derékszögű mn 1C3

(Mat is) ’olyan 〈alakzat, tárgy stb.〉, amelynek két szára, oldala stb. egymással derékszöget alkot’ ❖ Derék-szög-△ (△-Rectangulum) (1784 Dugonics András C1463, 51) | derékszögű épület (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | derékszögü koordináta-rendszerre (1893 PallasLex. CD02) | derékszögű négyszög alakú kastély (1940 Gyalókay Jenő CD43) | A CD átmérő meghúzása után keletkező BCE, DCA háromszögek hasonlók, ugyanis egyrészt derékszögűek, […] másrészt pedig CBE∢ = CDA∢, mert ugyanazon az AC íven nyugvó kerületi szögek (1959 Hajós György C6292, 150) | [Kínában] az utcák metszése, ha csak lehet, derékszögű (1975 Hellei András 2056005, 51) | derékszögű vonalzó (1995 Természet Világa CD50) | A vélhetőleg Pitagorasz által kimondott eredeti tétel így hangzik: A derékszögű háromszögben a befogók fölé emelt négyzet területének összege egyenlő az átfogó fölé emelt négyzet területével (1995 Természet Világa CD50).

a. (vmire) merőleges 〈irány〉, ill. vmire merőleges helyzetben levő’ ❖ A XVI-ik században, úgy látszik, valamelyik bástyaoldallal épen szemben foglaltak állást az ostromágyuk, honnan derék-szögű lövéseket tehettek ama falra (1865 Salamon Ferenc 8402011, 566) | [a hegylánc a tó] hosszú tengelyével szemben egyaránt derékszögű irányban fut (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Derékszögű aszfaltutak (1931 Nagy Endre CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

derékszögű melléknév 1C3
(Mat is)
olyan 〈alakzat, tárgy stb.〉, amelynek két szára, oldala stb. egymással derékszöget alkot
Derék-szög-△ (△-Rectangulum)
(1784 Dugonics András)
derékszögű épület
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
derékszögü koordináta-rendszerre
(1893 PallasLex.)
derékszögű négyszög alakú kastély
(1940 Gyalókay Jenő)
A CD átmérő meghúzása után keletkező BCE, DCA háromszögek hasonlók, ugyanis egyrészt derékszögűek, […] másrészt pedig CBE∢ = CDA∢, mert ugyanazon az AC íven nyugvó kerületi szögek
(1959 Hajós György)
[Kínában] az utcák metszése, ha csak lehet, derékszögű
(1975 Hellei András)
derékszögű vonalzó
(1995 Természet Világa)
A vélhetőleg Pitagorasz által kimondott eredeti tétel így hangzik: A derékszögű háromszögben a befogók fölé emelt négyzet területének összege egyenlő az átfogó fölé emelt négyzet területével
(1995 Természet Világa)
a.
(vmire) merőleges 〈irány〉, ill. vmire merőleges helyzetben levő
A XVI-ik században, úgy látszik, valamelyik bástyaoldallal épen szemben foglaltak állást az ostromágyuk, honnan derék-szögű lövéseket tehettek ama falra
(1865 Salamon Ferenc)
[a hegylánc a tó] hosszú tengelyével szemben egyaránt derékszögű irányban fut
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Derékszögű aszfaltutak
(1931 Nagy Endre)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások