demokrácia fn 6A

1. (Pol v. Tört is) ’a népnek a közügyekben való szabályozott és intézményes részvételén alapuló politikai rendszer v. államforma, ill. ilyen politikai rendszerű v. ilyen államformájú állam’ ❖ melly ſok Kz-Népi Birodalmakat (Demokrátiákat) fel-forgattanak azok, a’ kik más akármelly birodalomnak neme alatt inkább kivántak élni, mint ſem ollyan alatt, a’ melly a’ Kzség által igazgattatik (1780 Szilágyi Márton¹ ford.–Xenophón 7331001, 1) | a javallott örökös megváltással egy olly nép osztály támadna hazánkban, melly birót nem ösmervén az apróbb nemességet eltapodná, tág utat nyitna a democratiának (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Amit [a földreform] eredményezett – feudálizmus lebontása, önálló kisbirtokos paraszttársadalom megteremtése – még mindig a legnagyobb vívmány demokráciánkban (1947 Sarkadi Imre 2055014, 80) | Az államformák aszerinti megkülönböztetése, hogy egy ember (monarchia), egy szűkebb csoport (arisztokrácia) v. pedig a nagy többség (demokrácia) vesz részt a hatalom gyakorlásában (klasszikus triász) már a görög szofista filozófiában fellelhető (1993 MagyarNagyLex. C5814, 531).

1a. ’a demokratikus politikai rendszer korszaka, időszaka’ ❖ A demokratia alatt [az ókori Athénban] még több volt a kiadás. Az udvartartás költségei most elestek, de viszont gondoskodni kellett arról, hogy az állam minden polgára valósággal viselhessen is állami hivatalt (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Fővárosunk a legnyugodtabb békeévekben se nyujtott ennyi magasrendű képzőművészeti látványt a műértőknek és műbarátoknak, mint a demokrácia második évében (1947 Pogány Ö. Gábor 2052015, 128) | nyilatkozatai mint a demokrácia előtti időszak megnyilvánulásai hangzanak (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’az emberek jogegyenlőségét megvalósító, demokratikusan működő szervezet, rendszer, társadalom’ ❖ Ez [ti. a nyelv] egy olly Democratia, mellyben a’ nagy számnak akarattya teszen […] határozást (1808 Fejér György C1740, 45) | Országunk, az igaz, arisztokratai lábon áll; de az írók világa mindenütt demokráciát kíván (1832 Kölcsey Ferenc 8253057, 442) | Itt az üzemben demokrácia van (1931 Gergely Sándor 9188006, 8) | a hetvenes években a teljes demokrácia, a tökéletes szabadság váltotta fel az erős pedagógiai korstílusokat (1992 Kárpáti Andrea 2050004, 34).

3. ’az emberek jogegyenlőségének a társas kapcsolatokban, a munkában, a politikai életben stb. megnyilvánuló eszméje, alapelve’ ❖ [az alkotmány] Democratziábol és Áristocrátziábol legyen öszsze-elegyitve (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 95) | nincs népünk erkölcsében nyoma a demokráciának (1901 Ady Endre C0535, 126) | Döme nem szerette a vasutat, ahol akárki beülhet a kupéjába, s barátja ámbár a haladásnak és demokráciának, úgy gondolta; nem ilyen öreg embernek való az már, mint ő (1926 Babits Mihály C0698, 263) | [–] Hol él maga? – hajtott neki a főúrnak. – Magára nem érvényes a demokrácia? Vegye tudomásul: én is dolgozó vagyok! (1956 Urbán Ernő C0091, 1067).

4. (rég)(a nemességen belül) vagyon és rang tekintetében alsóbbrendű, alárendelt társadalmi réteg, csoport’ ❖ szerencsés vegyület constitutiónkban az aristocrátia és democrátia, az-az: a’ birtokos, és birtoktalan nemesség (1831 Dessewffy József 8104003, 239) | Fent, a kioszk padlózatán kicsi, magát elkülönző társaság kényelmesen táncol; lent pedig a rögtönzött udvari táncteremben a democratiát heringgé préselik (1864 Rózsaági Antal C3645, 52) | Brunswick az állomásfőnök kutyája volt, én pedig a pályaőr fia. De az, hogy Brunswick az előkelőséghez tartozott, én meg a demokrácziához, egy cseppet sem zavarta meg a barátságunkat (1906 Ambrus Zoltán C0593, 248).

Ö: ál-, bázis~, keresztény~, szociál~.

Fr: népi, polgári, szocialista.

Sz: demokráciai.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

demokrácia főnév 6A
1. (Pol v. Tört is)
a népnek a közügyekben való szabályozott és intézményes részvételén alapuló politikai rendszer v. államforma, ill. ilyen politikai rendszerű v. ilyen államformájú állam
melly ſok Kz-Népi Birodalmakat (Demokrátiákat) fel-forgattanak azok, a’ kik más akármelly birodalomnak neme alatt inkább kivántak élni, mint ſem ollyan alatt, a’ melly a’ Kzség által igazgattatik
(1780 Szilágyi Márton¹ ford.Xenophón)
a javallott örökös megváltással egy olly nép osztály támadna hazánkban, melly birót nem ösmervén az apróbb nemességet eltapodná, tág utat nyitna a democratiának
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Amit [a földreform] eredményezett – feudálizmus lebontása, önálló kisbirtokos paraszttársadalom megteremtése – még mindig a legnagyobb vívmány demokráciánkban
(1947 Sarkadi Imre)
Az államformák aszerinti megkülönböztetése, hogy egy ember (monarchia), egy szűkebb csoport (arisztokrácia) v.vagy pedig a nagy többség (demokrácia) vesz részt a hatalom gyakorlásában (klasszikus triász) már a görög szofista filozófiában fellelhető
(1993 MagyarNagyLex.)
1a.
a demokratikus politikai rendszer korszaka, időszaka
A demokratia alatt [az ókori Athénban] még több volt a kiadás. Az udvartartás költségei most elestek, de viszont gondoskodni kellett arról, hogy az állam minden polgára valósággal viselhessen is állami hivatalt
(1899 Nagy képes világtörténet)
Fővárosunk a legnyugodtabb békeévekben se nyujtott ennyi magasrendű képzőművészeti látványt a műértőknek és műbarátoknak, mint a demokrácia második évében
(1947 Pogány Ö. Gábor)
nyilatkozatai mint a demokrácia előtti időszak megnyilvánulásai hangzanak
(2000 Magyar Hírlap)
2.
az emberek jogegyenlőségét megvalósító, demokratikusan működő szervezet, rendszer, társadalom
Ez [ti. a nyelv] egy olly Democratia, mellyben a’ nagy számnak akarattya teszen […] határozást
(1808 Fejér György)
Országunk, az igaz, arisztokratai lábon áll; de az írók világa mindenütt demokráciát kíván
(1832 Kölcsey Ferenc)
Itt az üzemben demokrácia van
(1931 Gergely Sándor)
a hetvenes években a teljes demokrácia, a tökéletes szabadság váltotta fel az erős pedagógiai korstílusokat
(1992 Kárpáti Andrea)
3.
az emberek jogegyenlőségének a társas kapcsolatokban, a munkában, a politikai életben stb. megnyilvánuló eszméje, alapelve
[az alkotmány] Democratziábol és Áristocrátziábol legyen öszsze-elegyitve
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
nincs népünk erkölcsében nyoma a demokráciának
(1901 Ady Endre)
Döme nem szerette a vasutat, ahol akárki beülhet a kupéjába, s barátja ámbár a haladásnak és demokráciának, úgy gondolta; nem ilyen öreg embernek való az már, mint ő
(1926 Babits Mihály)
[–] Hol él maga? – hajtott neki a főúrnak. – Magára nem érvényes a demokrácia? Vegye tudomásul: én is dolgozó vagyok!
(1956 Urbán Ernő)
4. (rég)
(a nemességen belül) vagyon és rang tekintetében alsóbbrendű, alárendelt társadalmi réteg, csoport
szerencsés vegyület constitutiónkban az aristocrátia és democrátia, az-az: a’ birtokos, és birtoktalan nemesség
(1831 Dessewffy József)
Fent, a kioszk padlózatán kicsi, magát elkülönző társaság kényelmesen táncol; lent pedig a rögtönzött udvari táncteremben a democratiát heringgé préselik
(1864 Rózsaági Antal)
Brunswick az állomásfőnök kutyája volt, én pedig a pályaőr fia. De az, hogy Brunswick az előkelőséghez tartozott, én meg a demokrácziához, egy cseppet sem zavarta meg a barátságunkat
(1906 Ambrus Zoltán)
Sz: demokráciai
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások