diametrális mn 12A2

1. (rég, Mat is) ’körnek, gömbnek v. vmely (megközelítőleg) ilyen alakú dolognak v. keresztmetszetnek, es. más görbének, pl. ellipszisnek, hiperbolának a középpontján áthaladó 〈szakasz〉, ill. ilyen szakasznak a körrel közös vmelyik 〈végpontja〉’ ❖ E tér […] völgyre dülő részét roppant, ugynevezett kyklopszi alaktalan bérczdarabokból épitett kőfal tartja fel, mig az ennek megfelelő diametrálisz vonal hat láb magasságban, a sziklából van kivágva (1862 e. Szemere Bertalan 8437008, 216) | a Nap egy év lefolyása alatt az égen egy legnagyobb kört ir le […]. Ez két diametrális pontban metszi az equatort [= egyenlítőt] (1893 PallasLex. CD02) | [a rátónak nevezett fazekak] fogantyúját a perem diametrális pontjairól áthajló íves abroncsféle képezi (1916 e. Malonyay Dezső CD07).

1a. (Mat is) ’olyan 〈helyzet, elhelyezkedés〉, amelyben két dolog egy kör v. gömb, ill. (megközelítőleg) ilyen alakú dolog átmérőjének két végpontjában, egymással szemben áll’ ❖ [a] diametralis helyzetü fémkefék váltakozva majd az egyik, majd a másik félhengeren csusznak (1893 PallasLex. CD02) | Ellenlábasok, a föld oly két helyén lakó emberek, mely helyek a föld egy átmérőjének végpontjain, diametrálisan szemben feküsznek (1894 PallasLex. CD02) | [a két index] az állótengelyhez képest átellenes (diametrális) helyzetben van (1998 MagyarNagyLex. C5819, 549).

2. (vál) ’vmivel homlokegyenest szemben álló, szöges 〈ellentét〉, ill. ilyen ellentétes viszonyra jellemző 〈tulajdonság〉’ ❖ Szörnyű szerencsétlensége az Hazánknak, hogy a’ Királyi méltóság és a’ Nép […] diametrális Antagonismusba hozattatik (1811 Kazinczy Ferenc C2562, 163) | szinte stíltelen diametrális ellentét van a tanulmány és a tanulmányozott író közt (1910 Babits Mihály CD10) | [Balázs Béla metaetikus drámastílusa] diametrálisan különböző a Hebbel-Paul Ernst irányától (1913 Lukács György² 9405013, 73) | Kossuth az emigráció idején készített több tervezetében felvázolta az osztrák-magyar kiegyezéssel diametrálisan ellentétes újjárendezés körvonalait (1975 Hanák Péter 9222001, 294).

3. (rég, vál) ’olyan 〈számítás〉, amelyben különböző mennyiségek összegének és az összeadandók számának a hányadosát, átlagát számítják ki, ill. így kiszámolt, átlagolt 〈érték〉’ ❖ Békés [megye] diametralis számvetéssel a szemes vagy pénzbeli megváltást kidolgoztatni [kívánja] (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | bő termésű és sovány évek közt bizonyos egyenlitési vonal készittetik, a’ termesztményeknek közelebbi piaczi ára kitudatik, ’s az ekkép kijelelt 10 évi árából alakul majd diametralis ár (1843 Pesti Hírlap CD61) | én az egyforma diametralis összeg [ti. a telkek minőségére való tekintet nélkül egységesen fizetendő ár] mellett nem vagyok (1848 Kossuth Lajos CD32).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

diametrális melléknév 12A2
1. (rég, Mat is)
körnek, gömbnek v. vmely (megközelítőleg) ilyen alakú dolognak v. keresztmetszetnek, es. más görbének, pl. ellipszisnek, hiperbolának a középpontján áthaladó 〈szakasz〉, ill. ilyen szakasznak a körrel közös vmelyik 〈végpontja〉
E tér […] völgyre dülő részét roppant, ugynevezett kyklopszi alaktalan bérczdarabokból épitett kőfal tartja fel, mig az ennek megfelelő diametrálisz vonal hat láb magasságban, a sziklából van kivágva
(1862 e. Szemere Bertalan)
a Nap egy év lefolyása alatt az égen egy legnagyobb kört ir le […]. Ez két diametrális pontban metszi az equatort [= egyenlítőt]
(1893 PallasLex.)
[a rátónak nevezett fazekak] fogantyúját a perem diametrális pontjairól áthajló íves abroncsféle képezi
(1916 e. Malonyay Dezső)
1a. (Mat is)
olyan 〈helyzet, elhelyezkedés〉, amelyben két dolog egy kör v. gömb, ill. (megközelítőleg) ilyen alakú dolog átmérőjének két végpontjában, egymással szemben áll
[a] diametralis helyzetü fémkefék váltakozva majd az egyik, majd a másik félhengeren csusznak
(1893 PallasLex.)
Ellenlábasok, a föld oly két helyén lakó emberek, mely helyek a föld egy átmérőjének végpontjain, diametrálisan szemben feküsznek
(1894 PallasLex.)
[a két index] az állótengelyhez képest átellenes (diametrális) helyzetben van
(1998 MagyarNagyLex.)
2. (vál)
vmivel homlokegyenest szemben álló, szöges 〈ellentét〉, ill. ilyen ellentétes viszonyra jellemző 〈tulajdonság〉
Szörnyű szerencsétlensége az Hazánknak, hogy a’ Királyi méltóság és a’ Nép […] diametrális Antagonismusba hozattatik
(1811 Kazinczy Ferenc)
szinte stíltelen diametrális ellentét van a tanulmány és a tanulmányozott író közt
(1910 Babits Mihály)
[Balázs Béla metaetikus drámastílusa] diametrálisan különböző a Hebbel-Paul Ernst irányától
(1913 Lukács György²)
Kossuth az emigráció idején készített több tervezetében felvázolta az osztrák-magyar kiegyezéssel diametrálisan ellentétes újjárendezés körvonalait
(1975 Hanák Péter)
3. (rég, vál)
olyan 〈számítás〉, amelyben különböző mennyiségek összegének és az összeadandók számának a hányadosát, átlagát számítják ki, ill. így kiszámolt, átlagolt 〈érték〉
Békés [megye] diametralis számvetéssel a szemes vagy pénzbeli megváltást kidolgoztatni [kívánja]
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
bő termésű és sovány évek közt bizonyos egyenlitési vonal készittetik, a’ termesztményeknek közelebbi piaczi ára kitudatik, ’s az ekkép kijelelt 10 évi árából alakul majd diametralis ár
(1843 Pesti Hírlap)
én az egyforma diametralis összeg [ti. a telkek minőségére való tekintet nélkül egységesen fizetendő ár] mellett nem vagyok
(1848 Kossuth Lajos)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások