dajkálkodik tn ige 12a (rég)

1. (átv is) ’〈csecsemővel, kisgyermekkel szülő(höz hasonlóan)〉 gyengéden, féltő gonddal bánik, ill. odaadóan gondot visel rá, törődik vele’ ❖ [a hű feleség] jól dajkálkodnék drága ſzülötti körl (1773 Révai Miklós ford.–Horatius 7283002, 10) | ötet mintegy a’ maga édes Atyai ölében hordozta, karjain viselte, és ö vélle nem különben dajkálkodott, mint […] édes Atya a’ maga fiaival (1775 Basa István C6391, 102) | Szent Szüle a’ Társaság [= társadalom] is, a’ mellynek ezerképpen körlöttünk dajkálkodó intézetei nélkl, soha az állati durvaságból, az erköltsi méltóságra, ki nem palléroztathattunk vólna (1829 Márton István 8297003, 22) | Du Many levetkőztette a kisfiút, s szépen dajkálkodva odavitte az ágyához; félrehúzta a függönyöket; letérdelteté az ágyba, összetetette vele a két kezét, s megimádkoztatá (1890 Jókai Mór CD18).

1a. ’〈beteg v. magatehetetlen élőlényről〉 gondoskodik, megfelelő ellátást nyújt neki’ ❖ [az orvosok] meg nyugottanak azon hogy nem volna veſedelmes a’ Beteg és ha ſzorgalmatoſan dajkálkodnának vélle, ’s kivált valami olyas történet nem öregbitené nyavalyáját, lehetne reménſég felgyogyuláſához (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 135) | [a pávák körül] ugyan munkálkodgyál; Öledben melegesd, ſimitsd, dajkálkodgyál, Olajjal kend fejeket (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225012, 61) | [Kazinczy Péter öregkorában] szeretve látá magát dajkálkodó leányától (1827 Kazinczy Ferenc C4937, 430).

2. ’dajkaként dolgozik valahol’ ❖ szegény leányzó, kinek idegen embereknél gyermekek mellett dajkálkodni kelletett (1777 Révai Miklós C3617, 60) | Dajkálkodom: nutricor (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 93).

Sz: dajkálkodás.

Vö. CzF. ~, dajkálkodó; ÉrtSz.; TESz. dajka; SzT.

dajkálkodik tárgyatlan ige 12a (rég)
1. (átv is)
〈csecsemővel, kisgyermekkel szülő(höz hasonlóan) gyengéden, féltő gonddal bánik, ill. odaadóan gondot visel rá, törődik vele
[a hű feleség] jól dajkálkodnék drága ſzülötti körl
(1773 Révai Miklós ford.Horatius)
?
ötet mintegy a’ maga édes Atyai ölében hordozta, karjain viselte, és ö vélle nem különben dajkálkodott, mint […] édes Atya a’ maga fiaival
(1775 Basa István)
Szent Szüle a’ Társaság [= társadalom] is, a’ mellynek ezerképpen körlöttünk dajkálkodó intézetei nélkl, soha az állati durvaságból, az erköltsi méltóságra, ki nem palléroztathattunk vólna
(1829 Márton István)
Du Many levetkőztette a kisfiút, s szépen dajkálkodva odavitte az ágyához; félrehúzta a függönyöket; letérdelteté az ágyba, összetetette vele a két kezét, s megimádkoztatá
(1890 Jókai Mór)
1a.
〈beteg v. magatehetetlen élőlényről〉 gondoskodik, megfelelő ellátást nyújt neki
[az orvosok] meg nyugottanak azon hogy nem volna veſedelmes a’ Beteg és ha ſzorgalmatoſan dajkálkodnának vélle, ’s kivált valami olyas történet nem öregbitené nyavalyáját, lehetne reménſég felgyogyuláſához
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a pávák körül] ugyan munkálkodgyál; Öledben melegesd, ſimitsd, dajkálkodgyál, Olajjal kend fejeket
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
[Kazinczy Péter öregkorában] szeretve látá magát dajkálkodó leányától
(1827 Kazinczy Ferenc)
2.
dajkaként dolgozik valahol
szegény leányzó, kinek idegen embereknél gyermekek mellett dajkálkodni kelletett
(1777 Révai Miklós)
Dajkálkodom: nutricor
(1810 Végtagokra szedett szótár)
Sz: dajkálkodás
Vö. CzF. ~, dajkálkodó; ÉrtSz.; TESz. dajka; SzT.

Beállítások