dézsmaszedő fn 1C (jelzőként is) (/Tört)

’a dézsma beszedését, behajtását hivatásszerűen végző tisztviselő’ ❖ voltak idők, jelesen az 1583-diki év, midőn a kolozsvári dézmaszedők jegyzékiből kiviláglott, miként e bő esztendőben; „öt nagy köböl buzát, egy magyar forinton; kilenczven veder bort pedig, két m. forinton felül nem lehetett eladni” (1847 Hetilap CD61) | [VI. Kelemen pápa] megbízta a zágrábi, váradi és csanádi püspököket, hogy e tizedet a pápai dézsma-szedőktől behajtván, a királynak szolgáltassák át (1892 Pór Antal CD55) | Palltram András városbírónak és a dézsmaszedőnek lakatossal kellett a Szent György utcai ház pincéjét felnyittatniok és a legnagyobb hordóból a dézsmát kivenniök (1959 Mollay Károly CD52) | dézsmaszedő földesúri alkalmazottakNeked (2000 Természet Világa CD50).

Vö. CzF. dézmaszedő · dézsmaszedő

dézsmaszedő főnév 1C (jelzőként is) (/Tört)
a dézsma beszedését, behajtását hivatásszerűen végző tisztviselő
voltak idők, jelesen az 1583-diki év, midőn a kolozsvári dézmaszedők jegyzékiből kiviláglott, miként e bő esztendőben; „öt nagy köböl buzát, egy magyar forinton; kilenczven veder bort pedig, két m.magyar forinton felül nem lehetett eladni”
(1847 Hetilap)
[VI. Kelemen pápa] megbízta a zágrábi, váradi és csanádi püspököket, hogy e tizedet a pápai dézsma-szedőktől behajtván, a királynak szolgáltassák át
(1892 Pór Antal)
Palltram András városbírónak és a dézsmaszedőnek lakatossal kellett a Szent György utcai ház pincéjét felnyittatniok és a legnagyobb hordóból a dézsmát kivenniök
(1959 Mollay Károly)
dézsmaszedő földesúri alkalmazottakNeked
(2000 Természet Világa)
Vö. CzF. dézmaszedő · dézsmaszedő

Beállítások