délkör fn 4C8

1. (Csill) ’az éggömbnek az északi és a déli sarkponton, és egy adott földi megfigyelőhely zenitjén áthaladó főköre, ún. égi meridián’ ❖ a’ nap a’ hely délkörét (meridianus) éri (1817 Tudományos Gyűjtemény C5485, 141) | [az irány] a tengerészetben az a szög, melyet a hajó tővonala a délkörrel (meridián) képez (1895 PallasLex. CD02) | [az egri püspöki líceum] csillagvizsgálójában Hell, a korabeli híres csillagász s a finn-magyar rokonság előharcosa jelölte ki a délkört, eszközeit Londonból hozatták (1937 Cs. Szabó László 9093016, 169) | A Holdnak a helyi délkörön való áthaladása és a dagály beállta közötti időtartamot kikötőidőnek nevezzük (2000 Természet Világa CD50).

2. ’〈A földrajzi koordináta-rendszer elemeként.〉’

2a. (Föld) ’a Föld vmely gömbi főkörének az egyik sarkponttól a másikig ívelő, félkörnyi része, földrajzi hosszúsági kör’ ❖ [Eratoszthenész] Siene-vároſával Alexandria-vároſát egy Dél-kör alatt lenni gondolta (1798 Dugonics András C1465, 31) | Az equator és ennek párhuzamos köreivel együtt a délkörök a geografiai fokhálózatot szolgáltatják (1893 PallasLex. CD02) | az 50. délkörtől keletre (1949 Örkény István ford.–Conrad 9500023, 68) | Az ún. középeurópai idő Magyarországon, Olaszországban, sőt Tunéziában is azonosan egy órával több, mint a 0 délkörön fekvő Greenwichben (1994 Hárs József CD52).

2b. (ritk, nem szakny) ’a Földnek az Egyenlítővel párhuzamos gömbi kisköreinek egyike, szélességi kör’ ❖ Minden országnak van egy északi, meg egy déli szívverése, amely független a délkörtől. Lyon északibb város Liègenél (1937 Cs. Szabó László 9093013, 115) | A déli félteke harmincötödik délkörén fekszik a tizenkétmilliós világváros [ti. Buenos Aires], ez Európában Ciprus és Kréta magassága (1996 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~negyed.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

délkör főnév 4C8
1. (Csill)
az éggömbnek az északi és a déli sarkponton, és egy adott földi megfigyelőhely zenitjén áthaladó főköre, ún. égi meridián
a’ nap a’ hely délkörét (meridianus) éri
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
[az irány] a tengerészetben az a szög, melyet a hajó tővonala a délkörrel (meridián) képez
(1895 PallasLex.)
[az egri püspöki líceum] csillagvizsgálójában Hell, a korabeli híres csillagász s a finn-magyar rokonság előharcosa jelölte ki a délkört, eszközeit Londonból hozatták
(1937 Cs. Szabó László)
A Holdnak a helyi délkörön való áthaladása és a dagály beállta közötti időtartamot kikötőidőnek nevezzük
(2000 Természet Világa)
2.
〈A földrajzi koordináta-rendszer elemeként.〉
2a. (Föld)
a Föld vmely gömbi főkörének az egyik sarkponttól a másikig ívelő, félkörnyi része, földrajzi hosszúsági kör
[Eratoszthenész] Siene-vároſával Alexandria-vároſát egy Dél-kör alatt lenni gondolta
(1798 Dugonics András)
Az equator és ennek párhuzamos köreivel együtt a délkörök a geografiai fokhálózatot szolgáltatják
(1893 PallasLex.)
az 50. délkörtől keletre
(1949 Örkény István ford.Conrad)
Az ún.úgynevezett középeurópai idő Magyarországon, Olaszországban, sőt Tunéziában is azonosan egy órával több, mint a 0 délkörön fekvő Greenwichben
(1994 Hárs József)
2b. (ritk, nem szakny)
a Földnek az Egyenlítővel párhuzamos gömbi kisköreinek egyike, szélességi kör
Minden országnak van egy északi, meg egy déli szívverése, amely független a délkörtől. Lyon északibb város Liègenél
(1937 Cs. Szabó László)
A déli félteke harmincötödik délkörén fekszik a tizenkétmilliós világváros [ti. Buenos Aires], ez Európában Ciprus és Kréta magassága
(1996 Magyar Hírlap)
ÖE: délkörnegyed
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások