díjazás fn 4A

1. ’a díjaz igével kifejezett cselekvés’ ❖ segédszolgálatok dijazására (1841 Pesti Hírlap CD61).

2. (munkaviszonyban végzett) munka, szolgálat fejében (rendszeresen) fizetett díj (összege)’ ❖ a’ megye RRei közül többen követve, a’ fenemlített díjazásoknak azon pénztárbóli kiemelését már és leginkább azért sem helyeselhették, mert az említett tisztviselő urak, leginkább a’ nemesi pénztárak kezelésénél tüntetvén ki szorgalmukat, az adózók értékéből díjaztathatóknak nem találtathattak (1842 Pesti Hírlap CD61) | az egész zenekar csak extra díjazásért hegedül (1888 Jókai Mór C2238, 62) | [az egyesület keretében működő betegápolók és ápolónők] magánfelek ápolására is vállalkoznak, amidőn naponkint 4–6 korona díjazást kapnak (1911 RévaiNagyLex. C5699, 231) | a Munka Törvénykönyve 49. §-ának (3) bekezdése értelmében a dolgozót megillető munkabérből és egyéb díjazásokból levonásnak csak a jogszabályban meghatározott esetekben és mértékben van helye (1991 Országgyűlési Napló CD62).

3. (ritk)(versenyen elért) kimagasló teljesítményért, eredményért odaítélt (pénz)jutalom’ ❖ még a’ leggazdagabb […] országok sem valának képesek oda jutni, hogy a’ hasznos uj találmányokat mindig a’ status pénztárábóli díjazásokkal jutalmazhatták volna (1843 Pesti Hírlap CD61) | [a győztesek gyakran] valamely sportoló művészileg silány ábrázolását kapják díjazásul (1940 Farkas Zoltán CD10) | [A hivatásos teniszező] versenyről-versenyre utazik – ezekből hetente van három-négy, különféle díjazásokkal –, és [a költségeit levonva] pontosan kiszámolja, mennyit nyerhet az üzleten (1995 Figyelő CD2601).

Sz: díjazási.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

díjazás főnév 4A
1.
a díjaz igével kifejezett cselekvés
segédszolgálatok dijazására
(1841 Pesti Hírlap)
2.
(munkaviszonyban végzett) munka, szolgálat fejében (rendszeresen) fizetett díj (összege)
a’ megye RRrendei közül többen követve, a’ fenemlített díjazásoknak azon pénztárbóli kiemelését már és leginkább azért sem helyeselhették, mert az említett tisztviselő urak, leginkább a’ nemesi pénztárak kezelésénél tüntetvén ki szorgalmukat, az adózók értékéből díjaztathatóknak nem találtathattak
(1842 Pesti Hírlap)
az egész zenekar csak extra díjazásért hegedül
(1888 Jókai Mór)
[az egyesület keretében működő betegápolók és ápolónők] magánfelek ápolására is vállalkoznak, amidőn naponkint 4–6 korona díjazást kapnak
(1911 RévaiNagyLex.)
a Munka Törvénykönyve 49. §-ának (3) bekezdése értelmében a dolgozót megillető munkabérből és egyéb díjazásokból levonásnak csak a jogszabályban meghatározott esetekben és mértékben van helye
(1991 Országgyűlési Napló)
3. (ritk)
(versenyen elért) kimagasló teljesítményért, eredményért odaítélt (pénz)jutalom
még a’ leggazdagabb […] országok sem valának képesek oda jutni, hogy a’ hasznos uj találmányokat mindig a’ status pénztárábóli díjazásokkal jutalmazhatták volna
(1843 Pesti Hírlap)
[a győztesek gyakran] valamely sportoló művészileg silány ábrázolását kapják díjazásul
(1940 Farkas Zoltán)
[A hivatásos teniszező] versenyről-versenyre utazik – ezekből hetente van három-négy, különféle díjazásokkal –, és [a költségeit levonva] pontosan kiszámolja, mennyit nyerhet az üzleten
(1995 Figyelő)
Sz: díjazási
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások