diadalkoszorú fn 1A (rég, átv is)

’〈dicsőség, elismerés jel(kép)eként:〉 győzelmi koszorú’ ❖ [a viadalon] ki nyer, vagyon méh kereste örömben Az diadal koſzorúnak okáért (1804 Fabchich József ford.–Pindarosz C1643, 12) | [szatírájával] a’ diadalkoszorút kétségtelenül kivivandaná (1841 Honművész C5234, 200) | Ha harcban kedvez a szerencse, s diadalkoszorúkat aggat halántékodra, ne bizd el magad (1868 Honvédek Könyve C2102, 165) | dicsőitse azokat, kiket a gaz utakon kierőszakolt siker diadal-koszorukkal ékesitett föl (1890 Tolnai Lajos C4203, 35).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

diadalkoszorú főnév 1A (rég, átv is)
〈dicsőség, elismerés jel(kép)eként:〉 győzelmi koszorú
[a viadalon] ki nyer, vagyon méh kereste örömben Az diadal koſzorúnak okáért
(1804 Fabchich József ford.Pindarosz)
[szatírájával] a’ diadalkoszorút kétségtelenül kivivandaná
(1841 Honművész)
Ha harcban kedvez a szerencse, s diadalkoszorúkat aggat halántékodra, ne bizd el magad
(1868 Honvédek Könyve)
dicsőitse azokat, kiket a gaz utakon kierőszakolt siker diadal-koszorukkal ékesitett föl
(1890 Tolnai Lajos)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások