dagerrotip fn 3D1 (kissé rég, Fotó is)dagerotip

’dagerrotípia mint eljárás’ ❖ Helyesen és valón mondja tehát a’ Századunkban N. K.: miszerint „a’ m. tudós társaság korunk két leggyönyörűbb fölfedezését, a’ daguerréotypot és galvanoplasticát, nem tehette volna.” (1841 Pesti Hírlap CD61) | az előttünk levő kép azon egyetlenegy hű arczkép mása, melly Ozeroff statustanácsnok számára daguerreotyp utján készittetett (1854 Vasárnapi Újság CD56).

a. ’ezzel az eljárással készült kép’ ❖ kéntelenek volnánk […] egyes testrészeknek gypszmintáját, vagy festett és felruházott viasz képeket, vagy végre Daguerotypeket is legdicsőbb legtökéletesebb remekmunkáknak tekinteni (1840 Henszlmann Imre 8609001, 196) | Eszterházáról visszatérve, gróf Széchenyi István czenki jószágát és nyári lakhelyét tekintém meg, s vétettem le daguerreotypben (1848 Pesti Divatlap C5843, 1141) | Damjanics arczképe daguerrotyp után készült rajz 1849-ből (1897 Zichy Antal CD55) | Elfog a kétség, nem jutok-e annak a képírónak a sorsára, aki élő modell híján néhány elfakult dagerrotípről leolvasott vonásokból kísérli meg vásznán az arcot megeleveníteni (1924 Dóczy Jenő CD10).

Sz: dagerrotipez, dagerrotipíroz.

dagerrotip főnév 3D1 (kissé rég, Fotó is)
dagerotip 3D1
dagerrotípia mint eljárás
Helyesen és valón mondja tehát a’ Századunkban N. K.: miszerint „a’ m.magyar tudós társaság korunk két leggyönyörűbb fölfedezését, a’ daguerréotypot és galvanoplasticát, nem tehette volna.”
(1841 Pesti Hírlap)
az előttünk levő kép azon egyetlenegy hű arczkép mása, melly Ozeroff statustanácsnok számára daguerreotyp utján készittetett
(1854 Vasárnapi Újság)
a.
ezzel az eljárással készült kép
kéntelenek volnánk […] egyes testrészeknek gypszmintáját, vagy festett és felruházott viasz képeket, vagy végre Daguerotypeket is legdicsőbb legtökéletesebb remekmunkáknak tekinteni
(1840 Henszlmann Imre)
Eszterházáról visszatérve, gróf Széchenyi István czenki jószágát és nyári lakhelyét tekintém meg, s vétettem le daguerreotypben
(1848 Pesti Divatlap)
Damjanics arczképe daguerrotyp után készült rajz 1849-ből
(1897 Zichy Antal)
Elfog a kétség, nem jutok-e annak a képírónak a sorsára, aki élő modell híján néhány elfakult dagerrotípről leolvasott vonásokból kísérli meg vásznán az arcot megeleveníteni
(1924 Dóczy Jenő)
Sz: dagerrotipez, dagerrotipíroz

Beállítások