 Nagy képes világtörténet)
A mai szűkös körülmények közepette szükségszerűen kialakultak ilyen-amolyan írói véd és dacszövetségek
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz. véd- és dacszövetség; ÉKsz. véd- és dacszövetség

Beállítások