dechiffríroz (4a) l. desifríroz

desifríroz ts ige 4adechiffríroz (rég)

(Tud v. vál, átv is) ’〈titkosírást v. kódot〉 megfejt, ill. vmely természetes nyelvre lefordít’ ❖ Klement, Jablonszky, Brenner stb. titkos jegyekben irt diplomatiai jegyzékeit dechiffre-írozni (1872 Századok CD57) | a levél dechifrirozott másolata (1886 Fraknói Vilmos CD55) | Hoffmann táviratát berni orosz ügynökök vagy tán inkább angol rendőrök az orosz határon megszerezték, dechiffrírozták s közreadták a Times-ban (1917 Gellért Oszkár CD10) | Az undulátor [= folyamatos írású távírógépfajta] jeleit még desiffrirozni kell és táviratlapra leírni (1927 RévaiNagyLex. C5716, 774) | A szomatikus kód […] desifrírozható egy többé-kevésbé kollektív érvényű fiziognómiai, viselkedési, asszociációs és szinesztézia-kulccsal (1976 Martinkó András 1104001, 337).

a. (rég, ritk) ’〈nehezen olvasható szöveget〉 akadozva, nagy nehezen kibetűz, kisilabizál’ ❖ Nincs az egész kis írásban eggy sor, mellyet még eddig ugyan egészen dechifrírozni tudtam volna (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 79) | [az író a neki véleményezésre elküldött írásnak] nagy gonddal karimázgatta be nem csak minden sorát, hanem minden betűjit is, úgy hogy midőn a’ kézírást visszakapta az ifjú, eggy szót sem tudott dechifrírozni (1808 Kazinczy Ferenc C2559, 36) | dechiffrirozni […] kibetüzni (1865 Babos Kálmán C5353, 98).

b. (tárgy n. is) (vál) ’nehezen érthető beszédből, szövegből megtud, kikövetkeztet vmit, ill. 〈ilyen szöveget〉 értelmez, megért’ ❖ Coniugatiód tempusainak [= igeidőinek], modusainak [= igemódjainak] elnevezését nem értem. Időt veszek magamnak, hogy azokat dechiffrirozhassam (1794 Kazinczy Ferenc C2555, 359) | a’ Pápai Nuncius szállása előtt ólomból láttam a’ kút felett egy új grouppot [= szoborcsoportot], ezzel az általam nem dechifrírozható aláírással: In fide unio, in unione salus [= hűségben az egység, egységben a jólét] (1813 Kazinczy Ferenc C2563, 246) | „Üzenetet kaptunk a választóktól, csak nem pontosan értjük, mi áll benne” […]. Most tehát a politikusok desifríroznak [Amerikában] (1994 Magyar Hírlap CD09) | Freudot az érdekelte, hogy a Biblia fikciója mögött milyen mélyebb, „történelmi igazság” áll, amit a pszichoanalízis tudománya képes desifrírozni (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

dechiffríroz lásd desifríroz
desifríroz tárgyas ige 4a
dechiffríroz 4a (rég)
(Tud v. vál, átv is)
〈titkosírást v. kódot〉 megfejt, ill. vmely természetes nyelvre lefordít
Klement, Jablonszky, Brenner stb.s a többi titkos jegyekben irt diplomatiai jegyzékeit dechiffre-írozni
(1872 Századok)
a levél dechifrirozott másolata
(1886 Fraknói Vilmos)
Hoffmann táviratát berni orosz ügynökök vagy tán inkább angol rendőrök az orosz határon megszerezték, dechiffrírozták s közreadták a Times-ban
(1917 Gellért Oszkár)
Az undulátor [= folyamatos írású távírógépfajta] jeleit még desiffrirozni kell és táviratlapra leírni
(1927 RévaiNagyLex.)
A szomatikus kód […] desifrírozható egy többé-kevésbé kollektív érvényű fiziognómiai, viselkedési, asszociációs és szinesztézia-kulccsal
(1976 Martinkó András)
a. (rég, ritk)
〈nehezen olvasható szöveget〉 akadozva, nagy nehezen kibetűz, kisilabizál
Nincs az egész kis írásban eggy sor, mellyet még eddig ugyan egészen dechifrírozni tudtam volna
(1807 Kazinczy Ferenc)
[az író a neki véleményezésre elküldött írásnak] nagy gonddal karimázgatta be nem csak minden sorát, hanem minden betűjit is, úgy hogy midőn a’ kézírást visszakapta az ifjú, eggy szót sem tudott dechifrírozni
(1808 Kazinczy Ferenc)
dechiffrirozni […] kibetüzni
(1865 Babos Kálmán)
b. (tárgy n. is) (vál)
nehezen érthető beszédből, szövegből megtud, kikövetkeztet vmit, ill. 〈ilyen szöveget〉 értelmez, megért
Coniugatiód tempusainak [= igeidőinek], modusainak [= igemódjainak] elnevezését nem értem. Időt veszek magamnak, hogy azokat dechiffrirozhassam
(1794 Kazinczy Ferenc)
a’ Pápai Nuncius szállása előtt ólomból láttam a’ kút felett egy új grouppot [= szoborcsoportot], ezzel az általam nem dechifrírozható aláírással: In fide unio, in unione salus [= hűségben az egység, egységben a jólét]
(1813 Kazinczy Ferenc)
„Üzenetet kaptunk a választóktól, csak nem pontosan értjük, mi áll benne” […]. Most tehát a politikusok desifríroznak [Amerikában]
(1994 Magyar Hírlap)
Freudot az érdekelte, hogy a Biblia fikciója mögött milyen mélyebb, „történelmi igazság” áll, amit a pszichoanalízis tudománya képes desifrírozni
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások