alapszám fn 3A

1. (Mat) ’〈hatványozásnál és logaritmusszámításban:〉 az a szám, amelynek adott kitevőjű hatványát, ill. adott hatványérték szerint a kitevőjét keressük’ ❖ a természetes logarithmusok alapszámának megközelítőleg visszás értéke (1891 Akadémiai Értesítő C0012, 478) | Valamely szám első hatványa alatt magát az alapszámot értjük, a zérusadik hatványa pedig mindig = 1 (1894 PallasLex. CD02).

1a. (Mat) ’〈vmely számrendszerben:〉 az az 1-nél nagyobb egész szám, amely hatványkifejezéseinek segítségével egy tetszőleges szám felírható’ ❖ Diadika (gör.) a. m. kettes-számrendszer, vagyis az a számrendszer, melynek alapszáma 2 (1893 PallasLex. CD02).

2. ’〈statisztikai v. összehasonlító számításban:〉 az alapul vett mennyiség’ ❖ a monetáris politika alapszámaként megállapított inflációs ráta téves: a valóság legalább 1,1 százalékkal kedvezőbb a hivatalos adatnál (1996 Figyelő CD2601).

3. ’〈kül. költségvetésben:〉 vmely (kijelölt célra fordítható) összeg(ek)et meghatározó szám; sarokszám’ ❖ a vámjegyzéknek változhatlanul bizonyosnak kell lenni, mert ez azon alapszám, mellyre a vállalkozó társaság jövendőbeli jövedelmének számvetését, s ahhoz képest a kötendő esztendők számát alapithatja (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az új kormány […] elkötelezte magát, hogy a […] költségvetés alapszámain nem változtat (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

alapszám főnév 3A
1. (Mat)
〈hatványozásnál és logaritmusszámításban:〉 az a szám, amelynek adott kitevőjű hatványát, ill. adott hatványérték szerint a kitevőjét keressük
a természetes logarithmusok alapszámának megközelítőleg visszás értéke
(1891 Akadémiai Értesítő)
Valamely szám első hatványa alatt magát az alapszámot értjük, a zérusadik hatványa pedig mindig = 1
(1894 PallasLex.)
1a. (Mat)
〈vmely számrendszerben:〉 az az 1-nél nagyobb egész szám, amely hatványkifejezéseinek segítségével egy tetszőleges szám felírható
Diadika (gör.görög) a. m.annyi mint kettes-számrendszer, vagyis az a számrendszer, melynek alapszáma 2
(1893 PallasLex.)
2.
〈statisztikai v. összehasonlító számításban:〉 az alapul vett mennyiség
a monetáris politika alapszámaként megállapított inflációs ráta téves: a valóság legalább 1,1 százalékkal kedvezőbb a hivatalos adatnál
(1996 Figyelő)
3.
〈kül. költségvetésben:〉 vmely (kijelölt célra fordítható) összeg(ek)et meghatározó szám; sarokszám
a vámjegyzéknek változhatlanul bizonyosnak kell lenni, mert ez azon alapszám, mellyre a vállalkozó társaság jövendőbeli jövedelmének számvetését, s ahhoz képest a kötendő esztendők számát alapithatja
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
Az új kormány […] elkötelezte magát, hogy a […] költségvetés alapszámain nem változtat
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások