defláció fn 1A

1. (Közg v. Pénz) ’〈az inflációval szemben:〉 a forgalomban levő pénzmennyiség csökkentése annak érdekében, hogy a pénz vásárlóereje növekedjen, értéke stabilizálódjon’ ❖ Ez a tervünk [ti. a költözés] évről-évre halasztódott. Előbb a lakásínség miatt. Később az „infláció” és „defláció” miatt (1930 Kosztolányi Dezső 9359226, 217) | gróf Wallis, a cseh arisztokrácia tagja, fanatikus meggyőződéssel hajtja végre a deflációt: az 1811 február 20-i pátenssel a papírpénz értékét egyötödére devalválja, s az 1.060,000.000 forintnyi bankó helyett 212,000.000 váltócédulát bocsát ki (1933 Szekfű Gyula CD42) | [Portugáliának konvertibilis] valutája van. Ez a gyarmatbirodalom kifosztásának, valamint a 31 évi defláció, munkanéküliség és bérrögzítés eredménye (1958 Népszabadság jún. 7. C1499, 6) | A forintkibocsátás korlátozása […] elérte célját: a defláció hatására a termelő vállalatok, a nagy- és kiskereskedők kénytelenek voltak a raktáraikban szunnyadó jelentős árukészleteket piacra dobni (1996 Figyelő CD2601).

2. (Föld) ’〈kül. üledékes kőzettel borított lapos, száraz területeken:〉 a szélnek az a felszínalakító munkája, hogy a kőzet málló részecskéit elhordja és máshol felhalmozza, ill. ennek eredményeként a laza kőzetanyag lepusztulása’ ❖ A szél deflációjának lehet következménye az, hogy a fensikok táblahegységekké alakulnak, hogy sik területeken magas földoszlopok kerekíttethetnek ki, valamint hogy változatos formáju sziklás vidékek egyhangu pusztaságokká változnak (1893 PallasLex. CD02) | A defláció hatalmas károkat okozott egyrészt a már elkészült belvízcsatornák betöltése, másrészt a bevetett mezőgazdasági területek termőrétegének elhordása, vagy azok betakarása által (1982 Zádor Alfréd CD52) | A tervezett erdősáv-rendszerek, fasorok hozhatnak nagy eredményeket a defláció megfékezésében (1998 Tények könyve CD37).

Sz: deflációs.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

defláció főnév 1A
1. (Közg v. Pénz)
〈az inflációval szemben:〉 a forgalomban levő pénzmennyiség csökkentése annak érdekében, hogy a pénz vásárlóereje növekedjen, értéke stabilizálódjon
Ez a tervünk [ti. a költözés] évről-évre halasztódott. Előbb a lakásínség miatt. Később az „infláció” és „defláció” miatt
(1930 Kosztolányi Dezső)
gróf Wallis, a cseh arisztokrácia tagja, fanatikus meggyőződéssel hajtja végre a deflációt: az 1811 február 20-i pátenssel a papírpénz értékét egyötödére devalválja, s az 1.060,000.000 forintnyi bankó helyett 212,000.000 váltócédulát bocsát ki
(1933 Szekfű Gyula)
[Portugáliának konvertibilis] valutája van. Ez a gyarmatbirodalom kifosztásának, valamint a 31 évi defláció, munkanéküliség és bérrögzítés eredménye
(1958 Népszabadság jún. 7.)
A forintkibocsátás korlátozása […] elérte célját: a defláció hatására a termelő vállalatok, a nagy- és kiskereskedők kénytelenek voltak a raktáraikban szunnyadó jelentős árukészleteket piacra dobni
(1996 Figyelő)
2. (Föld)
〈kül. üledékes kőzettel borított lapos, száraz területeken:〉 a szélnek az a felszínalakító munkája, hogy a kőzet málló részecskéit elhordja és máshol felhalmozza, ill. ennek eredményeként a laza kőzetanyag lepusztulása
A szél deflációjának lehet következménye az, hogy a fensikok táblahegységekké alakulnak, hogy sik területeken magas földoszlopok kerekíttethetnek ki, valamint hogy változatos formáju sziklás vidékek egyhangu pusztaságokká változnak
(1893 PallasLex.)
A defláció hatalmas károkat okozott egyrészt a már elkészült belvízcsatornák betöltése, másrészt a bevetett mezőgazdasági területek termőrétegének elhordása, vagy azok betakarása által
(1982 Zádor Alfréd)
A tervezett erdősáv-rendszerek, fasorok hozhatnak nagy eredményeket a defláció megfékezésében
(1998 Tények könyve)
Sz: deflációs
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások