deréksereg fn 3B (kissé rég)

’hadseregnek az elő- és utóhad közötti, legerősebb része; derékhad’ ❖ Atyámfiai, és Barátim! El-hagyták a’ mi derék Seregeink, azokat a’ termékeny vidékeket, mellyeken, három húzombéli igen véres hadakozásokat folytattanak vitézl (1794 Magyar Hírmondó 7444111, 209) | Mig a török deréksereg nagyobb várak ostromával volt elfoglalva, szokás szerint a tatárok […] nagy tömegekben messzeföldre pusztiták a védtelen vidékeket (1865 Salamon Ferenc 8402009, 320) | [Zrínyi Miklós] tanácsa szerint három hadtest […] alakítandó, s a menetelés oly módon hajtandó végre, hogy a ki ma az elősereget vezeti, holnap az utósereget vezetendi, holnapután pedig a deréksereget (1896 Széchy Károly CD55) | Miksa főherceg a derék-sereggel a jobb szárnyon, a mocsár közelében foglalt állást (1940 Bánlaky József CD16).

deréksereg főnév 3B (kissé rég)
hadseregnek az elő- és utóhad közötti, legerősebb része; derékhad
Atyámfiai, és Barátim! El-hagyták a’ mi derék Seregeink, azokat a’ termékeny vidékeket, mellyeken, három húzombéli igen véres hadakozásokat folytattanak vitézl
(1794 Magyar Hírmondó)
Mig a török deréksereg nagyobb várak ostromával volt elfoglalva, szokás szerint a tatárok […] nagy tömegekben messzeföldre pusztiták a védtelen vidékeket
(1865 Salamon Ferenc)
[Zrínyi Miklós] tanácsa szerint három hadtest […] alakítandó, s a menetelés oly módon hajtandó végre, hogy a ki ma az elősereget vezeti, holnap az utósereget vezetendi, holnapután pedig a deréksereget
(1896 Széchy Károly)
Miksa főherceg a derék-sereggel a jobb szárnyon, a mocsár közelében foglalt állást
(1940 Bánlaky József)

Beállítások