diakónia fn 6A (Vall)

1. ’〈a keresztény ősegyházban, ill. a korai kereszténységben:〉 egyházi szolgálat, segítő munka, a betegek, szegények, segítségre szorulók között végzett szolgálat, gondoskodás’ ❖ Diakonia, a. m. szolgálat, […] már az ős-egyházban az egyház szervezett szeretet munkáit is értették alatta (1910 Csizmadia Lajos CD1211) | már az ősegyh. sem volt tisztán pneumatikus-demokratikus felépítésű (lásd a teljhatalommal felruházott ap.-okat), ha a „rangra” nem esett is még hangsúly, s minden hivatalt diákoniaként, vagyis Jézus szolgálata folytatásaként értelmeztek is (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2. ’〈a katolikus egyházban, ill. a protestáns egyházakban:〉 a másokról gondoskodó, a veszélyeztetettek érdekében végzett, önkéntes, hivatásszerű szolgálat, ill. karitatív tevékenység’ ❖ Belmisszió és Diakonia nemzetközi szövetsége (Internationaler Verband für Innere Mission und Diakonie.) 1923-ban alakult Wittenbergben a németországi belmissziói szervezet 75 éves fennállásakor (1935 RévaiNagyLex. C5717, 141) | [a római katolikus] egyház többi tevékenysége közül ki kell emelnünk a szeretetszolgálat, a diakónia pasztorális jelentőségét (1972 Csanád Béla 2057021, 306) | A Theologiai Intézet református tanári kara és ifjúsága reális feladatokat tűzött a közeljövő elé: – Az ifjúsági diakóniát ki kell teljesíteni (1991 Magyar reformátusok CD1210) | A legújabb nemzetközi találkozók következetesen keresik az egyházhoz való tartozás sajátos feltételeit. Ezek között mindig szerepel a Krisztus követésétől elválaszthatatlan „diakónia”, az emberek szolgálata (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.².

diakónia főnév 6A (Vall)
1.
〈a keresztény ősegyházban, ill. a korai kereszténységben:〉 egyházi szolgálat, segítő munka, a betegek, szegények, segítségre szorulók között végzett szolgálat, gondoskodás
Diakonia, a. m.annyi mint szolgálat, […] már az ős-egyházban az egyház szervezett szeretet munkáit is értették alatta
(1910 Csizmadia Lajos)
már az ősegyh.ősegyház sem volt tisztán pneumatikus-demokratikus felépítésű (lásd a teljhatalommal felruházott ap.apostol-okat), ha a „rangra” nem esett is még hangsúly, s minden hivatalt diákoniaként, vagyis Jézus szolgálata folytatásaként értelmeztek is
(1989 HaagLex. ford.)
2.
〈a katolikus egyházban, ill. a protestáns egyházakban:〉 a másokról gondoskodó, a veszélyeztetettek érdekében végzett, önkéntes, hivatásszerű szolgálat, ill. karitatív tevékenység
Belmisszió és Diakonia nemzetközi szövetsége (Internationaler Verband für Innere Mission und Diakonie.) 1923-ban alakult Wittenbergben a németországi belmissziói szervezet 75 éves fennállásakor
(1935 RévaiNagyLex.)
[a római katolikus] egyház többi tevékenysége közül ki kell emelnünk a szeretetszolgálat, a diakónia pasztorális jelentőségét
(1972 Csanád Béla)
A Theologiai Intézet református tanári kara és ifjúsága reális feladatokat tűzött a közeljövő elé: – Az ifjúsági diakóniát ki kell teljesíteni
(1991 Magyar reformátusok)
A legújabb nemzetközi találkozók következetesen keresik az egyházhoz való tartozás sajátos feltételeit. Ezek között mindig szerepel a Krisztus követésétől elválaszthatatlan „diakónia”, az emberek szolgálata
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások