dika fn 6A

1. (rég v. Tört) ’〈Magyarországon 1848-ig:〉 az országgyűlés által (alkalmanként) kivetett állami (hadi)adó (összege)’ ❖ Díka: (orſzág’ adója.) (1809 Simai Kristóf C3747, 7) | [a hamis pénzt] a publikum meg újra behordja szépen dicába, porcióba, s így szépen megfordul a hamis pénz egyszer minden esztendőben (1879 Jókai Mór CD18) | Ferdinánd és kamarája közigazgatási eredménye, hogy a rendektől megszavazott dica szinte teljes egészében, amint kivetve lőn, hátralék nélkül folyt be (1928 Szekfű Gyula CD42) | [1488-ban] a földbirtokos minden jobbágyporta után egy forint dicát (állami hadiadót) fizetett be a kincstárnak (2000 Veress D. Csaba CD36).

1a. (rég v. Tört) ’ezen adó fizetésének kötelezettsége’ ❖ a dika alá nem eső allodium (1929 Szekfű Gyula CD42) | [1543-ban] már dica alá nem vont jobbágytalan községként szerepel Alsó-Pásztori (1973 Kiss Imre² CD52) | [az 1600-ban bekövetkezett] pusztítás miatt a következő évben Sopron vármegye közgyűlése Bük és Bő lakóit fölmentette mindenféle adózás, dica alól (2000 Gyurácz Ferenc CD36).

2. (rég v. Tört) ’ezen adó fizetendő összegének megállapítása céljából az egy közigazgatási egységhez tartozó birtok, vagyon adóalapként (rovással) számba vehető egysége’ ❖ a’ hadi adóból minden jobbágyi dicára 4 pft 11 kr [esik] (1842 Pesti Hírlap CD61) | 1700-ban Baranya vármegye összeiratott és találtatott benne 16,436 dica, melyután egész évi adója 39,559 frt, 40 dénárt tett (1870 Hatos Gusztáv CD57) | [Az 1730-as években a tényleges vagyoni helyzetre nehéz következtetni,] mert arra sehol sem találunk adatot, mit számítottak egy dicának, pl. hány szarvasmarhát vagy mennyi földet (1973 Kiss Imre² CD52).

3. (rég, ritk) ’adósságnak, tartozásnak, hitelnek rovással történő feljegyzésére szolgáló pálca, fadarab’ ❖ tartoznak az adózó Paraſztok két egy-formán hasított Dikát, avagy Rováſt tartani, a’ mellynek egyikére, a’ 15 krajtzáros a’ máſikára pedig a’ 12 krajtzáros Forſpont metzetteſék-fel, egyik réſze a’ Rovásnak a’ Forſpontot adónál, máſik réſze a’ Hellység adó-ſzedjénél maradjon (1782 Regulamentum militare ford. 7469001, II).

Vö. SzT.; IdSz. dica

dika főnév 6A
1. (rég v. Tört)
〈Magyarországon 1848-ig:〉 az országgyűlés által (alkalmanként) kivetett állami (hadi)adó (összege)
Díka: (orſzág’ adója.)
(1809 Simai Kristóf)
[a hamis pénzt] a publikum meg újra behordja szépen dicába, porcióba, s így szépen megfordul a hamis pénz egyszer minden esztendőben
(1879 Jókai Mór)
Ferdinánd és kamarája közigazgatási eredménye, hogy a rendektől megszavazott dica szinte teljes egészében, amint kivetve lőn, hátralék nélkül folyt be
(1928 Szekfű Gyula)
[1488-ban] a földbirtokos minden jobbágyporta után egy forint dicát (állami hadiadót) fizetett be a kincstárnak
(2000 Veress D. Csaba)
1a. (rég v. Tört)
ezen adó fizetésének kötelezettsége
a dika alá nem eső allodium
(1929 Szekfű Gyula)
[1543-ban] már dica alá nem vont jobbágytalan községként szerepel Alsó-Pásztori
(1973 Kiss Imre²)
[az 1600-ban bekövetkezett] pusztítás miatt a következő évben Sopron vármegye közgyűlése Bük és Bő lakóit fölmentette mindenféle adózás, dica alól
(2000 Gyurácz Ferenc)
2. (rég v. Tört)
ezen adó fizetendő összegének megállapítása céljából az egy közigazgatási egységhez tartozó birtok, vagyon adóalapként (rovással) számba vehető egysége
a’ hadi adóból minden jobbágyi dicára 4 pftpengő forint 11 krkrajcár [esik]
(1842 Pesti Hírlap)
1700-ban Baranya vármegye összeiratott és találtatott benne 16,436 dica, melyután egész évi adója 39,559 frtforint, 40 dénárt tett
(1870 Hatos Gusztáv)
[Az 1730-as években a tényleges vagyoni helyzetre nehéz következtetni,] mert arra sehol sem találunk adatot, mit számítottak egy dicának, pl.például hány szarvasmarhát vagy mennyi földet
(1973 Kiss Imre²)
3. (rég, ritk)
adósságnak, tartozásnak, hitelnek rovással történő feljegyzésére szolgáló pálca, fadarab
tartoznak az adózó Paraſztok két egy-formán hasított Dikát, avagy Rováſt tartani, a’ mellynek egyikére, a’ 15 krajtzáros a’ máſikára pedig a’ 12 krajtzáros Forſpont metzetteſék-fel, egyik réſze a’ Rovásnak a’ Forſpontot adónál, máſik réſze a’ Hellység adó-ſzedjénél maradjon
(1782 Regulamentum militare ford.)
Vö. SzT.; IdSz. dica

Beállítások