dalár fn 4A1 (rég)

1. (irod)(szájhagyományból merített v. maga alkotta) históriákat, költeményeket (hangszeres kísérettel) előadó (vándorló) énekes, ill. énekkísérettel v. énekszámmal föllépő vásári mutatványos; énekmondó, dalnok’ ❖ zengnek hazaszerte dalárok (1829 k. Czuczor Gergely C1242, 195) | a házaló dalárok … előadásaikban Francisco nótájához tartsák magukat (1855 Kemény Zsigmond C2606, 96) | Minden utcaszegleten énekeltek, muzsikáltak a vak hárfások és szemes hárfásleányok, akiket különben túlénekeltek a járó-kelő dalárok (1891 Jókai Mór CD18).

1a. ’hivatásos (dal)énekes, ill. vmely dalegylet, dalárda tagja; dalárdista’ ❖ Velencze és Páduában a falszegleteken magyar szavakat olvastam; igen, magyar költők, magyar szerzők, magyar dalárok neveit (1846 Hetilap CD61) | [a 19. század elején] nem voltak még önkénytes tüzoltók és dalárok (1881 Teleki Sándor 8474012, 133) | Az örök egyhangú életet éreztem verni a füstös, kupolás kis sörcsarnokban. Feketébe öltözött, komoly német dalárok vonultak fel az emelvényre: iparosok, kereskedők, hivatalnokok, többnyire már családosak, kimelegedett, dagadt arccal vették kézbe kottáikat (1913 Földi Mihály CD10) | [a magyar író] meghallgathatta olykor a Nemzeti Színház dalárjainak énekét (1920 Krúdy Gyula C2839, 57).

2. (irod v. vál)(lírai) költő’ ❖ Annyi nyelvismerettel birt, hogy a franczia és olasz dalárokat olvashassa (1853 Kemény Zsigmond 8235028, 256) | Ovid a kéjencz bujaság maga, Anakreon még gonoszabb dalár (1885 Ábrányi Emil ford.–Byron C0509, 17) | [Katalóniában] az első költők a „llobregati dalár” és a „– – – – csalogány” jelige alatt irtak (1932 Brachfeld Olivér CD10).

3. (irod) ’〈vmely szép hangú, kellemes énekű madár megnevezéseként〉’ ❖ veresbegyü, kékbegyü, füstfarku, veresfarku dalár (1841 Vajda Péter C6011, 186) | a közel zöld kert szárnyas dalári Hű párukért csevegnek a zöld ágon (1846 Kenézy Lajos C2621, 155) | Óh kis dalár, zendítsed ajkaid! (1876 Tamásfi Gyula ford.–Longfellow C4083, 286) | hogy a tél dalárának, a kis ökörszemnek se hiányozzék társa, ellátogat a bóbitás pipiske a szalma és nádtetőkre (1881 Vajkay Károly C4675, 158).

ÖU: opera~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.

dalár főnév 4A1 (rég)
1. (irod)
(szájhagyományból merített v. maga alkotta) históriákat, költeményeket (hangszeres kísérettel) előadó (vándorló) énekes, ill. énekkísérettel v. énekszámmal föllépő vásári mutatványos; énekmondó, dalnok
zengnek hazaszerte dalárok
(1829 k. Czuczor Gergely)
a házaló dalárok … előadásaikban Francisco nótájához tartsák magukat
(1855 Kemény Zsigmond)
Minden utcaszegleten énekeltek, muzsikáltak a vak hárfások és szemes hárfásleányok, akiket különben túlénekeltek a járó-kelő dalárok
(1891 Jókai Mór)
1a.
hivatásos (dal)énekes, ill. vmely dalegylet, dalárda tagja; dalárdista
Velencze és Páduában a falszegleteken magyar szavakat olvastam; igen, magyar költők, magyar szerzők, magyar dalárok neveit
(1846 Hetilap)
[a 19. század elején] nem voltak még önkénytes tüzoltók és dalárok
(1881 Teleki Sándor)
Az örök egyhangú életet éreztem verni a füstös, kupolás kis sörcsarnokban. Feketébe öltözött, komoly német dalárok vonultak fel az emelvényre: iparosok, kereskedők, hivatalnokok, többnyire már családosak, kimelegedett, dagadt arccal vették kézbe kottáikat
(1913 Földi Mihály)
[a magyar író] meghallgathatta olykor a Nemzeti Színház dalárjainak énekét
(1920 Krúdy Gyula)
2. (irod v. vál)
(lírai) költő
Annyi nyelvismerettel birt, hogy a franczia és olasz dalárokat olvashassa
(1853 Kemény Zsigmond)
Ovid a kéjencz bujaság maga, Anakreon még gonoszabb dalár
(1885 Ábrányi Emil ford.Byron)
[Katalóniában] az első költők a „llobregati dalár” és a „– – – – csalogány” jelige alatt irtak
(1932 Brachfeld Olivér)
3. (irod)
〈vmely szép hangú, kellemes énekű madár megnevezéseként〉
veresbegyü, kékbegyü, füstfarku, veresfarku dalár
(1841 Vajda Péter)
a közel zöld kert szárnyas dalári Hű párukért csevegnek a zöld ágon
(1846 Kenézy Lajos)
Óh kis dalár, zendítsed ajkaid!
(1876 Tamásfi Gyula ford.Longfellow)
hogy a tél dalárának, a kis ökörszemnek se hiányozzék társa, ellátogat a bóbitás pipiske a szalma és nádtetőkre
(1881 Vajkay Károly)
ÖU: operadalár
Vö. CzF.; ÉrtSz.

Beállítások