dedukció fn 1A

1. (vál) ’vminek vmiből való levezetése, eredeztetése, származtatása, ill. vmiből levezetett megállapítás, következtetés’ ❖ a Gyűjteményt tanácslásomra írták Gyűjteménynek, mellyet szép, de hoszas deductióval meg mutattam (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 444) | Mind Jakob, mind Vater elmellőzték az ezen helyen említeni szokott nyelv-eredet deductióját; kétségkívűl azért, mivel könyveik az iskolabeli ifjaknak számára valának készítve (1820 Szemere Pál C3949, 200) | Az élményekből egyszercsak kifogy az ember és elhagyja a lírai fogékonyság, de az életet nagy, vázlatos vonásaiban szemmel tartani, értékes dedukciókat leszűrni, teljes világnézetre jutni és mindezt szép példázatokban, emberekhez szólóan elmondani – ezt életfogytig lehet (1908 Kaffka Margit CD10) | Mindezen megállapítások [ti. a német hatalmi érdekek és a három császár szövetségének kapcsolatát illetően] persze csak dedukciók, amelyeknek nincs közvetlen forrásbázisuk (1996 Diószegi István CD58).

1a. (Tud) ’〈gyakr. az indukcióval szemben:〉 vmely állításnak, elvnek v. szabálynak egy másik, általánosabb érvényű állításból, elvből a logika következtetési szabályainak megfelelő levezetése mint tudományos módszer v. gondolati művelet’ ❖ a’ mai Philosophiának tulajdonsága, hogy Deductiókon […] mégyen véghez (1814 Sipos Pál C2564, 217) | [Az angol filozófia] szereti a megfigyelések, tények összehalmozását minden téren, a lélektanban is, kerüli a dedukciót, az általános elvekből való kiindulást (1893 PallasLex. CD02) | A pozitivista nyelvtudomány meggyőződéssel hirdette, hogy a dedukciónak háttérbe kell szorulnia az indukció mellett, az ismeret és tudás csupán a tapasztalásból vont általánosítás útján jöhet létre (1934 Pintér Jenő CD44) | logikai-matematikai dedukció (1996 Természet Világa CD50).

1b. (rég, ritk) ’ilyen levezetés(eke)t, következtetés(eke)t tartalmazó tudományos mű, irat’ ❖ [A vallásfilozófiai mű] mellé van téve egy kis Deductio, de a’ legnagyobb praecisióval készítve (1814 Wesselényi Miklós C2564, 188) | [Samuel Cocceji jogtudós] volt a szerzője annak a dedukciónak, melylyel II. Frigyes 1741. Sziléziához való jogát bebizonyítani törekedett (1893 PallasLex. CD02).

1c. (rég, ritk) ’részletező, kifejtő előadás(a), magyarázat(a vminek)’ ❖ méltóztassanak azon rövid Túdósittáskának stilussát meg küldeni, mellyben tsak a’ szükségessebbeknek, és múlhatatlanabbaknak, a’ Museum tzéljához képest, minden hoszszas deductio nélkül kellene tétetődni (1788 Ráday Gedeon¹ C2554, 193) | egykor külön dohányozgatás közbe, némely statisticus discursusba keveredvénn, – kérdezte hol lakásodat; mellyet én alig említettem, midőnn ezen hosszas deductiójával, vagy sokkal hosszabbal ki-rukkolt (1828 Sárközy István C4937, 529) | [a függetlenségi nyilatkozat bevezetés utáni része] egy hosszas deductiója a Habsburg-ház által az országon ejtett sérelmeknek (1905 Nagy képes világtörténet CD03).

2. (rég, ritk) ’számolás, (ki)számítás (útján való következtetés), ill. ennek eredménye’ ❖ Nem jól van az Agens Szűcs Úr Deductiója, ha Asszonyom Húgomnak nem tulajdonít többet mint ³⁄₉ részt, ’s Pepinek, a’ feleségemnek, Delvónénak csak ¹⁄₉ t (1823 Kazinczy Ferenc C2571, 459) | a Helytartótanács a számadásokat ugy a múltra, mint jövendőre nézve is, a deductioval egyetemben Arad v(árme)gyével rendesen közölje (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

3. (Tört) ’gyarmat, telep létrehozásának céljából az alapító hatalmat képviselő lakosság le-, ill. áttelepítése’ ❖ [Septimius Severus] emelte azt [ti. Aquincumot], valószínűleg deductió alapján, colonia vagyis a provinciális városok legfelsőbb rangjára (1880 Salamon Ferenc CD57) | A pannoniai városok alapításában kevés szerepe jutott az italiai gyarmatosításnak. Egyedül egy poetoviói feliratban (CIL III 4057) van deductióról szó Trajanus idejéből (1904 ÓkoriLex. CD28) | A négy pannoniai colonia közül időrendben a második, Savaria, eddigi tudásunk szerint dedukcióval, de nem légióstábor helyén jött létre (1983 Németh Margit CD52).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

dedukció főnév 1A
1. (vál)
vminek vmiből való levezetése, eredeztetése, származtatása, ill. vmiből levezetett megállapítás, következtetés
a Gyűjteményt tanácslásomra írták Gyűjteménynek, mellyet szép, de hoszas deductióval meg mutattam
(1789 Kazinczy Ferenc)
Mind Jakob, mind Vater elmellőzték az ezen helyen említeni szokott nyelv-eredet deductióját; kétségkívűl azért, mivel könyveik az iskolabeli ifjaknak számára valának készítve
(1820 Szemere Pál)
Az élményekből egyszercsak kifogy az ember és elhagyja a lírai fogékonyság, de az életet nagy, vázlatos vonásaiban szemmel tartani, értékes dedukciókat leszűrni, teljes világnézetre jutni és mindezt szép példázatokban, emberekhez szólóan elmondani – ezt életfogytig lehet
(1908 Kaffka Margit)
Mindezen megállapítások [ti. a német hatalmi érdekek és a három császár szövetségének kapcsolatát illetően] persze csak dedukciók, amelyeknek nincs közvetlen forrásbázisuk
(1996 Diószegi István)
1a. (Tud)
〈gyakr. az indukcióval szemben:〉 vmely állításnak, elvnek v. szabálynak egy másik, általánosabb érvényű állításból, elvből a logika következtetési szabályainak megfelelő levezetése mint tudományos módszer v. gondolati művelet
a’ mai Philosophiának tulajdonsága, hogy Deductiókon […] mégyen véghez
(1814 Sipos Pál)
[Az angol filozófia] szereti a megfigyelések, tények összehalmozását minden téren, a lélektanban is, kerüli a dedukciót, az általános elvekből való kiindulást
(1893 PallasLex.)
A pozitivista nyelvtudomány meggyőződéssel hirdette, hogy a dedukciónak háttérbe kell szorulnia az indukció mellett, az ismeret és tudás csupán a tapasztalásból vont általánosítás útján jöhet létre
(1934 Pintér Jenő)
logikai-matematikai dedukció
(1996 Természet Világa)
1b. (rég, ritk)
ilyen levezetés(eke)t, következtetés(eke)t tartalmazó tudományos mű, irat
[A vallásfilozófiai mű] mellé van téve egy kis Deductio, de a’ legnagyobb praecisióval készítve
(1814 Wesselényi Miklós)
[Samuel Cocceji jogtudós] volt a szerzője annak a dedukciónak, melylyel II. Frigyes 1741. Sziléziához való jogát bebizonyítani törekedett
(1893 PallasLex.)
1c. (rég, ritk)
részletező, kifejtő előadás(a), magyarázat(a vminek)
méltóztassanak azon rövid Túdósittáskának stilussát meg küldeni, mellyben tsak a’ szükségessebbeknek, és múlhatatlanabbaknak, a’ Museum tzéljához képest, minden hoszszas deductio nélkül kellene tétetődni
(1788 Ráday Gedeon¹)
egykor külön dohányozgatás közbe, némely statisticus discursusba keveredvénn, – kérdezte hol lakásodat; mellyet én alig említettem, midőnn ezen hosszas deductiójával, vagy sokkal hosszabbal ki-rukkolt
(1828 Sárközy István)
[a függetlenségi nyilatkozat bevezetés utáni része] egy hosszas deductiója a Habsburg-ház által az országon ejtett sérelmeknek
(1905 Nagy képes világtörténet)
2. (rég, ritk)
számolás, (ki)számítás (útján való következtetés), ill. ennek eredménye
Nem jól van az Agens Szűcs Úr Deductiója, ha Asszonyom Húgomnak nem tulajdonít többet mint ³⁄₉ részt, ’s Pepinek, a’ feleségemnek, Delvónénak csak ¹⁄₉ t
(1823 Kazinczy Ferenc)
a Helytartótanács a számadásokat ugy a múltra, mint jövendőre nézve is, a deductioval egyetemben Arad v(árme)gyével rendesen közölje
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
3. (Tört)
gyarmat, telep létrehozásának céljából az alapító hatalmat képviselő lakosság le-, ill. áttelepítése
[Septimius Severus] emelte azt [ti. Aquincumot], valószínűleg deductió alapján, colonia vagyis a provinciális városok legfelsőbb rangjára
(1880 Salamon Ferenc)
A pannoniai városok alapításában kevés szerepe jutott az italiai gyarmatosításnak. Egyedül egy poetoviói feliratban (CIL III 4057) van deductióról szó Trajanus idejéből
(1904 ÓkoriLex.)
A négy pannoniai colonia közül időrendben a második, Savaria, eddigi tudásunk szerint dedukcióval, de nem légióstábor helyén jött létre
(1983 Németh Margit)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások