délvonal fn 2A8

1. (Csill, átv is) ’az éggömbnek az északi és a déli sarkponton, és egy adott földi megfigyelőhely zenitjén áthaladó főköre, ún. égi meridián’ ❖ Délvonal: der Meridian (1834 Kunoss Endre C2854, 16) | [az ember] tulhaladta már élete délvonalát (1859 Aszalay József C0683, 381) | [a Pickering által feltalált fotométerrel] minden csillag, amidőn a délvonalon átmegy vagy még annak közelében van, a sarkcsillaggal lesz összehasonlítva (1893 PallasLex. CD02) | Dél, valamely helyen az az időpillanat, amelyben a Nap középpontja az illető hely délvonalán halad át (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 281) | [1776-ban] Hell Miksa és tanítványa együtt érkezett Egerbe, ahol első feladatuk a nyugati teremben a délvonal (Linea Meridionalis) kitűzése volt (1996 Természet Világa CD50).

1a. (ritk, Csill v. Föld) ’egy földi megfigyelőhelyen, ill. képzelt meghosszabbításában e hely észak- és délpontján áthaladó észak–déli irányú egyenes’ ❖ valamely telep csapása emez szintes hossznyujtásának iránya a délvonalhoz (1865 Zsigmondy Vilmos 8542001, 3) | Délvonal, azon egyenes, melyben a délkör a horizontot metszi. Két végpontja a dél és észak pontokat jelöli ki, és a mennyiben kis téreken belül a föld görbültsége észrevehetetlen, a földi délköröknek is csekély részéül tekinthető (1893 PallasLex. CD02).

2. (rég, Föld) ’〈a földrajzi koordináta-rendszerben:〉 a Föld vmely gömbi főkörének az egyik sarkponttól a másikig ívelő, félkörnyi része, földrajzi hosszúsági kör’ ❖ [Polinézia] kiterjedése igen nagy, 80 fokát fogva el a’ szélességnek az egyenlítő mindenik felén és 110 keleti ’s nyugoti hoszaságfokot a’ londonival ellenlábtételes (antipodialis) délvonaltul (1834 Wigand Ottó 8625003, 82) | Ptolomaeusnak, az ó világ leghíresebb föld leírójának tetszett a’ hoszúságot a’ ferrói délvonaltol számlálni (1838 Kölcsey Ferenc C2794, 99) | [a németség] Tolna-Baranyában egy jól összefüggő területet foglalt el azon a szalagszerű vonalon, mely a 36°10–20′ délvonalak között Simontornyától Dárdáig fut le (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

Vö. CzF.

délvonal főnév 2A8
1. (Csill, átv is)
az éggömbnek az északi és a déli sarkponton, és egy adott földi megfigyelőhely zenitjén áthaladó főköre, ún. égi meridián
Délvonal: der Meridian
(1834 Kunoss Endre)
[az ember] tulhaladta már élete délvonalát
(1859 Aszalay József)
[a Pickering által feltalált fotométerrel] minden csillag, amidőn a délvonalon átmegy vagy még annak közelében van, a sarkcsillaggal lesz összehasonlítva
(1893 PallasLex.)
Dél, valamely helyen az az időpillanat, amelyben a Nap középpontja az illető hely délvonalán halad át
(1926 TolnaiÚjLex.)
[1776-ban] Hell Miksa és tanítványa együtt érkezett Egerbe, ahol első feladatuk a nyugati teremben a délvonal (Linea Meridionalis) kitűzése volt
(1996 Természet Világa)
1a. (ritk, Csill v. Föld)
egy földi megfigyelőhelyen, ill. képzelt meghosszabbításában e hely észak- és délpontján áthaladó észak–déli irányú egyenes
valamely telep csapása emez szintes hossznyujtásának iránya a délvonalhoz
(1865 Zsigmondy Vilmos)
Délvonal, azon egyenes, melyben a délkör a horizontot metszi. Két végpontja a dél és észak pontokat jelöli ki, és a mennyiben kis téreken belül a föld görbültsége észrevehetetlen, a földi délköröknek is csekély részéül tekinthető
(1893 PallasLex.)
2. (rég, Föld)
〈a földrajzi koordináta-rendszerben:〉 a Föld vmely gömbi főkörének az egyik sarkponttól a másikig ívelő, félkörnyi része, földrajzi hosszúsági kör
[Polinézia] kiterjedése igen nagy, 80 fokát fogva el a’ szélességnek az egyenlítő mindenik felén és 110 keleti ’s nyugoti hoszaságfokot a’ londonival ellenlábtételes (antipodialis) délvonaltul
(1834 Wigand Ottó)
Ptolomaeusnak, az ó világ leghíresebb föld leírójának tetszett a’ hoszúságot a’ ferrói délvonaltol számlálni
(1838 Kölcsey Ferenc)
[a németség] Tolna-Baranyában egy jól összefüggő területet foglalt el azon a szalagszerű vonalon, mely a 36°10–20′ délvonalak között Simontornyától Dárdáig fut le
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Vö. CzF.

Beállítások