diéta² fn 6A

1. (/Tört) ’〈kül. a magyar rendi országgyűlés megnevezésére:〉 vmely ország politikai jogokkal rendelkező társadalmi csoportjainak személyes részvételen v. képviseleten alapuló tanácskozó, döntéshozó testülete’ ❖ nem tudhattyák, mit végezett a’ Kersonbéli Diéta (1787 Magyar Kurír C0312, 416) | a kormány elküldi a diaetát végzés nélkül (1839 Deák Ferenc C1367, 51) | a dieta tanácskozásainak kisérése a jogi gyakorlat […] egy nemének tekintetett (1870 Csengery Antal C1269, 208) | A királynő, népszerűségre vágyva, s különben is tartózkodva minden erőszakoskodástól, csak nézte, mint újítja meg és terjeszti ki privilegiumait az angol diéta (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Adó, földmérés, reskripció [= leirat], előjogok és szabadságok, mindez diéta elé tartozik (1918 Szomory Dezső 9683011, 26) | a diéta el is fogadta a Szemere vezette bizottság által kidolgozott törvény tervezetet (1976 Paládi-Kovács Attila CD30) | A magyar Diéta […] 1840-ig felfüggesztette működését (1989 Fejtő Ferenc 2039029, 90).

2. (/Tört) ’e testület tanácskozása, ülése, ill. ülésszaka’ ❖ a következendö Ország Gyülésnek (Diétának) ki-rendelése (1784 Magyar Hírmondó C0272, 559) | a’ Rákos mezei Diétánn (1802 e. Budai Ferenc 7060003, 338) | Erdéljnek Junius 5dikén Kolosvárt Diaetaja lészen (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 376) | [Dessewffy József] a’ Dieta alatt született fiját egyenesen az én fiamra nézve keresztelteté Emílnek (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 48) | az 1830-ik különösebben pedig az 1832/6-ki dieták után, a megyék ellenzékeinek jelszavok és kitűzött zászlójok: minél fokozottabb szabadelvűség lett (1862 Fáy András¹ 8610001, 109) | Mikor hangzik föl először a nehézkes pozsonyi dietán a forradalom sürgető szava? (1935 Hegedüs Lóránt 9234003, 98) | Amikor a frankfurti diétán az osztrák küldött előhozakodott a Német Szövetség államai haderejének mozgósításával, elutasításba ütközött (1989 Tények könyve CD37).

3. (rég) ’vmely társaság hangos beszélgetése, tanácskozása’ ❖ ünnep és vasárnap estéken valamennyien összesereglettek az öregek szárnyai alá és egymást túllicitálva éjfélig is elsopánkodtak az ő kifogyhatatlan bajaikról. Azon a gyalázatos estén is javában állt a családi diéta (1916 Kassák Lajos CD10) | mindig a körbe gyülekeznek igy ráérős időben. A körben már nagyban áll a diéta, mikor Mátyás belép (1927 Móra Ferenc 9459034, 51).

Sz: diétai.

Vö. ÉrtSz. diéta²; TESz. diéta¹; ÉKsz. diéta²; SzT. diéta¹; ÚMTsz. diéta²; IdSz. diéta²

diéta² főnév 6A
1. (/Tört)
〈kül. a magyar rendi országgyűlés megnevezésére:〉 vmely ország politikai jogokkal rendelkező társadalmi csoportjainak személyes részvételen v. képviseleten alapuló tanácskozó, döntéshozó testülete
nem tudhattyák, mit végezett a’ Kersonbéli Diéta
(1787 Magyar Kurír)
a kormány elküldi a diaetát végzés nélkül
(1839 Deák Ferenc)
a dieta tanácskozásainak kisérése a jogi gyakorlat […] egy nemének tekintetett
(1870 Csengery Antal)
A királynő, népszerűségre vágyva, s különben is tartózkodva minden erőszakoskodástól, csak nézte, mint újítja meg és terjeszti ki privilegiumait az angol diéta
(1901 Nagy képes világtörténet)
Adó, földmérés, reskripció [= leirat], előjogok és szabadságok, mindez diéta elé tartozik
(1918 Szomory Dezső)
a diéta el is fogadta a Szemere vezette bizottság által kidolgozott törvény tervezetet
(1976 Paládi-Kovács Attila)
A magyar Diéta […] 1840-ig felfüggesztette működését
(1989 Fejtő Ferenc)
2. (/Tört)
e testület tanácskozása, ülése, ill. ülésszaka
a következendö Ország Gyülésnek (Diétának) ki-rendelése
(1784 Magyar Hírmondó)
a’ Rákos mezei Diétánn
(1802 e. Budai Ferenc)
Erdéljnek Junius 5dikén Kolosvárt Diaetaja lészen
(1809 Kazinczy Ferenc)
[Dessewffy József] a’ Dieta alatt született fiját egyenesen az én fiamra nézve keresztelteté Emílnek
(1812 Kazinczy Ferenc)
az 1830-ik különösebben pedig az 1832/6-ki dieták után, a megyék ellenzékeinek jelszavok és kitűzött zászlójok: minél fokozottabb szabadelvűség lett
(1862 Fáy András¹)
Mikor hangzik föl először a nehézkes pozsonyi dietán a forradalom sürgető szava?
(1935 Hegedüs Lóránt)
Amikor a frankfurti diétán az osztrák küldött előhozakodott a Német Szövetség államai haderejének mozgósításával, elutasításba ütközött
(1989 Tények könyve)
3. (rég)
vmely társaság hangos beszélgetése, tanácskozása
ünnep és vasárnap estéken valamennyien összesereglettek az öregek szárnyai alá és egymást túllicitálva éjfélig is elsopánkodtak az ő kifogyhatatlan bajaikról. Azon a gyalázatos estén is javában állt a családi diéta
(1916 Kassák Lajos)
mindig a körbe gyülekeznek igy ráérős időben. A körben már nagyban áll a diéta, mikor Mátyás belép
(1927 Móra Ferenc)
Sz: diétai
Vö. ÉrtSz. diéta²; TESz. diéta¹; ÉKsz. diéta²; SzT. diéta¹; ÚMTsz. diéta²; IdSz. diéta²

Beállítások