diák¹ fn 3A1 (jelzőként is)deák (rég) , gyiák (nyj)

’iskolai tanuló’ ❖ Múlatságra ſzabott vídám két hólnap enyéſzik: Kóng az harang, ’s ſzomorú ſzóval Letzkére Deákot Serkenget (1777 Baróti Szabó Dávid 7021013, 6) | a jó diák könyv nélkül tudja leckéjét (1844 Nagy Ignác 8324012, 80) | [az aszódi algimnázium] fő büszkesége, hogy 1835–38-ban Petőfi Sándort deákjai közé számította (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | ’Sz kennek is jár gyiákja az ëskolába (1915 Magyar Nyelvőr C5972, 84) | érettségiző diák (1974 Dénes Zsófia 9106003, 156) | a tanárképző főiskola diákjai (1987 Lévai Béla 1094002, 67) | [a miniszterelnök] horvátul szólt a tanévnyitó diák résztvevőihez (1996 Magyar Hírlap CD09) | Tóth Krisztina a sárvári diákköltők közt tűnt fel (1997 Új Könyvek CD29).

Ö: csere~, kis~, öreg~, ős~, szolga~, vándor~.

UB: -bérlet, -csoport, -élmény, -had, -létszám, -sereg, -társ.

Fr: garabonciás.

ÖU: koldus~, leány~.

ÖE: ~banda, ~beszéd, ~betegség, ~csapat, ~dal, ~dalárda, ~egylet, ~ének, ~énekkar, ~fej, ~fiatalság, ~fiú, ~fórum, ~furfang, ~gyermek, ~gyomor, ~gyűlés, ~hangverseny, ~házasság, ~hecc, ~kaland, ~kisasszony, ~kollégium, ~kompánia, ~konferencia, ~kórus, ~köntös, ~könyv, ~közönség, ~küldöttség, ~leány, ~legény, ~lélek, ~majális, ~menza, ~nap, ~nép, ~nő, ~nyomor, ~pajtás, ~romantika, ~ruha, ~szív, ~szokás, ~sztrájk, ~tábor, ~találkozó, ~társaság, ~tartás, ~történet, ~tréfa, ~tüntetés, ~újság, ~város, ~vers, ~zsargon.

Sz: diákcsa, diáki, diákné, diákocska, diáktalan.

Vö. CzF. diák¹, diák²; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. deák; ÚMTsz.

diák¹ főnév 3A1 (jelzőként is)
deák 3A1 (rég)
gyiák 3A1 (nyj)
iskolai tanuló
Múlatságra ſzabott vídám két hólnap enyéſzik: Kóng az harang, ’s ſzomorú ſzóval Letzkére Deákot Serkenget
(1777 Baróti Szabó Dávid)
a jó diák könyv nélkül tudja leckéjét
(1844 Nagy Ignác)
[az aszódi algimnázium] fő büszkesége, hogy 1835–38-ban Petőfi Sándort deákjai közé számította
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
’Sz kennek is jár gyiákja az ëskolába
(1915 Magyar Nyelvőr)
érettségiző diák
(1974 Dénes Zsófia)
a tanárképző főiskola diákjai
(1987 Lévai Béla)
[a miniszterelnök] horvátul szólt a tanévnyitó diák résztvevőihez
(1996 Magyar Hírlap)
Tóth Krisztina a sárvári diákköltők közt tűnt fel
(1997 Új Könyvek)
ÖU: koldusdiák, leánydiák
ÖE: diákbanda, diákbeszéd, diákbetegség, diákcsapat, diákdal, diákdalárda, diákegylet, diákének, diákénekkar, diákfej, diákfiatalság, diákfiú, diákfórum, diákfurfang, diákgyermek, diákgyomor, diákgyűlés, diákhangverseny, diákházasság, diákhecc, diákkaland, diákkisasszony, diákkollégium, diákkompánia, diákkonferencia, diákkórus, diákköntös, diákkönyv, diákközönség, diákküldöttség, diákleány, diáklegény, diáklélek, diákmajális, diákmenza, diáknap, diáknép, diáknő, diáknyomor, diákpajtás, diákromantika, diákruha, diákszív, diákszokás, diáksztrájk, diáktábor, diáktalálkozó, diáktársaság, diáktartás, diáktörténet, diáktréfa, diáktüntetés, diákújság, diákváros, diákvers, diákzsargon
Sz: diákcsa, diáki, diákné, diákocska, diáktalan
Vö. CzF. diák¹, diák²; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. deák; ÚMTsz.

Beállítások