delta fn 6A

1. (Tud) ’a görög ábécé negyedik, d hangot jelölő betűje (δ, Δ)’ ❖ Az ily szigetek alakja háromszög: két oldalát a folyam-ágak mossák, harmadikát a tenger. Ez alak után nevezik az így támadt szigeteket deltáknak, mert a delta görög betű szintén háromszögű (1869 Greguss Gyula C1918, 283) | [a Rák csillagképben látható] csillaghalmaz a gammával és a deltával jelölt két fényes csillag között van (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 314) | delta: […] δ, Δ: a görög ábécé negyedik betűje (1998 MagyarNagyLex. C5819, 452).

1a. (jelzőként) ’ilyen nagybetűhöz hasonló, háromszöget formázó 〈alak〉’ ❖ Jobbra és balra, alá s fölfelé tátongtak előttem a nyílások, amint az első delta alakú üregnek végét értem (1875 Jókai Mór CD18) | A szovjet gyártmányú páncéltörő rakéta nagyméretű, keresztelrendezésű, delta alakú szárnyai kis repülési sebességen is kellő nagyságú felhajtóerőt termelnek (1997 Tények könyve CD37).

2. (jelzőként is) ’〈felsorolásban, rendszerezésben, ábrán:〉 ezzel a betűvel jelölt(, sorrendileg negyedik) dolog’ ❖ delta) Vagynak ollyan Magvak-is, a’ mellyek nem a’ Szárnyaiknál fogva, hanem az által hintettnek-el, hogy a’ rugó-ervel biró-tokjaik meſſzire el-lökik ket (1793 Segesvári István ford.–Derham 7289010, 669) | x²−2 abszolut értéke kisebb δ-nál (1895 PallasLex. CD02) | A kibocsátott sugárzás hullámfrontja δ szöget zár be a részecske haladási irányával (2000 Természet Világa CD50).

2a. (jelzőként is) (Biol) ’〈az alvás negyedik, legmélyebb, ún. lassú EEG-hullámokkal kísért szakaszának, ill. az arra jellemző (tudat)állapotnak a jelölésére〉’ ❖ egyre mélyülő, lassuló hullámú alvásszakaszok; alfa, béta, théta, delta (1993 MagyarNagyLex. C5814, 689) | Az állandó stresszben élő a termékeny, mély alfa állapotot nehezen éri el, […] és az igen fontos delta állapotot már nem is mindig éli át (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (tulajdonnévi előtaggal is) (Föld is) ’〈rendsz. tenger v. tó partmellékén:〉 két, ill. több ágra szakadó, a görög Δ betűhöz hasonló, háromszög alakban kiszélesedő folyótorkolat; deltatorkolat’ ❖ majd elválik, hogy mi tudunk-e jobban a Duna-deltánál új államot csinálni, vagy önök a Niger forrásainál? (1872–1874 Jókai Mór 8209004, 477) | A Bregenzi Ache […] Kennelbach falunál kilép a síkföldre s nem sokkal odább sokágú deltával a Bodeni-tóba ömlik (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A Száva kanyarodása felé közeledtében a Drina deltává oszlik (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Révkalauz segítségével haladtunk a Gangesz deltájának egyik ágán, a Hugly folyón (1952 Horthy Miklós 1067001, 19).

3a. (Föld is) ’〈deltatorkolatban:〉 a folyó ágai között lerakott hordalékanyagból keletkezett, háromszög alakú földterület(ek összessége)’ ❖ Minekutánna egygy régi egyiptomi Király a’ Nil vize folyását eltérítette, melly az előtt a’ Líbiai Fövenyözönben kéntelen vala elenyéſzni, ’s az iſzapjából, mellyet magával hozott, Delta támadtt volna, legottan különbbféle Viziútakat ásott (1808 Sándor István C1533, 54) | Ez alak után nevezik az így támadt szigeteket deltáknak, mert a delta görög betű […] szintén háromszögű (1869 Greguss Gyula C1918, 283) | A bővizű folyók nemcsak kiédesítették a mély, tagolt aljzatú medence vizét, hanem hatalmas mennyiségű törmelékanyagot is beszállítottak, deltákat építettek (1998 Természet Világa CD50).

3b. (tulajdonnévként v. tulajdonnév részeként is) ’deltatorkolatot övező partmelléki terület; deltavidék’ ❖ Mehemed Ali, fiát Said beyt, kit a’ háboru előtt Európába akart utazni küldeni, Deltába küldé földmüvelést tanulni (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a folyam torkolata] körüli vidék, ha a’ folyam több ágai által több darabokra van szabdalva, delta vagy deltaföld nevet visel (1844 Bocsor István 8061004, 7) | [a szarvasmarha] csak az Irán északi szélén és a folyók erdős deltáiban lakó tekkéknél és a karakalpakoknál fordúl elő (1882 Vámbéry Ármin 8507008, 335) | [Szentpétervár] a Néva mocsaras deltáján épült (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 122) | [1956 után Romániában] ezrével vetették börtönbe a magyarokat s egy részüket a Duna-deltába deportálták (1977 Méray Tibor 9434005, 379).

4. (ritk, Vasút) ’állomásból elágazó két vágány és az azokat összekötő harmadik vágány együttese (által közrezárt terület)’ ❖ a Rákos-rendező zuglói deltájában síneket robbantottak, német szerelvények előtt (1959 Esti Hírlap márc. 21. C4748, 5) | A helyszín Zugló és Angyalföld határában a Hajcsár utca-zuglói vasúti „delta”. Borsány György, az egyeztetőbizottság elnöke úgy véli, ez a terület [türelmi zónának] megfelelő lehet (2000 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~ág, ~elektron, ~fém, ~föld, ~képződés.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

delta főnév 6A
1. (Tud)
a görög ábécé negyedik, d hangot jelölő betűje (δ, Δ)
Az ily szigetek alakja háromszög: két oldalát a folyam-ágak mossák, harmadikát a tenger. Ez alak után nevezik az így támadt szigeteket deltáknak, mert a delta görög betű szintén háromszögű
(1869 Greguss Gyula)
[a Rák csillagképben látható] csillaghalmaz a gammával és a deltával jelölt két fényes csillag között van
(1929 TolnaiÚjLex.)
delta: […] δ, Δ: a görög ábécé negyedik betűje
(1998 MagyarNagyLex.)
1a. (jelzőként)
ilyen nagybetűhöz hasonló, háromszöget formázó 〈alak〉
Jobbra és balra, alá s fölfelé tátongtak előttem a nyílások, amint az első delta alakú üregnek végét értem
(1875 Jókai Mór)
A szovjet gyártmányú páncéltörő rakéta nagyméretű, keresztelrendezésű, delta alakú szárnyai kis repülési sebességen is kellő nagyságú felhajtóerőt termelnek
(1997 Tények könyve)
2. (jelzőként is)
〈felsorolásban, rendszerezésben, ábrán:〉 ezzel a betűvel jelölt(, sorrendileg negyedik) dolog
delta) Vagynak ollyan Magvak-is, a’ mellyek nem a’ Szárnyaiknál fogva, hanem az által hintettnek-el, hogy a’ rugó-ervel biró-tokjaik meſſzire el-lökik ket
(1793 Segesvári István ford.Derham)
x²−2 abszolut értéke kisebb δ-nál
(1895 PallasLex.)
A kibocsátott sugárzás hullámfrontja δ szöget zár be a részecske haladási irányával
(2000 Természet Világa)
2a. (jelzőként is) (Biol)
〈az alvás negyedik, legmélyebb, ún. lassú EEG-hullámokkal kísért szakaszának, ill. az arra jellemző (tudat)állapotnak a jelölésére〉
egyre mélyülő, lassuló hullámú alvásszakaszok; alfa, béta, théta, delta
(1993 MagyarNagyLex.)
Az állandó stresszben élő a termékeny, mély alfa állapotot nehezen éri el, […] és az igen fontos delta állapotot már nem is mindig éli át
(1997 Magyar Hírlap)
3. (tulajdonnévi előtaggal is) (Föld is)
〈rendsz. tenger v. tó partmellékén:〉 két, ill. több ágra szakadó, a görög Δ betűhöz hasonló, háromszög alakban kiszélesedő folyótorkolat; deltatorkolat
majd elválik, hogy mi tudunk-e jobban a Duna-deltánál új államot csinálni, vagy önök a Niger forrásainál?
(1872–1874 Jókai Mór)
A Bregenzi Ache […] Kennelbach falunál kilép a síkföldre s nem sokkal odább sokágú deltával a Bodeni-tóba ömlik
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A Száva kanyarodása felé közeledtében a Drina deltává oszlik
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Révkalauz segítségével haladtunk a Gangesz deltájának egyik ágán, a Hugly folyón
(1952 Horthy Miklós)
3a. (Föld is)
〈deltatorkolatban:〉 a folyó ágai között lerakott hordalékanyagból keletkezett, háromszög alakú földterület(ek összessége)
Minekutánna egygy régi egyiptomi Király a’ Nil vize folyását eltérítette, melly az előtt a’ Líbiai Fövenyözönben kéntelen vala elenyéſzni, ’s az iſzapjából, mellyet magával hozott, Delta támadtt volna, legottan különbbféle Viziútakat ásott
(1808 Sándor István)
Ez alak után nevezik az így támadt szigeteket deltáknak, mert a delta görög betű […] szintén háromszögű
(1869 Greguss Gyula)
A bővizű folyók nemcsak kiédesítették a mély, tagolt aljzatú medence vizét, hanem hatalmas mennyiségű törmelékanyagot is beszállítottak, deltákat építettek
(1998 Természet Világa)
3b. (tulajdonnévként v. tulajdonnév részeként is)
deltatorkolatot övező partmelléki terület; deltavidék
Mehemed Ali, fiát Said beyt, kit a’ háboru előtt Európába akart utazni küldeni, Deltába küldé földmüvelést tanulni
(1841 Pesti Hírlap)
[a folyam torkolata] körüli vidék, ha a’ folyam több ágai által több darabokra van szabdalva, delta vagy deltaföld nevet visel
(1844 Bocsor István)
[a szarvasmarha] csak az Irán északi szélén és a folyók erdős deltáiban lakó tekkéknél és a karakalpakoknál fordúl elő
(1882 Vámbéry Ármin)
[Szentpétervár] a Néva mocsaras deltáján épült
(1928 TolnaiÚjLex.)
[1956 után Romániában] ezrével vetették börtönbe a magyarokat s egy részüket a Duna-deltába deportálták
(1977 Méray Tibor)
4. (ritk, Vasút)
állomásból elágazó két vágány és az azokat összekötő harmadik vágány együttese (által közrezárt terület)
a Rákos-rendező zuglói deltájában síneket robbantottak, német szerelvények előtt
(1959 Esti Hírlap márc. 21.)
A helyszín Zugló és Angyalföld határában a Hajcsár utca-zuglói vasúti „delta”. Borsány György, az egyeztetőbizottság elnöke úgy véli, ez a terület [türelmi zónának] megfelelő lehet
(2000 Magyar Hírlap)
ÖE: deltaág, deltaelektron, deltafém, deltaföld, deltaképződés
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások