deputál ts ige 1a

1. (tárgy n. is) (rég v. Tört) ’küldöttség tagjaként, követként (ki)küld vhova v. vmilyen hivatalos feladattal megbíz, vminek az elvégzésére kijelöl vkit’ ❖ A státusok részéről ugyan a’ szokás szerint tsak a’ praeses [= elnök] szokott deputáltotni ebben a’ dologban, de […] egyebeket is lehetne kűldeni (1790 Őz Pál 7033008, 319) | Ezentul soros táblabiráink lesznek törvényszékeinken, kiket az elnök ajánl, a’ RR választanak, minden senatusra 6-ot. – Eddig az elnök deputált (1842 Pesti Hírlap CD61) | egy tiz tagú küldöttség deputáltatott, hogy mindnyájuk nevében még egy végbúcsúszóban fejezze ki condolentiáját [= részvétét] a ház asszonya előtt (1869 Jókai Mór C2268, 24) | [a hódoltsági misszionáriusok] plébánosokat deputálhatnak, ahol nincsen plébános (2000 Molnár Antal³ CD58).

2. (rég) ’〈pénzösszeget, értéktárgyat, terményt〉 vkinek juttat, szolgáltat, ill. vmilyen célra, vki számára szán, rendel’ ❖ szénát, szalmát deputálni; prófuntot osztogatni (1869 Jókai Mór C2269, 20) | [Kovacsóczy Farkas] „az gyermekek anyjának” mindössze 200 forintot hagyatékoz, külön lakóházúl pedig a korogy-szent-mártoni házat, a honnan mindent deputáljanak neki (1891 Szádeczky-Kardoss Lajos CD55) | Az óvári harmincad egész jövedelme 1556-ban Miksa trónörökös eltartására deputáltatik (1928 Szekfű Gyula CD42) | A vármegye 3 köböl zabot, 1 szekér szénát és 4 tyúkot „deputált” nekik [ti. a fegyveres védőknek] minden portától (1976 Vanyó Tihamér CD52).

3. (ritk, nyj) ’megvizsgál, felmér vmit’ ❖ Mennek deputálni, mert a lóvétel nem tartozik a közönséges dolgokhoz (1898 Tömörkény István 8493015, 25) | a varrást deputálják. Az úgy megy, hogy aláfeszítik a körmöt […]. Ha a szirony szakad, rossz a varrás, ha a köröm törik, hát rossz a köröm (1905 Tömörkény István 8493011, 52).

Vö. TESz.; SzT. ~, deputálandó, deputált, deputáltatik, deputáltatott; IdSz.

deputál tárgyas ige 1a
1. (tárgy n. is) (rég v. Tört)
küldöttség tagjaként, követként (ki)küld vhova v. vmilyen hivatalos feladattal megbíz, vminek az elvégzésére kijelöl vkit
A státusok részéről ugyan a’ szokás szerint tsak a’ praeses [= elnök] szokott deputáltotni ebben a’ dologban, de […] egyebeket is lehetne kűldeni
(1790 Őz Pál)
Ezentul soros táblabiráink lesznek törvényszékeinken, kiket az elnök ajánl, a’ RRrendek választanak, minden senatusra 6-ot. – Eddig az elnök deputált
(1842 Pesti Hírlap)
egy tiz tagú küldöttség deputáltatott, hogy mindnyájuk nevében még egy végbúcsúszóban fejezze ki condolentiáját [= részvétét] a ház asszonya előtt
(1869 Jókai Mór)
[a hódoltsági misszionáriusok] plébánosokat deputálhatnak, ahol nincsen plébános
(2000 Molnár Antal³)
2. (rég)
〈pénzösszeget, értéktárgyat, terményt〉 vkinek juttat, szolgáltat, ill. vmilyen célra, vki számára szán, rendel
szénát, szalmát deputálni; prófuntot osztogatni
(1869 Jókai Mór)
[Kovacsóczy Farkas] „az gyermekek anyjának” mindössze 200 forintot hagyatékoz, külön lakóházúl pedig a korogy-szent-mártoni házat, a honnan mindent deputáljanak neki
(1891 Szádeczky-Kardoss Lajos)
Az óvári harmincad egész jövedelme 1556-ban Miksa trónörökös eltartására deputáltatik
(1928 Szekfű Gyula)
A vármegye 3 köböl zabot, 1 szekér szénát és 4 tyúkot „deputált” nekik [ti. a fegyveres védőknek] minden portától
(1976 Vanyó Tihamér)
3. (ritk, nyj)
megvizsgál, felmér vmit
Mennek deputálni, mert a lóvétel nem tartozik a közönséges dolgokhoz
(1898 Tömörkény István)
a varrást deputálják. Az úgy megy, hogy aláfeszítik a körmöt […]. Ha a szirony szakad, rossz a varrás, ha a köröm törik, hát rossz a köröm
(1905 Tömörkény István)
Vö. TESz.; SzT. ~, deputálandó, deputált, deputáltatik, deputáltatott; IdSz.

Beállítások