dedukál ts ige 1a

1. (vál) ’vmiből levezet(ve), kivon(va, annak eredményeként v. következményeként hoz létre, alakít ki) vmit’ ❖ Iſtenben bóldogult Sundori Adám Uram 1657ben vette feleſégül Kodri Erſébetet, Kodri Erſébetnek vóltak fia és leányai; egy Kodri leányt vett-el magának feleſégül Dorai János, ennek tſak egy leánya maradt; de ez oſztán férjhez menvén Ládi Györgyhöz, két fija három leánya maradt; ezek megosztoztak a’ jóſzágon, s’ igy eſett-vólt Dalai uramnak a’ Kádori portio; e’ ſzerint kereſſük oſztán mi az egéſz Pontyi juſt [ti. örökséghez való jogot] […] az a’ jus nyilván való, és ſzépen, tiſztán van deducálva (1777 Bessenyei György¹ 7044002, 100) | „Tudtam volna csak, hogy nem a színésznő, hanem a bankár felesége akar velem beszélni, majd jöttem volna ide!” Ez pszichologice dedukálható (1870 Jókai Mór CD18) | A drámaírás egy-egy zsenije halomra dönti azokat a dramaturgiai törvényeket, amelyeket egy vagy több régebbi nagy drámaíró alkotásaiból dedukáltak a dramaturgia szorgalmas tudósai (1948 Bárdos Artúr 2002010, 24) | léttapasztalata megjelenítéséhez [József Attila] úgy keresett fogalmi kapaszkodót, hogy azt hagyományos értelmezések ütköztetéséből küzdötte ki, s nem az egzisztencialista filozófiából dedukálta (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (tárgy n. is) (Tud) ’〈gondolati műveletként is:〉 〈vmely állítást, elvet v. szabályt egy másik, általánosabb érvényű állításból, ill. elvből〉 a logika következtetési szabályainak megfelelően levezet(ve bizonyít, ill. megállapít)’ ❖ [Visi Imre] áttekintése gyors, elméjének nagy egybefoglaló ereje van. Szerencsésen dedukál és absztrahál (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | az embert rendeltetésének elérésére csakis összes képességeinek természetszerü kifejlesztése által lehet eljuttatni […]. Ez általános elvből dedukálta a neveléstudomány azt, hogy a tanítás célja az igaz és helyes képzetek nyujtásában, a fogalomalkotások elősegítésében az itéletekre és következtetésekre való képesség gyakorlásában áll (1897 PallasLex. CD02) | Az Appendix olyan tételeket tartalmaz, melyek a Bolyai János által értelmezett párhuzamosságból és az euklideszi geometria többi axiómájából dedukálhatók (1978 Szénássy Barna CD30) | Az alkalmazott etika […] a konkrét viszonyokra való tekintettel feladatokat, kötelességeket fogalmaz meg, úgy, hogy dedukálja az alapelvből következő, illetve annak ellent nem mondó speciális szabályokat (1995 Hell Judit CD30).

1b. (rég) ’vmiből, vkitől eredeztet, származtat vmit, vkit, ill. 〈eredetet, származást〉 vmiből, ill. vki(k)től levezethetőnek tart(va magyaráz)’ ❖ A’ Jászok eredeteket a’ Filistéusoktól dedukálják (1788 Gvadányi József C1936, 29) | Tőled némelly Veled folyt pereit ’s maga viselését szeretém (!) tudni Beregszászinak, kinek nevét e persa szavakból deducáltatom önmagával: darig darga dereg bereg, és: saoz sás sász (1815 Szemere Pál C2566, 534) | magát azon daemontól deducálná, ki kígyóalakban […] a’ paradicsomba becsúszott (1832 Thewrewk József C4151, 73).

1c. (rég, ritk) ’részletez(ve, pontról pontra előad), kifejt, elmagyaráz vmit’ ❖ mindennemő föntt bőven deducált conditiokat tellyes kézséggel acceptállyuk (1773 Széchényi Ignác CD55) | még is minden esetre itten deducálni kívánom az egész történetet (1801 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 681) | én a’ napnál tisztábbann, igazánn, az egész dolgot deducáltam, leírtam úgy, a’ mint van (1819 Török József C2569, 509).

2. (rég, ritk) ’〈vmely mennyiségből〉 kivon, elvesz vmennyit’ ❖ részrehajlatlanságom bebizonyitására ám 7 millióra akarom tenni a magyar lelkek számát. Ezekből azonban legelsőben is deducálni kell 4 milliót, mert legalább is ennyi magyar fehérnép van (1857 Széchenyi István CD1501).

Vö. SzT. ~, dedukáltatik

dedukál tárgyas ige 1a
1. (vál)
vmiből levezet(ve), kivon(va, annak eredményeként v. következményeként hoz létre, alakít ki) vmit
Iſtenben bóldogult Sundori Adám Uram 1657ben vette feleſégül Kodri Erſébetet, Kodri Erſébetnek vóltak fia és leányai; egy Kodri leányt vett-el magának feleſégül Dorai János, ennek tſak egy leánya maradt; de ez oſztán férjhez menvén Ládi Györgyhöz, két fija három leánya maradt; ezek megosztoztak a’ jóſzágon, s’ igy eſett-vólt Dalai uramnak a’ Kádori portio; e’ ſzerint kereſſük oſztán mi az egéſz Pontyi juſt [ti. örökséghez való jogot] […] az a’ jus nyilván való, és ſzépen, tiſztán van deducálva
(1777 Bessenyei György¹)
„Tudtam volna csak, hogy nem a színésznő, hanem a bankár felesége akar velem beszélni, majd jöttem volna ide!” Ez pszichologice dedukálható
(1870 Jókai Mór)
A drámaírás egy-egy zsenije halomra dönti azokat a dramaturgiai törvényeket, amelyeket egy vagy több régebbi nagy drámaíró alkotásaiból dedukáltak a dramaturgia szorgalmas tudósai
(1948 Bárdos Artúr)
léttapasztalata megjelenítéséhez [József Attila] úgy keresett fogalmi kapaszkodót, hogy azt hagyományos értelmezések ütköztetéséből küzdötte ki, s nem az egzisztencialista filozófiából dedukálta
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (tárgy n. is) (Tud)
〈gondolati műveletként is:〉 〈vmely állítást, elvet v. szabályt egy másik, általánosabb érvényű állításból, ill. elvből〉 a logika következtetési szabályainak megfelelően levezet(ve bizonyít, ill. megállapít)
[Visi Imre] áttekintése gyors, elméjének nagy egybefoglaló ereje van. Szerencsésen dedukál és absztrahál
(1888 Mikszáth Kálmán)
az embert rendeltetésének elérésére csakis összes képességeinek természetszerü kifejlesztése által lehet eljuttatni […]. Ez általános elvből dedukálta a neveléstudomány azt, hogy a tanítás célja az igaz és helyes képzetek nyujtásában, a fogalomalkotások elősegítésében az itéletekre és következtetésekre való képesség gyakorlásában áll
(1897 PallasLex.)
Az Appendix olyan tételeket tartalmaz, melyek a Bolyai János által értelmezett párhuzamosságból és az euklideszi geometria többi axiómájából dedukálhatók
(1978 Szénássy Barna)
Az alkalmazott etika […] a konkrét viszonyokra való tekintettel feladatokat, kötelességeket fogalmaz meg, úgy, hogy dedukálja az alapelvből következő, illetve annak ellent nem mondó speciális szabályokat
(1995 Hell Judit)
1b. (rég)
vmiből, vkitől eredeztet, származtat vmit, vkit, ill. 〈eredetet, származást〉 vmiből, ill. vki(k)től levezethetőnek tart(va magyaráz)
A’ Jászok eredeteket a’ Filistéusoktól dedukálják
(1788 Gvadányi József)
Tőled némelly Veled folyt pereit ’s maga viselését szeretém (!) tudni Beregszászinak, kinek nevét e persa szavakból deducáltatom önmagával: darig darga dereg bereg, és: saoz sás sász
(1815 Szemere Pál)
magát azon daemontól deducálná, ki kígyóalakban […] a’ paradicsomba becsúszott
(1832 Thewrewk József)
1c. (rég, ritk)
részletez(ve, pontról pontra előad), kifejt, elmagyaráz vmit
mindennemő föntt bőven deducált conditiokat tellyes kézséggel acceptállyuk
(1773 Széchényi Ignác)
még is minden esetre itten deducálni kívánom az egész történetet
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
én a’ napnál tisztábbann, igazánn, az egész dolgot deducáltam, leírtam úgy, a’ mint van
(1819 Török József)
2. (rég, ritk)
〈vmely mennyiségből〉 kivon, elvesz vmennyit
részrehajlatlanságom bebizonyitására ám 7 millióra akarom tenni a magyar lelkek számát. Ezekből azonban legelsőben is deducálni kell 4 milliót, mert legalább is ennyi magyar fehérnép van
(1857 Széchenyi István)
Vö. SzT. ~, dedukáltatik

Beállítások