-darab (utótagként)

1. ’〈vmely anyag(ból levő tárgy, dolog)〉 kisebb(, levált) része’ ❖ fadarab fn 3A1 | A’ ſzegény egy, két, három Anya-méhet tartó paraſzt, télen az erdre fáért ha megyen, egy odvas fa-darabra akad, Méhes köpnek ſzánnya, meg-tsinálja (1782 Veszelszki Antal 7375005, 10) | a kandallókban megmaradt fadarabok tanúsíták, hogy azokat felfűtötte valaki (1885 Jókai Mór CD18) | már srác koromban, amikor más gyerek kis lovat rajzol, autókat faragtam minden fadarabból (1963 Magyar Nemzet aug. 9. C0356, 3)  fémdarab fn 3A1 | azon fémdarabok, mellyekből a pénz áll (1847 Hunfalvy Pál C1561, 195) | [az orvos] kioperálta azt a 15 centiméteres fémdarabot, amely hat csavarral fogta a futballista sípcsontját (2000 Magyar Hírlap CD09)  húsdarab fn 3A1 | A’ hús darabokon ott’, a’ hól ezek leg-vékonnyabbak, vékony gúzsotskák, vagy zsinórok húzattatnak által, ’s ezeknél fogva a’ füstölés végett alkalmatos helyre fel-aggattatnak (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann 7300003, 175) | A zsiványvezér maga saját csillagos bicskájával szedegette ki számára a legpirosabb húsdarabokat (1858 Jókai Mór C2250, 36) | átvette a papok kezéből a feláldozásra szánt húsdarabokat (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201)  jégdarab fn 3A1 | A’ jég darabokkal a’ lovak küſzködtek, Vágták lábaikkal, hortyogtak prüſzſzögtek (1788 Gvadányi József C1942, 95) | Jégeső mennykővel vegyest hull az égbül. Ludtojásnagyságu jégdarabok esnek (1884 Vajda János CD01) | a vízen úszó jégdarabok (1998 Magyar Hírlap CD09)  kenyérdarab fn 3A1 | add tsak felét nékem a’ kiſebb kenyér darabnak, melly kezedben vagyon! (1782 Révai Miklós 7391001, 42) | [Alvinczi Péter] már nem közönséges kenyérdarabot, de ostyát használt az úrvacsoránál (1886 e. Ipolyi Arnold CD55) | A klasszikus fondü (fondue) fehérborban felolvasztott, ízletes sajtból készített mártás, melyet melegen fogyasztanak, kenyérdarabokat mártogatva bele (1999 Új Könyvek CD29)  kődarab fn 3A1 | El-fáradt teſtemet kö darabra tettem (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 120) | [a hegytetőről] hajigáltak roppant kődarabokat alá az ostromló ellenség fejére (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A kőtörők munkája abból állt, hogy a nagyobb kődarabokat mintegy felaprították (2000 Magyar néprajz CD47)  papírdarab fn 3A1 | [ha a molyoktól] félted kényes ruháidat, tégy azoknak hajtásai közé két rész borszeszszel (Weingeist) és egy rész terpentin-olajjal itatott papírdarabokat (1826 Fáy András¹ 8139012, 108) | Könnyedén, szinte játszi kedvvel járnak-kelnek a bankócsomók kézről kézre, mintha értéktelen papírdarabok volnának (1910 Krúdy Gyula CD54)  szikladarab fn 3A1 | tserepet, szikla-darabot kevertek a’ főldbe (1812 e. Rájnis József ford.–Vergilius C3580, 99) | a sziklába vágott pincék egyikében a boltozatból egy méter átmérőjű szikladarab a mélybe zuhant (1974 Horváth Árpád CD30)  üvegdarab fn 3A1 | gombos-tket, halak ſzálkájit, hegyes tſontokat, üveg darabokat, ollókat, kéſeket, gyürket, kaptſokat, ki kell a’ torokbúl húzni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 422) | egy üveges szekrénynek dőlve, annak tábláit mind bezúzta, nem érzé, hogy az üvegdarabok kezét összemetélték (1846 Jókai Mór CD18) | [a] kaszanyelet kapargatta simára egy üvegdarabbal, néha végigsandított a nyelén, hol találna még egyenetlenséget (1972 Szabó István² 9625003, 469)  vasdarab fn 3A1 | imhol eggy hasonló becsű ajándék, mellyet eczetbe áztatott vasdaraboknak rozsdájával Munkácson irogattam (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 467) | golyókkal, apróra vagdalt vasdarabokkal megtöltött ágyu (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a mágnesség hatására megmozdulnak a vasdarabok (1998 Természet Világa CD50)  vászondarab fn 3A1 | vászon darabokkal dugd be a’ tuloknak minden líkjait (1812 e. Rájnis József ford.–Vergilius C3580, 248) | különféle színű vászondarabokból összevarrt zászlót (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a] szalonnára borítsunk tiszta szitát vagy vékony vászondarabot, esetleg gézt, hogy a rovaroktól védve legyen (1994 Frank Júlia CD19).

2. ’〈vmely hangszerre írt〉 zenemű’ ❖ hegedűdarab fn 3A1 | [Bloch] művei: kisebb hegedűdarabok, két nagyobbszabású suite zenekarra (1893 PallasLex. CD02) | szinte minden valamirevaló cigányprímásnak van nótaszerzeménye. Újabban azonban inkább virtuóz hegedűdarabokkal próbálkoznak (1993 A magyarság kézikönyve CD06)  orgonadarab fn 3A1 | [Eitler Mihály] irt több egyházi éneket, zongora- s orgonadarabot és néhány sikerült csárdást, keringőt (1893 PallasLex. CD02) | A templomi zenében [az utójátéknak nevezett mű] olyan orgonadarab vagy orgonán előadott rögtönzés, melyet közvetlenül az istentisztelet befejezése után, végső lezárásul játszanak (1931 ZeneiLex. CD49) | [A mise tizennégy tétele közül kiemelkedett] a Qui tollis szabályos szépségű szoprán–alt duettje, az Offertóriumot kísérő, Bach fúgáira és Franck orgonadarabjaira emlékeztető instrumentális tétel (Preludio religioso) (1996 Magyar Hírlap CD09)  zongoradarab fn 3A1 | Jolán nehéz zongoradarabot tanult (1867 Szentpály Janka C3968, 84) | Gruberné előjátszotta Dohnányinak az én zongoradarabomat (1903 Bartók Béla C0855, 28) | Liszt Ferenc fiatalkori, eddig ismeretlen zongoradarabjának kéziratát találta meg néhány hete, egy angliai nemesi család romos kastélyában a dinasztia leszármazottja (1996 Magyar Hírlap CD09).

-darab (utótagként)
1.
〈vmely anyag(ból levő tárgy, dolog) kisebb(, levált) része
fadarab főnév 3A1
A’ ſzegény egy, két, három Anya-méhet tartó paraſzt, télen az erdre fáért ha megyen, egy odvas fa-darabra akad, Méhes köpnek ſzánnya, meg-tsinálja
(1782 Veszelszki Antal)
a kandallókban megmaradt fadarabok tanúsíták, hogy azokat felfűtötte valaki
(1885 Jókai Mór)
már srác koromban, amikor más gyerek kis lovat rajzol, autókat faragtam minden fadarabból
(1963 Magyar Nemzet aug. 9.)
fémdarab főnév 3A1
azon fémdarabok, mellyekből a pénz áll
(1847 Hunfalvy Pál)
[az orvos] kioperálta azt a 15 centiméteres fémdarabot, amely hat csavarral fogta a futballista sípcsontját
(2000 Magyar Hírlap)
húsdarab főnév 3A1
A’ hús darabokon ott’, a’ hól ezek leg-vékonnyabbak, vékony gúzsotskák, vagy zsinórok húzattatnak által, ’s ezeknél fogva a’ füstölés végett alkalmatos helyre fel-aggattatnak
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
A zsiványvezér maga saját csillagos bicskájával szedegette ki számára a legpirosabb húsdarabokat
(1858 Jókai Mór)
átvette a papok kezéből a feláldozásra szánt húsdarabokat
(1996 Katolikus Biblia ford.)
jégdarab főnév 3A1
A’ jég darabokkal a’ lovak küſzködtek, Vágták lábaikkal, hortyogtak prüſzſzögtek
(1788 Gvadányi József)
Jégeső mennykővel vegyest hull az égbül. Ludtojásnagyságu jégdarabok esnek
(1884 Vajda János)
a vízen úszó jégdarabok
(1998 Magyar Hírlap)
kenyérdarab főnév 3A1
add tsak felét nékem a’ kiſebb kenyér darabnak, melly kezedben vagyon!
(1782 Révai Miklós)
[Alvinczi Péter] már nem közönséges kenyérdarabot, de ostyát használt az úrvacsoránál
(1886 e. Ipolyi Arnold)
A klasszikus fondü (fondue) fehérborban felolvasztott, ízletes sajtból készített mártás, melyet melegen fogyasztanak, kenyérdarabokat mártogatva bele
(1999 Új Könyvek)
kődarab főnév 3A1
El-fáradt teſtemet kö darabra tettem
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
[a hegytetőről] hajigáltak roppant kődarabokat alá az ostromló ellenség fejére
(1854 Vasárnapi Újság)
A kőtörők munkája abból állt, hogy a nagyobb kődarabokat mintegy felaprították
(2000 Magyar néprajz)
papírdarab főnév 3A1
[ha a molyoktól] félted kényes ruháidat, tégy azoknak hajtásai közé két rész borszeszszel (Weingeist) és egy rész terpentin-olajjal itatott papírdarabokat
(1826 Fáy András¹)
Könnyedén, szinte játszi kedvvel járnak-kelnek a bankócsomók kézről kézre, mintha értéktelen papírdarabok volnának
(1910 Krúdy Gyula)
szikladarab főnév 3A1
tserepet, szikla-darabot kevertek a’ főldbe
(1812 e. Rájnis József ford.Vergilius)
a sziklába vágott pincék egyikében a boltozatból egy méter átmérőjű szikladarab a mélybe zuhant
(1974 Horváth Árpád)
üvegdarab főnév 3A1
gombos-tket, halak ſzálkájit, hegyes tſontokat, üveg darabokat, ollókat, kéſeket, gyürket, kaptſokat, ki kell a’ torokbúl húzni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
egy üveges szekrénynek dőlve, annak tábláit mind bezúzta, nem érzé, hogy az üvegdarabok kezét összemetélték
(1846 Jókai Mór)
[a] kaszanyelet kapargatta simára egy üvegdarabbal, néha végigsandított a nyelén, hol találna még egyenetlenséget
(1972 Szabó István²)
vasdarab főnév 3A1
imhol eggy hasonló becsű ajándék, mellyet eczetbe áztatott vasdaraboknak rozsdájával Munkácson irogattam
(1805 Kazinczy Ferenc)
golyókkal, apróra vagdalt vasdarabokkal megtöltött ágyu
(1860 Vasárnapi Újság)
a mágnesség hatására megmozdulnak a vasdarabok
(1998 Természet Világa)
vászondarab főnév 3A1
vászon darabokkal dugd be a’ tuloknak minden líkjait
(1812 e. Rájnis József ford.Vergilius)
különféle színű vászondarabokból összevarrt zászlót
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a] szalonnára borítsunk tiszta szitát vagy vékony vászondarabot, esetleg gézt, hogy a rovaroktól védve legyen
(1994 Frank Júlia)
2.
〈vmely hangszerre írt〉 zenemű
hegedűdarab főnév 3A1
[Bloch] művei: kisebb hegedűdarabok, két nagyobbszabású suite zenekarra
(1893 PallasLex.)
szinte minden valamirevaló cigányprímásnak van nótaszerzeménye. Újabban azonban inkább virtuóz hegedűdarabokkal próbálkoznak
(1993 A magyarság kézikönyve)
orgonadarab főnév 3A1
[Eitler Mihály] irt több egyházi éneket, zongora- s orgonadarabot és néhány sikerült csárdást, keringőt
(1893 PallasLex.)
A templomi zenében [az utójátéknak nevezett mű] olyan orgonadarab vagy orgonán előadott rögtönzés, melyet közvetlenül az istentisztelet befejezése után, végső lezárásul játszanak
(1931 ZeneiLex.)
[A mise tizennégy tétele közül kiemelkedett] a Qui tollis szabályos szépségű szoprán–alt duettje, az Offertóriumot kísérő, Bach fúgáira és Franck orgonadarabjaira emlékeztető instrumentális tétel (Preludio religioso)
(1996 Magyar Hírlap)
zongoradarab főnév 3A1
Jolán nehéz zongoradarabot tanult
(1867 Szentpály Janka)
Gruberné előjátszotta Dohnányinak az én zongoradarabomat
(1903 Bartók Béla)
Liszt Ferenc fiatalkori, eddig ismeretlen zongoradarabjának kéziratát találta meg néhány hete, egy angliai nemesi család romos kastélyában a dinasztia leszármazottja
(1996 Magyar Hírlap)

Beállítások