definiál ts ige 1a (Tud is)

’megfogalmaz, szavakkal kifejezve meghatároz, megállapít vmit’ ❖ Hogy keljen a’ dolgot [ti. vkinek a magyarságát] jól définiálni E Könyvben valoban fel lehet találni (1786 Magyar Hírmondó C0274, 54) | Rendes mikor Sághi definiálja mit szabad tenni a’ nyelvben, mit nem (1815 Kazinczy Ferenc C4940, 244) | helyzetem könnyen definiálható. Nem tartozom a feltörekvő nemzedékhez (1861 Arany János C0641, 92) | Than [Károly] javasolta, hogy definiálják a gáztérfogat egységét az egy hidrogénatomot tartalmazó gáz (sósav vagy hidrogén-bromid) azon mennyiségének térfogatával, amely éppen 1 g hidrogént tartalmaz (1972 Szabadváry Ferenc CD30) | A magyarországi HypoVereinsbank vállalati vezetője a napi munkában pontosan definiált célokat kíván kitűzni maga és munkatársai elé (1999 Figyelő CD2601).

a. ’〈szót, kifejezést, fogalmat stb.〉 értelmez, jelentésének megadásával (a vele egy osztályba tartozó, hasonló jelentésű szavaktól, fogalmaktól elhatárolva) meghatároz’ ❖ Itt is megint azt a’ Ratio Statust értem, mellyet egy ájtatos Vers-ſzerz ekképpen definiált: Ratio Status eſt dæmonis flatus, Hoſtis Decalogi, Sanctæ fidei (1791 Szaitz Leó 7302004, 298) | valljon minden ember, ki a’ Cadastert emlegeti, egészen tisztában van e magával az iránt, hogy mi az a’ Cadaster? – Szabad legyen hát értelmeznünk (definiálnunk). A’ Cadaster azon munkálat, miszerint egyes emberek földbirtoka minden darabjainak száma, kiterjedése, alakja (configuratio) és természete (azaz minősége, jövedelmezősége) fölvétetik ’s összeiratik (1844 Pesti Hírlap CD61) | A világirodalmi értéket nem lehet definiálni, hogy minden más értéktől pontosan és logikailag s egyszersmindenkorra elválasztható legyen (1913 Babits Mihály C0696, 133) | A „szabad szórend” nem szigorúan definiált szakkifejezés (1989 Prószéky Gábor 1126006, 437).

b. ’vmiként v. vminek meg- v. elnevez, ill. említ vmit v. vkit’ ❖ „szent Pál a kereszténység Holbachja…” definiálja az apostolt Allart-né szellemesen (1908 Hatvany Lajos CD10) | [a titokzatos ismeretlen] Mr. Végzetként definiálja magát (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Az 1491. évi] pozsonyi békét […] a Habsburgok keleti politikája alapköveként definiálta az osztrák történetírás (1998 Bariska István CD52).

c. ’vmilyennek, kül. vmely nagyobb kategóriához tartozónak tart, akként jellemez vmit, vkit’ ❖ Kiss úr után fognak tudakozódni tőlem, kit az 1-ben voltam szerencsés megemlíteni, definiálva őt mint olyat, ki tisztességes szándékokat szokott táplálni (1894 Krúdy Gyula CD54) | A Talk-Talk Caféval rokonítja a helyet sajátos éjszakai alakváltozása. Este 8 felé ugyanis már inkább egy laza zenés szórakozóhelyként definiálható, semmint kávéházként (1995 Magyar Hírlap CD09) | A szerző önmagát képzőművészként definiálja (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. definiáltatik; IdSz.

definiál tárgyas ige 1a (Tud is)
megfogalmaz, szavakkal kifejezve meghatároz, megállapít vmit
Hogy keljen a’ dolgot [ti. vkinek a magyarságát] jól définiálni E Könyvben valoban fel lehet találni
(1786 Magyar Hírmondó)
Rendes mikor Sághi definiálja mit szabad tenni a’ nyelvben, mit nem
(1815 Kazinczy Ferenc)
helyzetem könnyen definiálható. Nem tartozom a feltörekvő nemzedékhez
(1861 Arany János)
Than [Károly] javasolta, hogy definiálják a gáztérfogat egységét az egy hidrogénatomot tartalmazó gáz (sósav vagy hidrogén-bromid) azon mennyiségének térfogatával, amely éppen 1 ggramm hidrogént tartalmaz
(1972 Szabadváry Ferenc)
A magyarországi HypoVereinsbank vállalati vezetője a napi munkában pontosan definiált célokat kíván kitűzni maga és munkatársai elé
(1999 Figyelő)
a.
〈szót, kifejezést, fogalmat stb.〉 értelmez, jelentésének megadásával (a vele egy osztályba tartozó, hasonló jelentésű szavaktól, fogalmaktól elhatárolva) meghatároz
Itt is megint azt a’ Ratio Statust értem, mellyet egy ájtatos Vers-ſzerz ekképpen definiált: Ratio Status eſt dæmonis flatus, Hoſtis Decalogi, Sanctæ fidei
(1791 Szaitz Leó)
valljon minden ember, ki a’ Cadastert emlegeti, egészen tisztában van e magával az iránt, hogy mi az a’ Cadaster? – Szabad legyen hát értelmeznünk (definiálnunk). A’ Cadaster azon munkálat, miszerint egyes emberek földbirtoka minden darabjainak száma, kiterjedése, alakja (configuratio) és természete (azaz minősége, jövedelmezősége) fölvétetik ’s összeiratik
(1844 Pesti Hírlap)
A világirodalmi értéket nem lehet definiálni, hogy minden más értéktől pontosan és logikailag s egyszersmindenkorra elválasztható legyen
(1913 Babits Mihály)
A „szabad szórend” nem szigorúan definiált szakkifejezés
(1989 Prószéky Gábor)
b.
vmiként v. vminek meg- v. elnevez, ill. említ vmit v. vkit
„szent Pál a kereszténység Holbachja…” definiálja az apostolt Allart-né szellemesen
(1908 Hatvany Lajos)
[a titokzatos ismeretlen] Mr.Mister ’úr’ Végzetként definiálja magát
(1994 Magyar Hírlap)
[Az 1491. évi] pozsonyi békét […] a Habsburgok keleti politikája alapköveként definiálta az osztrák történetírás
(1998 Bariska István)
c.
vmilyennek, kül. vmely nagyobb kategóriához tartozónak tart, akként jellemez vmit, vkit
Kiss úr után fognak tudakozódni tőlem, kit az 1-ben voltam szerencsés megemlíteni, definiálva őt mint olyat, ki tisztességes szándékokat szokott táplálni
(1894 Krúdy Gyula)
A Talk-Talk Caféval rokonítja a helyet sajátos éjszakai alakváltozása. Este 8 felé ugyanis már inkább egy laza zenés szórakozóhelyként definiálható, semmint kávéházként
(1995 Magyar Hírlap)
A szerző önmagát képzőművészként definiálja
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. definiáltatik; IdSz.

Beállítások