diárium fn 3A8

1. (/vál) ’a feljegyző személyt, es. annak urát, megbízóját v. közösségét stb. érintő eseményeknek v. az általa szerzett értesüléseknek a (naponkénti) feljegyzéséből keletkező írásmű, ill. az azt tartalmazó füzet, könyv’ ❖ [a fiú által vitt csomag] semmi nem egyéb, mint 1801 olta való diáriumom (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 4) | egy névtelen kézsmárki nemes diáriuma (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Múlt nyári levéltári kutatásaim alkalmával sikerűlt föltalálnom II. Rákóczi Ferencz Krimmbe, a tatár chánhoz küldött követeinek […] úti naplóját. Addig is, míg a nem csekély történelmi becscsel bíró diariumot egész terjedelműleg közölhetném: álljon itt belőle egy kiváló érdekű hely (1868 Századok CD57) | [Bod Péter a] házi diáriumában hétről-hétre gondosan följegyezte a személyét és vagyonát érintő dolgokat (1931 Pintér Jenő CD44) | [Fodor András] egész életében diáriumot írt (1997 Magyar Hírlap CD09) | [létezik] a besztercebányai jezsuitáknak […] egy diáriuma, amely 1760-tól a rend feloszlatásáig tartalmazza a napi feljegyzéseket (1999 Kilián István CD40).

1a. (rég) ’pénzügyi feljegyzésekre, ill. könyvelési tételek időrendi bevezetésére való (üzleti) könyv’ ❖ a’ Forſpontot vév Hadi Embernek, kelletik magoknak az útas Diariumában, ezen circumſtantiának fel-jegyzéſe mellet, a’ fellyebb emlitetteket [ti. a marhák számát és a kifizetett pénz összegét] bé-irni (1782 Regulamentum militare ford. 7469001, [II]) | Diáriumja ez a házi Gazdának, mellybe jövedelmét minden jószágának, főbb történeteit familiájának, költségivel eggyütt beírja házának (1804 Verseghy Ferenc CD01) | Bejegyzek üzleti diariumba (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04) | Az Esterházy család diariuma szerint az uradalom jelentős összegeket szedett be a helybeliektől mészégetésért, illetve disznók makkoltatásáért (2000 Veress D. Csaba CD36).

2. (rég) ’vmely gyűlés, tanácskozás, tárgyalás stb. során elhangzottakat tartalmazó, azokat megszabott formában rögzítő írásmű; jegyzőkönyv’ ❖ Voltunk az ország gyűlésébe, a melybe ezek forgottak akkor ügyek: 1. Esküvés formája. 2. Bánátus incorporátiója [= bekebelezése]. 3. Diarium nyomtatása (1790 Héczei Dániel 7139001, 187) | Csomayról a megyének nem írok. Revocatióm [= korábbi álláspontom visszavonása] a diáriumban áll (1833 Kölcsey Ferenc 8253066, 498) | Közvetlen ajtózárás előtt meggondolták magukat még néhányan s felmerülének az ismeretlenség habjaiból, hogy megörökítsék nevüket a diáriumban (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | [Az 1832–36-os országgyűlésen] a hivatalos diarium csak megyéket ismer, az egyes szónokokat nem nevezi meg (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

2a. (rég) ’egy v. több tantárgy jegyzeteit, es. egyéb iskolai tudnivalókat is tartalmazó (jegyzet)füzet’ ❖ Az asztalon kiterítve feküdt Henrik szerencsétlen dolgozati naplója […]; a legújabb feladványnak csak az első sora volt megkezdve. Én […] leírtam egy darabka papírra a lefordítandó feladványt. […] Nagy volt aztán az öröme, mikor a kész dolgozatot meglátta diariumába téve (1865 Jókai Mór C2267, 52) | A középiskolánkban használatos diarium kezeléséről (1894 Magyar írók élete CD27) | [Hajnóczi Dániel a soproni evangélikus líceum rektoraként] kötelezővé tette az ifjúságnak, hogy legyen „diariuma”, amibe naponta bejegyzik a tanároktól hallott [dolgokat] (1944 Legény János CD52).

3. (rég) ’〈sajtótermék nevében:〉 újság, kül. napilap’ ❖ A’ Réteknek ezen igazításában próbát lehetne tenni a’ Hónapos Ló-herével-is. Lásd a’ Brunai Diáriumot (Patriotiſches Tageblatt) (1800 Tessedik Sámuel 7347002, 25) | A Bécsi Diariumba olvasok közelebrül eggy hirdetményt (1806 Cserey Farkas² C2557, 211) | Sándor István: Széchenyi és a könyv. (Magyar Könyvbarátok Diáriuma. Budapest, 6. évf., 3. sz., 65–68. l., 1936. május.) (1939 Soproni Szemle CD52).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

diárium főnév 3A8
1. (/vál)
a feljegyző személyt, es. annak urát, megbízóját v. közösségét stb. érintő eseményeknek v. az általa szerzett értesüléseknek a (naponkénti) feljegyzéséből keletkező írásmű, ill. az azt tartalmazó füzet, könyv
[a fiú által vitt csomag] semmi nem egyéb, mint 1801 olta való diáriumom
(1806 Kazinczy Ferenc)
egy névtelen kézsmárki nemes diáriuma
(1857 Vasárnapi Újság)
Múlt nyári levéltári kutatásaim alkalmával sikerűlt föltalálnom II. Rákóczi Ferencz Krimmbe, a tatár chánhoz küldött követeinek […] úti naplóját. Addig is, míg a nem csekély történelmi becscsel bíró diariumot egész terjedelműleg közölhetném: álljon itt belőle egy kiváló érdekű hely
(1868 Századok)
[Bod Péter a] házi diáriumában hétről-hétre gondosan följegyezte a személyét és vagyonát érintő dolgokat
(1931 Pintér Jenő)
[Fodor András] egész életében diáriumot írt
(1997 Magyar Hírlap)
[létezik] a besztercebányai jezsuitáknak […] egy diáriuma, amely 1760-tól a rend feloszlatásáig tartalmazza a napi feljegyzéseket
(1999 Kilián István)
1a. (rég)
pénzügyi feljegyzésekre, ill. könyvelési tételek időrendi bevezetésére való (üzleti) könyv
a’ Forſpontot vév Hadi Embernek, kelletik magoknak az útas Diariumában, ezen circumſtantiának fel-jegyzéſe mellet, a’ fellyebb emlitetteket [ti. a marhák számát és a kifizetett pénz összegét] bé-irni
(1782 Regulamentum militare ford.)
Diáriumja ez a házi Gazdának, mellybe jövedelmét minden jószágának, főbb történeteit familiájának, költségivel eggyütt beírja házának
(1804 Verseghy Ferenc)
Bejegyzek üzleti diariumba
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Az Esterházy család diariuma szerint az uradalom jelentős összegeket szedett be a helybeliektől mészégetésért, illetve disznók makkoltatásáért
(2000 Veress D. Csaba)
2. (rég)
vmely gyűlés, tanácskozás, tárgyalás stb. során elhangzottakat tartalmazó, azokat megszabott formában rögzítő írásmű; jegyzőkönyv
Voltunk az ország gyűlésébe, a melybe ezek forgottak akkor ügyek: 1. Esküvés formája. 2. Bánátus incorporátiója [= bekebelezése]. 3. Diarium nyomtatása
(1790 Héczei Dániel)
Csomayról a megyének nem írok. Revocatióm [= korábbi álláspontom visszavonása] a diáriumban áll
(1833 Kölcsey Ferenc)
Közvetlen ajtózárás előtt meggondolták magukat még néhányan s felmerülének az ismeretlenség habjaiból, hogy megörökítsék nevüket a diáriumban
(1881 Mikszáth Kálmán)
[Az 1832–36-os országgyűlésen] a hivatalos diarium csak megyéket ismer, az egyes szónokokat nem nevezi meg
(1904 Nagy képes világtörténet)
2a. (rég)
egy v. több tantárgy jegyzeteit, es. egyéb iskolai tudnivalókat is tartalmazó (jegyzet)füzet
Az asztalon kiterítve feküdt Henrik szerencsétlen dolgozati naplója […]; a legújabb feladványnak csak az első sora volt megkezdve. Én […] leírtam egy darabka papírra a lefordítandó feladványt. […] Nagy volt aztán az öröme, mikor a kész dolgozatot meglátta diariumába téve
(1865 Jókai Mór)
A középiskolánkban használatos diarium kezeléséről
(1894 Magyar írók élete)
[Hajnóczi Dániel a soproni evangélikus líceum rektoraként] kötelezővé tette az ifjúságnak, hogy legyen „diariuma”, amibe naponta bejegyzik a tanároktól hallott [dolgokat]
(1944 Legény János)
3. (rég)
〈sajtótermék nevében:〉 újság, kül. napilap
A’ Réteknek ezen igazításában próbát lehetne tenni a’ Hónapos Ló-herével-is. Lásd a’ Brunai Diáriumot (Patriotiſches Tageblatt)
(1800 Tessedik Sámuel)
A Bécsi Diariumba olvasok közelebrül eggy hirdetményt
(1806 Cserey Farkas²)
Sándor István: Széchenyi és a könyv. (Magyar Könyvbarátok Diáriuma. Budapest, 6. évf.évfolyam, 3. sz.szám, 65–68. l.lap, 1936. május.)
(1939 Soproni Szemle)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások