derekasint hsz 0 (rég)

1. ’nagyszerűen, jól, ill. elismerésre, dicséretre méltó módon’ ❖ derekaſint vagyok (1793 Boér Sándor ford.–Schröder² 7053004, 187) | bír a’ magyar nyelvvel, ’s azt derekasint használni tudja (1809 Szemere Pál C2559, 288) | te látom derekasint érted a’ hajózást (1820 Fáy András¹ C1715, 46) | A’ gyermeknek látni kell, hogy a’ mit … derekasint eltalált …, azt más is méltánylani tudja (1835 Jósika Miklós C2402, 12).

2. ’jelentős mértékben, nagyon’ ❖ két Júhász-kútyák egymással derekasint tzivódnának (1776 Esopus meséi ford. C1642, 224) | A’ 4-dik 5-dik de fképpen a’ 7-dik palatzknak vize derekasint elhalványodott (1800 Nyulas Ferenc C3340, 98) | Az estve érkezém viszsza Kolozsvárról. Szerentsém, mert most derekasint verne az esső, úgy omlik mintha ontanák (1818 Cserey Miklós C2569, 128) | engemet mind ő, mind Csaba derekasint biztatának (1834 Szemere Pál C3950, 259).

3. ’javában, jó ideje(, ezért teljes erővel)’ ❖ midn már hajókáznék derekasint, nagy szélvész támada a’ Tengeren (1776 Esopus meséi ford. C1642, 68) | mihent már derekasint megviradt, [a lovasok] tsendes ballagással ki-mutatták magokat (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, 421) | Nállunk derekasint be-állott az Aratás (1794 Bécsi Magyar Merkurius C0343, 857) | Mihelyt a harminczba derekasint beköszöntöttem, azonnal kötelességemül tevém, hogy megházasodjam (1818 Szemere Pál ford.–Körner C3948, 222).

Vö. CzF.; SzT.

derekasint határozószó 0 (rég)
1.
nagyszerűen, jól, ill. elismerésre, dicséretre méltó módon
derekaſint vagyok
(1793 Boér Sándor ford.Schröder²)
bír a’ magyar nyelvvel, ’s azt derekasint használni tudja
(1809 Szemere Pál)
te látom derekasint érted a’ hajózást
(1820 Fáy András¹)
A’ gyermeknek látni kell, hogy a’ mit … derekasint eltalált …, azt más is méltánylani tudja
(1835 Jósika Miklós)
2.
jelentős mértékben, nagyon
két Júhász-kútyák egymással derekasint tzivódnának
(1776 Esopus meséi ford.)
A’ 4-dik 5-dik de fképpen a’ 7-dik palatzknak vize derekasint elhalványodott
(1800 Nyulas Ferenc)
Az estve érkezém viszsza Kolozsvárról. Szerentsém, mert most derekasint verne az esső, úgy omlik mintha ontanák
(1818 Cserey Miklós)
engemet mind ő, mind Csaba derekasint biztatának
(1834 Szemere Pál)
3.
javában, jó ideje(, ezért teljes erővel)
midn már hajókáznék derekasint, nagy szélvész támada a’ Tengeren
(1776 Esopus meséi ford.)
mihent már derekasint megviradt, [a lovasok] tsendes ballagással ki-mutatták magokat
(1788–1789 Magyar Múzeum)
Nállunk derekasint be-állott az Aratás
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
Mihelyt a harminczba derekasint beköszöntöttem, azonnal kötelességemül tevém, hogy megházasodjam
(1818 Szemere Pál ford.Körner)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások