díjlevél fn 5B (/ritk)

’munkavállaló, kül. lelkész v. (kántor)tanító munkaszerződésének anyagi feltételeit tartalmazó okirat’ ❖ [Köpeczi János] Apafi Mihály fejedelem udvari orvosa lett, kinek díjlevele szerint […] évi fizetése 200 frt., buzája 30 köböl, ruházatjára tíz sing gránátposztó, egy rókahát bőr bélés két évre, három pár csizma (1899 Magyar írók élete CD27) | [a kántortanító] javadalmazása lakáson és mellékhelyiségeken kivül készpénzben […] összesen 1004.76 K. Ezen összeget a díjlevél részletezi (1910 Veszprémi Hírlap 2114001, 3) | Van még az úgynevezett díjlevél, amelyikben meghatározza az a gyülekezet vagy egyházközség, hogy mit is tud nyújtani természetben, illetve készpénzben a papjának (1991 Országgyűlési Napló CD62) | 1941. július 18. keltezésű díjlevele [Szabó Anna tanítónő] fizetését 140 pengőben állapítja meg (1997 Gödéné Török Ildikó CD52).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

díjlevél főnév 5B (/ritk)
munkavállaló, kül. lelkész v. (kántor)tanító munkaszerződésének anyagi feltételeit tartalmazó okirat
[Köpeczi János] Apafi Mihály fejedelem udvari orvosa lett, kinek díjlevele szerint […] évi fizetése 200 frt.forint, buzája 30 köböl, ruházatjára tíz sing gránátposztó, egy rókahát bőr bélés két évre, három pár csizma
(1899 Magyar írók élete)
[a kántortanító] javadalmazása lakáson és mellékhelyiségeken kivül készpénzben […] összesen 1004.76 Kkorona. Ezen összeget a díjlevél részletezi
(1910 Veszprémi Hírlap)
Van még az úgynevezett díjlevél, amelyikben meghatározza az a gyülekezet vagy egyházközség, hogy mit is tud nyújtani természetben, illetve készpénzben a papjának
(1991 Országgyűlési Napló)
1941. július 18. keltezésű díjlevele [Szabó Anna tanítónő] fizetését 140 pengőben állapítja meg
(1997 Gödéné Török Ildikó)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások