deklarál ts ige 1a (vál)

1. (hiv) ’〈vmely (vezető) személy, testület stb.〉 kihirdet, kinyilatkoztat, ünnepélyesen kinyilvánít, ill. 〈szerződés, törvény stb.〉 ilyen kinyilatkoztatásként megfogalmaz vmit’ ❖ vissza menvén a’ deputatio [= követség], a’ personalis [= személynök] ismét elő adta az izenetet, mondván, úgy láttyuk, hogy vélünk meg egygyezznek azzal a’ külömbséggel, hogy a’ summát öregbíteni kívánják és azt declarálni, hogy a’ szegénységnek terhe nélkül essék meg (1790 Őz Pál 7033008, 315) | A [prímási] conferentia declarálja, hogy teljes „restitutio in integrum” [= az eredeti állapot helyreállítása] kell a 48-iki alapon (1860 Tanárky Gyula 8460002, 176) | [a római katolikus egyház] hit dolgában a pápa feltétlen felsőségét, tekintélyét deklarálta (1893 PallasLex. CD02) | A történelemben először magyar és német munkás-paraszt állam deklarálta ezzel [ti. egy államközi szerződéssel] barátságát (1960 Magyar Nemzet jún. 7. C0355, 3) | [a] megbízási szerződés is deklarálja azt, hogy az olyan ingatlanok, amelyek […] természeti oltalom alatt állnak, csak leválasztással értékesíthetők (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. (rég, hiv) ’jogi következményekkel járó hivatalos kijelentéssel kinyilvánít vki vmit’ ❖ a’ Tránſportot vivö F avagy Al-Tiſzt, [köteles] a’ Birónak, avagy a’ Helység más Elöl-járójának, a’ Forſpontot adó Paraſzt ember elött ſzoval declárálni, hogy a’ Forſpontos marha meg-nem kergetdött (1782 Regulamentum militare ford. 7469007, I2[r]) | [a tisztességes kereskedő] nem fogja alább szállitva declarálni áruinak becsét csak azért hogy kevesebb vámot fizessen (1847 Hetilap CD61) | [Ráby úrnak] csak egy szavába kerül, s mindjárt nem kerül semmiféle juramentumra [= esküre] soha. Declarálja őkegyelme az alibit (1879 Jókai Mór CD18) | [a szekszárdiak 1815-ben népszavazáson] deklarálhatták, hogy támogatják vagy elhatárolják magukat Ulakovics mozgalmától (1995 Glósz József CD58).

3. ’bejelent, nyilvánosságra hoz, kinyilvánít vmit’ ❖ Gulácsiné beszélte, hogy azt deklarálta az anyám nemrégiben is még előtte, hogy Sophie ellen nincs panasza (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163025, 464) | Zajos éljenzéssel vonultak ki az egybegyűltek; az ajtónál a városi írnokok deklarálták a kimenőknek Lénárt főjegyző megbízásából: – A „Fehér Ló”-nál öt söröshordó lesz csapra ütve (1897 Mikszáth Kálmán CD04) | [A zsinagógán] sehol egy emlékeztető, bent, alig észrevehető táblán felirat, ez is csak a tulajdonjogi állapotot deklarálta (1997 Kertész Imre² CD41).

4. (hiv is) ’kijelentésével (hivatalosan) vminek v. vmilyennek minősít, nyilvánít vkit, vmit’ ❖ [Az orvosok a timsós kenyeret] ártalmosnak declarálták (1787 Mátyus István C3068, 108) | [Kazinczy Ferenc] őrjöngőknek declarálta azokat, a’ kiknek az ő híre nélkűl valami tetszeni mert írásaimban (1816 Kisfaludy Sándor 8243058, 294) | nagykoruvá deklarálták a 15 éves ifju fejedelmet [ti. Báthory Zsigmondot] (1894 PallasLex. CD02) | Az egyik 1504-es magyar törvény a vadászatot nemesi jogként deklarálta (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

Sz: deklarált.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

deklarál tárgyas ige 1a (vál)
1. (hiv)
〈vmely (vezető) személy, testület stb.〉 kihirdet, kinyilatkoztat, ünnepélyesen kinyilvánít, ill. 〈szerződés, törvény stb.〉 ilyen kinyilatkoztatásként megfogalmaz vmit
vissza menvén a’ deputatio [= követség], a’ personalis [= személynök] ismét elő adta az izenetet, mondván, úgy láttyuk, hogy vélünk meg egygyezznek azzal a’ külömbséggel, hogy a’ summát öregbíteni kívánják és azt declarálni, hogy a’ szegénységnek terhe nélkül essék meg
(1790 Őz Pál)
A [prímási] conferentia declarálja, hogy teljes „restitutio in integrum” [= az eredeti állapot helyreállítása] kell a 48-iki alapon
(1860 Tanárky Gyula)
[a római katolikus egyház] hit dolgában a pápa feltétlen felsőségét, tekintélyét deklarálta
(1893 PallasLex.)
A történelemben először magyar és német munkás-paraszt állam deklarálta ezzel [ti. egy államközi szerződéssel] barátságát
(1960 Magyar Nemzet jún. 7.)
[a] megbízási szerződés is deklarálja azt, hogy az olyan ingatlanok, amelyek […] természeti oltalom alatt állnak, csak leválasztással értékesíthetők
(1992 Országgyűlési Napló)
2. (rég, hiv)
jogi következményekkel járó hivatalos kijelentéssel kinyilvánít vki vmit
a’ Tránſportot vivö F avagy Al-Tiſzt, [köteles] a’ Birónak, avagy a’ Helység más Elöl-járójának, a’ Forſpontot adó Paraſzt ember elött ſzoval declárálni, hogy a’ Forſpontos marha meg-nem kergetdött
(1782 Regulamentum militare ford.)
[a tisztességes kereskedő] nem fogja alább szállitva declarálni áruinak becsét csak azért hogy kevesebb vámot fizessen
(1847 Hetilap)
[Ráby úrnak] csak egy szavába kerül, s mindjárt nem kerül semmiféle juramentumra [= esküre] soha. Declarálja őkegyelme az alibit
(1879 Jókai Mór)
[a szekszárdiak 1815-ben népszavazáson] deklarálhatták, hogy támogatják vagy elhatárolják magukat Ulakovics mozgalmától
(1995 Glósz József)
3.
bejelent, nyilvánosságra hoz, kinyilvánít vmit
Gulácsiné beszélte, hogy azt deklarálta az anyám nemrégiben is még előtte, hogy Sophie ellen nincs panasza
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
Zajos éljenzéssel vonultak ki az egybegyűltek; az ajtónál a városi írnokok deklarálták a kimenőknek Lénárt főjegyző megbízásából: – A „Fehér Ló”-nál öt söröshordó lesz csapra ütve
(1897 Mikszáth Kálmán)
[A zsinagógán] sehol egy emlékeztető, bent, alig észrevehető táblán felirat, ez is csak a tulajdonjogi állapotot deklarálta
(1997 Kertész Imre²)
4. (hiv is)
kijelentésével (hivatalosan) vminek v. vmilyennek minősít, nyilvánít vkit, vmit
[Az orvosok a timsós kenyeret] ártalmosnak declarálták
(1787 Mátyus István)
[Kazinczy Ferenc] őrjöngőknek declarálta azokat, a’ kiknek az ő híre nélkűl valami tetszeni mert írásaimban
(1816 Kisfaludy Sándor)
nagykoruvá deklarálták a 15 éves ifju fejedelmet [ti. Báthory Zsigmondot]
(1894 PallasLex.)
Az egyik 1504-es magyar törvény a vadászatot nemesi jogként deklarálta
(1993 A magyarság kézikönyve)
Sz: deklarált
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások