devóció fn 1A

1. (Tört) ’〈az ókori rómaiaknál:〉 ünnepélyes önfeláldozás, az élet felajánlása az isteneknek’ ❖ Devotio (lat.), a rómaiaknál az az ünnepélyes cselekedet, melylyel valaki a haza javára magát az alvilági isteneknek önkéntes halállal feláldozta (1893 PallasLex. CD02) | Devotiónál az illető, a ki a seregért felajánlotta magát, fogadalmi imáját egy hastara [= dárdára] állva mondotta el (1902 ÓkoriLex. CD28) | A leghíresebb devotio Publius Decius Mus önfeláldozása volt, aki ezzel a tettével a samnisok elleni háborúban vívott ki győzelmet Róma számára (1998 MagyarNagyLex. C5819, 534).

2. (/vál) ’lelkes, áhítatos odaadás, alázatos tisztelet, hódolat vki v. vmi iránt, ill. ennek kifejeződése, megnyilvánulása’ ❖ mindenkori fiui devotionkat s mindennémű alkalmatossághokban uri teczésihez képest szolgálatira kis tehetséghünket igaz fiui szivvel ajálván (1774 Magyar történeti életrajzok CD55) | Guizotnak imádatos devotioja (1846 Hetilap CD61) | Minő hódolat kiséri a királyt, minő tisztelet tanácsosait, tisztviselőit. Mennyire veleszületett a polgárban, a parasztban a devotio (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | [a Vita Nuova] az áhítat, a devóció könyve, olyan, amilyet hatalmas fantáziájú misztikus ír megtérésének kezdetén (1921 Fülep Lajos CD10) | szentekhez […] fűződő himnuszok, devóciók (1997 Knapp Éva CD40).

Vö. SzT.; IdSz.

devóció főnév 1A
1. (Tört)
〈az ókori rómaiaknál:〉 ünnepélyes önfeláldozás, az élet felajánlása az isteneknek
Devotio (lat.latin), a rómaiaknál az az ünnepélyes cselekedet, melylyel valaki a haza javára magát az alvilági isteneknek önkéntes halállal feláldozta
(1893 PallasLex.)
Devotiónál az illető, a ki a seregért felajánlotta magát, fogadalmi imáját egy hastara [= dárdára] állva mondotta el
(1902 ÓkoriLex.)
A leghíresebb devotio Publius Decius Mus önfeláldozása volt, aki ezzel a tettével a samnisok elleni háborúban vívott ki győzelmet Róma számára
(1998 MagyarNagyLex.)
2. (/vál)
lelkes, áhítatos odaadás, alázatos tisztelet, hódolat vki v. vmi iránt, ill. ennek kifejeződése, megnyilvánulása
mindenkori fiui devotionkat s mindennémű alkalmatossághokban uri teczésihez képest szolgálatira kis tehetséghünket igaz fiui szivvel ajálván
(1774 Magyar történeti életrajzok)
Guizotnak imádatos devotioja
(1846 Hetilap)
Minő hódolat kiséri a királyt, minő tisztelet tanácsosait, tisztviselőit. Mennyire veleszületett a polgárban, a parasztban a devotio
(1905 Nagy képes világtörténet)
[a Vita Nuova] az áhítat, a devóció könyve, olyan, amilyet hatalmas fantáziájú misztikus ír megtérésének kezdetén
(1921 Fülep Lajos)
szentekhez […] fűződő himnuszok, devóciók
(1997 Knapp Éva)
Vö. SzT.; IdSz.

Beállítások