dezorganizál ts ige 1a

1. (tárgy n. is) (rég, átv is) ’〈élő szerv(ezet)et, anyagot〉 szétbomlaszt, bomlását, alkotóelemeire válását elősegíti’ ❖ nagy ellensége vagyok azoknak, a’ kik […] azon is vannak, hogy magát azt az organumot, melly az igazság’ szava értésére vezet, az észt, desorganisálhassák (1811 Kazinczy Ferenc C2562, 79) | [a hideg] az organicus, a’ gyümölcsöző életnek nemcsak nem valamelly kitünő, tökéletesbitő tulajdona, sőt azzal inkább ellentétben áll: dermeszt, desorganizál, és a’ halálnak jelensége (1843 Pesti Hírlap CD61).

2. (vál) ’〈folyamat, tevékenység, ill. tettével vki vmely egységet, szerves egészt alkotó dolgot〉(szét)bomlaszt, (szét)zülleszt, megbomlását, alkotóelemeire való széthullását elősegíti’ ❖ egy választás gyakran az egész Magistratust desorganisálja (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | E kormány, e tanácsosok voltak felelősök azon nagy veszteségekért, melyek 1734 óta a monarchia területét csökkentették, tekintélyét semmivé tették, hadseregét desorganisálták (1891 Marczali Henrik CD55) | Mondd, Rajk […], ahol te életedben megfordultál, ott a pártban zavar volt, a pártot dezorganizáltad (1949 Rubicon CD17) | ötletszerű sarcok kivetésével dezorganizálják az egész gazdaságot (1995 Országgyűlési Napló CD62).

Sz: dezorganizálódik, dezorganizált.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

dezorganizál tárgyas ige 1a
1. (tárgy n. is) (rég, átv is)
〈élő szerv(ezet)et, anyagot〉 szétbomlaszt, bomlását, alkotóelemeire válását elősegíti
nagy ellensége vagyok azoknak, a’ kik […] azon is vannak, hogy magát azt az organumot, melly az igazság’ szava értésére vezet, az észt, desorganisálhassák
(1811 Kazinczy Ferenc)
[a hideg] az organicus, a’ gyümölcsöző életnek nemcsak nem valamelly kitünő, tökéletesbitő tulajdona, sőt azzal inkább ellentétben áll: dermeszt, desorganizál, és a’ halálnak jelensége
(1843 Pesti Hírlap)
2. (vál)
〈folyamat, tevékenység, ill. tettével vki vmely egységet, szerves egészt alkotó dolgot〉 (szét)bomlaszt, (szét)zülleszt, megbomlását, alkotóelemeire való széthullását elősegíti
egy választás gyakran az egész Magistratust desorganisálja
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
E kormány, e tanácsosok voltak felelősök azon nagy veszteségekért, melyek 1734 óta a monarchia területét csökkentették, tekintélyét semmivé tették, hadseregét desorganisálták
(1891 Marczali Henrik)
Mondd, Rajk […], ahol te életedben megfordultál, ott a pártban zavar volt, a pártot dezorganizáltad
(1949 Rubicon)
ötletszerű sarcok kivetésével dezorganizálják az egész gazdaságot
(1995 Országgyűlési Napló)
Sz: dezorganizálódik, dezorganizált
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások