dedikáció fn 1A

1. ’saját mű(alkotás) (előzetes) (fel)ajánlása vkinek tiszteletből, hálából v. pártfogás kérése céljából’ ❖ [Nagy Sámuel kért, hogy] ő egy munkáját […] nékem dedikálhassa. – Maga ez a’ cselekedet már ollyan, hogy én ezt az embert szeretném érette, ha mást tisztelt volna is meg dedikatziójával (1793 Kazinczy Ferenc C2555, 298) | eltökéllém magam egy Magyar Almanakot 1822. esztendőre kiadni – mellynek Dedicatióját a Császárné itt létében igen kegyesen el is fogadta (1820 Kisfaludy Károly C2570, 320) | Az Újság január 31-iki számában azt írtad, hogy a lapot nem Tisza Istvánnak, hanem nekem csináljátok. Mi tagadás benne, kissé megijesztett a dedikációval járó erkölcsi felelősség (1904 Mikszáth Kálmán CD04) | 1811-ben már részletes tudósítás jelenik meg a műről, melyet a szerkesztő Festetits Györgynek akart dedikálni. A gróf – Kazinczy roppant felindulására – kibújt a dedikáció elfogadása alól, tudva, hogy ez bizonyos pénzbeli kötelezettséget is jelent (1963 Fried István CD52).

1a. (tulajdonnévként v. tulajdonnév részeként is) (Irodt is) ’az ezt megfogalmazó (önálló) szöveg, rendsz. mint vmely mű(alkotás) bevezető része, ill. ez mint szövegtípus; ajánlás’ ❖ Az els Darab Holminek Dedicatiója. 1788dik eſztendben (1788 Pálóczi Horváth Ádám 7143006, 179) | a hercegnő nagy megtiszteltetésnek fogja venni a dedikációdat, s büszke lesz rá, ha a neve a műved elé lesz nyomtatva (1879 Jókai Mór CD18) | [címként:] Dedikáció (1920 Juhász Gyula¹ CD01) | [Verlaine irodalmának] szélsőséges személyessé válását mutatja az a visszaélés is, amit az ajánlásokkal űzött: a Jadis et Naguére-ban 25 ajánlás van, az Amour-ban 22, […] a Dédicaces csupa dedikáció (1926 Szabó Lőrinc 9629168, 136) | [Nagy László] olyan remekművekkel eszméltet líránk szunnyadó képességeire, mint a Seb a cédruson, […] Bárányos dedikáció (1986 Kiss Ferenc CD53) | [Lukács evangelistának] mindkét irata elején található bevezetés (prooimion), a Theophiloshoz intézett dedikációval: ez a műfaji elem a korabeli profán irodalom megszokott és szinte kötelező tartozéka (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1b. (vál) ’az a cselekvés v. ünnepi alkalom, hogy vmely középületet, kül. templomot nyilvános használatra ünnepélyesen felavatnak, vmely istennek, (védő)szentnek, uralkodónak stb. felajánlanak, oltalmába ajánlanak v. róla elnevezve felszentelnek, ill. az erről szóló felirat’ ❖ a fennebb emlitett Severus-féle épület [ti. fürdő] dedicatiója […] az egész provincia legatusától ered (1889 Orbán Balázs CD22) | [a Capitoliumon épült Jupiter templom] dedicatiója M. [= Marcus] Horatius consul nevéhez fűződik (1904 ÓkoriLex. CD28) | A templom dedikációja (felajánlása, felszentelése, címe, titulusa) azért volt jelentős a népéletben, mert meghatározta az egyházközség egyik legfontosabb ünnepét, a templombúcsút (1990 Magyar néprajz CD47).

2. ’az a cselekvés v. esemény, amikor vki vmit, kül. szerző művéből egy példányt (ajánlásra utaló rövid szöveg kíséretében) aláírással lát el’ ❖ [Adynak] talán ez volt utolsó dedikációja. Felkelt, íróasztalához ült, tollat vett a kezébe és írni kezdett (1923 Rippl-Rónai József CD10) | éppenséggel most is folyton történt valami. Könyvbemutatók, előadások, dedikációk, olvasótalálkozók (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈mű(alkotás) egy példányán, tárgyon v. képen:〉 az alkotó, az ajándékozó, ill. a képen ábrázolt személy aláírása v. a megajándékozott személy, intézmény stb. neve (az ajándékozásra v. ajánlásra utaló rövid szöveg kíséretében)’ ❖ II. Abdul Hamid szultán török nyelven irt arany dedikációja, mely magyar fordításban igy hangzik: […] Az oszmán birodalom padisája, a felséges II. Abdul Hamid khán ő felsége Magyarország tudományos egyetemének adott ajándéka (1895 PallasLex. CD02) | A festmény aljában, mint ahogy a trecento festői szokták naivul és lelkesen, dedikáció, amelyben Cennino Cennininek, mint mesterségében mesterének ajánlja alkotását [Körösfői Kriesch Aladár] (1921 Elek Artúr CD10) | nem mertem ott helyben beleolvasni a könyvbe, csak éppen a dedikációját néztem: „Vas Istvánnak barátsággal” (1964 Vas István 9760019, 13) | [A csigacsinálók közül] a legismertebb és legszebb darabok Debrecenből valók. Hátlapjukon olykor bekarcolt dedikáció található a megajándékozott lányhoz (1977 NéprajziLex. CD47) | A falakon portrék, a hírneves modellek dedikációjával (2000 Figyelő CD2601).

Sz: dedikációs.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dedikál; ÉKsz.; IdSz.

dedikáció főnév 1A
1.
saját mű(alkotás) (előzetes) (fel)ajánlása vkinek tiszteletből, hálából v. pártfogás kérése céljából
[Nagy Sámuel kért, hogy] ő egy munkáját […] nékem dedikálhassa. – Maga ez a’ cselekedet már ollyan, hogy én ezt az embert szeretném érette, ha mást tisztelt volna is meg dedikatziójával
(1793 Kazinczy Ferenc)
eltökéllém magam egy Magyar Almanakot 1822. esztendőre kiadni – mellynek Dedicatióját a Császárné itt létében igen kegyesen el is fogadta
(1820 Kisfaludy Károly)
Az Újság január 31-iki számában azt írtad, hogy a lapot nem Tisza Istvánnak, hanem nekem csináljátok. Mi tagadás benne, kissé megijesztett a dedikációval járó erkölcsi felelősség
(1904 Mikszáth Kálmán)
1811-ben már részletes tudósítás jelenik meg a műről, melyet a szerkesztő Festetits Györgynek akart dedikálni. A gróf – Kazinczy roppant felindulására – kibújt a dedikáció elfogadása alól, tudva, hogy ez bizonyos pénzbeli kötelezettséget is jelent
(1963 Fried István)
1a. (tulajdonnévként v. tulajdonnév részeként is) (Irodt is)
az ezt megfogalmazó (önálló) szöveg, rendsz. mint vmely mű(alkotás) bevezető része, ill. ez mint szövegtípus; ajánlás
Az els Darab Holminek Dedicatiója. 1788dik eſztendben
(1788 Pálóczi Horváth Ádám)
a hercegnő nagy megtiszteltetésnek fogja venni a dedikációdat, s büszke lesz rá, ha a neve a műved elé lesz nyomtatva
(1879 Jókai Mór)
[címként:] Dedikáció
(1920 Juhász Gyula¹)
[Verlaine irodalmának] szélsőséges személyessé válását mutatja az a visszaélés is, amit az ajánlásokkal űzött: a Jadis et Naguére-ban 25 ajánlás van, az Amour-ban 22, […] a Dédicaces csupa dedikáció
(1926 Szabó Lőrinc)
[Nagy László] olyan remekművekkel eszméltet líránk szunnyadó képességeire, mint a Seb a cédruson, […] Bárányos dedikáció
(1986 Kiss Ferenc)
[Lukács evangelistának] mindkét irata elején található bevezetés (prooimion), a Theophiloshoz intézett dedikációval: ez a műfaji elem a korabeli profán irodalom megszokott és szinte kötelező tartozéka
(1995 Jubileumi kommentár)
1b. (vál)
az a cselekvés v. ünnepi alkalom, hogy vmely középületet, kül. templomot nyilvános használatra ünnepélyesen felavatnak, vmely istennek, (védő)szentnek, uralkodónak stb. felajánlanak, oltalmába ajánlanak v. róla elnevezve felszentelnek, ill. az erről szóló felirat
a fennebb emlitett Severus-féle épület [ti. fürdő] dedicatiója […] az egész provincia legatusától ered
(1889 Orbán Balázs)
[a Capitoliumon épült Jupiter templom] dedicatiója M. [= Marcus] Horatius consul nevéhez fűződik
(1904 ÓkoriLex.)
A templom dedikációja (felajánlása, felszentelése, címe, titulusa) azért volt jelentős a népéletben, mert meghatározta az egyházközség egyik legfontosabb ünnepét, a templombúcsút
(1990 Magyar néprajz)
2.
az a cselekvés v. esemény, amikor vki vmit, kül. szerző művéből egy példányt (ajánlásra utaló rövid szöveg kíséretében) aláírással lát el
[Adynak] talán ez volt utolsó dedikációja. Felkelt, íróasztalához ült, tollat vett a kezébe és írni kezdett
(1923 Rippl-Rónai József)
éppenséggel most is folyton történt valami. Könyvbemutatók, előadások, dedikációk, olvasótalálkozók
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
〈mű(alkotás) egy példányán, tárgyon v. képen:〉 az alkotó, az ajándékozó, ill. a képen ábrázolt személy aláírása v. a megajándékozott személy, intézmény stb. neve (az ajándékozásra v. ajánlásra utaló rövid szöveg kíséretében)
II. Abdul Hamid szultán török nyelven irt arany dedikációja, mely magyar fordításban igy hangzik: […] Az oszmán birodalom padisája, a felséges II. Abdul Hamid khán ő felsége Magyarország tudományos egyetemének adott ajándéka
(1895 PallasLex.)
A festmény aljában, mint ahogy a trecento festői szokták naivul és lelkesen, dedikáció, amelyben Cennino Cennininek, mint mesterségében mesterének ajánlja alkotását [Körösfői Kriesch Aladár]
(1921 Elek Artúr)
nem mertem ott helyben beleolvasni a könyvbe, csak éppen a dedikációját néztem: „Vas Istvánnak barátsággal”
(1964 Vas István)
[A csigacsinálók közül] a legismertebb és legszebb darabok Debrecenből valók. Hátlapjukon olykor bekarcolt dedikáció található a megajándékozott lányhoz
(1977 NéprajziLex.)
A falakon portrék, a hírneves modellek dedikációjával
(2000 Figyelő)
Sz: dedikációs
Vö. ÉrtSz.; TESz. dedikál; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások