díjtalan mn és hsz 

I. mn 14A1 díjatlan (rég)

1. ’anyagi ellenszolgáltatással nem járó, fizetség nélküli 〈munka(végzés)〉’ ❖ [a] Cancellaria a’ fiumei kereskedés- és váltótörvényszéknél megürült kereskedő osztályból választandó díjatlan közbiróságra, Accurti Aloiz ottani kereskedőt nevezte ki (1832 Jelenkor C0224, 465) | [a földesurak] a nép nyomorán élődtek, […] a népet díjtalanul munkára szoriták (1873 Orbán Balázs CD22) | míg az alezredesi képesítést elsajátítja, mint őrnagy díjtalanul szolgál (1903 Morvay Győző CD55) | A brisbane-i lelkész mindig „munkás pap” volt. Ez nagyon megnehezítette gyülekezeti munkáját, amit mindig díjtalanul végzett (1991 Magyar reformátusok CD1210).

1a. (kissé rég)(munkaviszonyban végzett) munkájáért fizetésben, bérben nem részesülő 〈személy, kül. pályakezdő munkavállaló〉’ ❖ [a helytartótanács] keblebeli számvevő-hivatalában […] járulnokká Kuka Athanáz volt díjas gyakornokot; – díjas gyakornokká pedig Dercsik Antal volt díjtalan gyakornokot méltóztatott kegyesen kinevezni (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Emil von Schenckendorff] Görlitzben telepedett meg, ahol 1878–82. díjtalan városi tanácsos volt (1897 PallasLex. CD02) | Rónai elvtárs emlékeztet azokra az időkre, amikor a városházán például 80–90 fiatal dolgozott, mint „díjtalan díjnok” – így nevezték őket (1963 Népszabadság febr. 2. C1500, 7).

2. ’díjfizetéssel nem járó, ingyenes 〈dolog〉’ ❖ Kérjen dijtalan prospektust (1911 Újság 2112001, 2) | A Népstadion területén vásárolt totó-szelvényekhez díjtalan tombolajegy jár (1960 Magyar Nemzet szept. 24. C0355, 7) | Az autóval érkezők az V. kapun hajthatnak be a díjtalan parkolóba (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’ilyen feltételek melletti 〈használatba adás, ill. igénybevétel v. megszerzés〉’ ❖ A’ látogatás e’ leczkékre nézve díjtalan, ’s a’ belépés minden tanulni kivánónak ingyen engedtetik meg (1843 Pesti Hírlap CD61) | Felvincz két szobát városházának megtartva, az épületet dijtalanul átengedte a széknek (1871 Orbán Balázs 8340018, 101) | a szerzők díjtalanul 50 db. különlenyomatot kapnak (1958 Kovács Gábor CD52) | A fenntartási költségek növekedése miatt a díjtalan autópálya-használatot biztosító országok kormányai mindinkább az autópályadíjak bevezetését sürgetik (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2b. (ritk) ’olyan 〈időszak〉, amikor vminek az igénybevétele ingyenes’ ❖ [A múzeumokban] várhatóan megszűnnek a díjtalan látogatási napok (1995 Magyar Hírlap CD09).

II. hsz 0 (rég, ritk)

’megfelelő anyagi ellenszolgáltatás, díjazás nélkül’ ❖ a fogalmazónak, ki számos évekig díjtalan gyakornokoskodott, 800 ft fizetése van (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A székelyeket dijtalan bocsátotta el (1852 Kőváry László C2804, 267) | Portia.[:] Nos, Lorenzo? Számodra is hoz irnokom vigaszt. Nerissa.[:] Igen, s kikaphatd tőlem díjtalan (1864 Ács Zsigmond ford.–Shakespeare CD11).

J: díjazatlan, díjmentes.

Sz: díjtalanság.

Vö. CzF. díjatlan, ~; ÉrtSz.; TESz. díj; ÉKsz.

díjtalan melléknév és határozószó
I. melléknév 14A1
díjatlan 14A1 (rég)
1.
anyagi ellenszolgáltatással nem járó, fizetség nélküli 〈munka(végzés)
[a] Cancellaria a’ fiumei kereskedés- és váltótörvényszéknél megürült kereskedő osztályból választandó díjatlan közbiróságra, Accurti Aloiz ottani kereskedőt nevezte ki
(1832 Jelenkor)
[a földesurak] a nép nyomorán élődtek, […] a népet díjtalanul munkára szoriták
(1873 Orbán Balázs)
míg az alezredesi képesítést elsajátítja, mint őrnagy díjtalanul szolgál
(1903 Morvay Győző)
A brisbane-i lelkész mindig „munkás pap” volt. Ez nagyon megnehezítette gyülekezeti munkáját, amit mindig díjtalanul végzett
(1991 Magyar reformátusok)
1a. (kissé rég)
(munkaviszonyban végzett) munkájáért fizetésben, bérben nem részesülő 〈személy, kül. pályakezdő munkavállaló〉
[a helytartótanács] keblebeli számvevő-hivatalában […] járulnokká Kuka Athanáz volt díjas gyakornokot; – díjas gyakornokká pedig Dercsik Antal volt díjtalan gyakornokot méltóztatott kegyesen kinevezni
(1841 Pesti Hírlap)
[Emil von Schenckendorff] Görlitzben telepedett meg, ahol 1878–82. díjtalan városi tanácsos volt
(1897 PallasLex.)
Rónai elvtárs emlékeztet azokra az időkre, amikor a városházán például 80–90 fiatal dolgozott, mint „díjtalan díjnok” – így nevezték őket
(1963 Népszabadság febr. 2.)
2.
díjfizetéssel nem járó, ingyenes 〈dolog〉
Kérjen dijtalan prospektust
(1911 Újság)
A Népstadion területén vásárolt totó-szelvényekhez díjtalan tombolajegy jár
(1960 Magyar Nemzet szept. 24.)
Az autóval érkezők az V. kapun hajthatnak be a díjtalan parkolóba
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
ilyen feltételek melletti 〈használatba adás, ill. igénybevétel v. megszerzés〉
A’ látogatás e’ leczkékre nézve díjtalan, ’s a’ belépés minden tanulni kivánónak ingyen engedtetik meg
(1843 Pesti Hírlap)
Felvincz két szobát városházának megtartva, az épületet dijtalanul átengedte a széknek
(1871 Orbán Balázs)
a szerzők díjtalanul 50 db.darab különlenyomatot kapnak
(1958 Kovács Gábor)
A fenntartási költségek növekedése miatt a díjtalan autópálya-használatot biztosító országok kormányai mindinkább az autópályadíjak bevezetését sürgetik
(2000 Országgyűlési Napló)
2b. (ritk)
olyan 〈időszak〉, amikor vminek az igénybevétele ingyenes
[A múzeumokban] várhatóan megszűnnek a díjtalan látogatási napok
(1995 Magyar Hírlap)
II. határozószó 0 (rég, ritk)
megfelelő anyagi ellenszolgáltatás, díjazás nélkül
a fogalmazónak, ki számos évekig díjtalan gyakornokoskodott, 800 ftforint fizetése van
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
A székelyeket dijtalan bocsátotta el
(1852 Kőváry László)
Portia.[:] Nos, Lorenzo? Számodra is hoz irnokom vigaszt. Nerissa.[:] Igen, s kikaphatd tőlem díjtalan
(1864 Ács Zsigmond ford.Shakespeare)
Sz: díjtalanság
Vö. CzF. díjatlan, ~; ÉrtSz.; TESz. díj; ÉKsz.

Beállítások