dilettant (3A1) l. dilettáns

dilettáns mn és fn  dilettant (rég)

I. mn 15A6

1. (/ritk) ’vmivel kedvtelésből, nem hivatásszerűen foglalkozó 〈személy(ek csoportja)〉; amatőr’ ❖ Dilettant; Festésben, Muzsikában, Poezisban gyönyörködő és azt valamennyire gyakorló (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 258) | Jövő szombaton a’ dilettans társaság a’ német színpadon Donizetti „Bájital”-át […] fogja előadni (1841 Pesti Hírlap CD61) | Vannak helylyel-közzel dilettans csillagászok, azaz: e tudományt kedves szenvedélyből gyakorló privát tudósok (1855 Vasárnapi Újság CD56) | számtalan vas- és facsónak, köztök valódi lélekvesztők kinálkoznak a dilettáns evezőknek mulatsági eszközül (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Schelble] dilettáns énekkari tagok használatára kitalált gyakorlati zene-oktatás módszere, mely az abszolut hallás kifejlesztését helyezi középpontba, jóval túlélte őt (1931 ZeneiLex. CD49) | Mensdorff, mint a 7. huszárezred parancsnoka, Széchényi Dénesnek fölöttese volt s tudjuk róla, hogy igen ügyes dilettáns-rajzoló is volt (1958 Csapodiné Gárdonyi Klára CD52).

1a. (rég, ritk) ’kedvtelésből, nem hivatásszerűen végzett 〈tevékenység〉, ill. ilyen tevékenységből származó 〈mű〉’ ❖ ébresztő dilettant könyveim (1838 Széchenyi István CD1501) | ha magukat a halakat is megszavaztatnák, ők maguk sem tiltakoznának az ilyen dilettans horgászkodás ellen (1889 Pesti Hírlap 8657001, 10) | a színjátszás már nem a céhek dilettáns vállalkozása (1934 Babits Mihály 9014133, 230).

2. (pejor) ’vmely tevékenységgel kellő szakértelem v. tehetség nélkül foglalkozó 〈személy, csoport〉’ ❖ én a Poézis s Litteraturábol nem csináltam mesterséget ’s Dilettant sem akarok lenni (1818 Bölöni Farkas Sándor C2569, 220) | A dilettans nyelvészek azon hibájába sem esik a czikk, hogy madzagra fűzött szabályokat akarjon octroyálni (1867 Arany László 8015003, 158) | dilettáns zeneszerzőknek (1911 Jász Dezső CD10) | [jellegtelen és jelentéktelen verseket] százával és ezrével gyártanak a dilettáns költők (1928 Ignotus Pál CD10) | Csortos dobolt volna-e egy dilettáns zenekarban? (1997 Magyar Hírlap CD09) | nagyhangú, dilettáns önjelölt agrárpolitikusok (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’kellő tehetség v. szakértelem nélkül végzett, ill. létrehozott 〈tevékenység, ill. mű, előadás stb.〉’ ❖ a’ kocsizörgés, a horkolás valamelly dilettans concerttel fölért (1848 Életképek C0106, 277) | a dilettáns vers, vagy festmény csak szerzője tehetségének gyarló voltát bizonyítja (1937 Komlós Aladár CD10) | a mai nyelvtisztító mozgalom ismét megindította a dilettáns nyelvészkedést és ezzel a hibás szóalkotásokat (1942 Déli Hírlap 2121001, 5) | A lagzis hangvételű zenénél már a csak a szöveg dilettánsabb (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’ilyen tevékenységet, ill. műve(ke)t eredményező 〈eszköz, módszer, színvonal stb.〉’ ❖ Zenét már csak dilettans módra űze (1873 Arany János CD01) | [Császár Ferenc] dilettáns kézzel fordította mindnyájukat (1896 Radó Antal CD44) | Luigi Russolo gyakran dilettáns nívóra süllyed (1913 Berény Róbert CD10) | Dilettáns anyagkezeléssel találkozunk, a nézőknek fölajánlott színpadi jelek nem a kapcsolódó társítások szabadságát engedélyezik (1991 Molnár Gál Péter 2038033, 127).

II. fn 4A

1. ’vmivel kedvtelésből, nem hivatásszerűen foglalkozó személy’ ❖ ennyi Dilettantok’ dítséretét nyertem-el (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 123) | hol a’ közönség elégtelen arra, hogy egy szinjátszó társaságot tápláljon, öszve állanak a’ Dilettánsok mind a’ két nemből, és magok játszanak tehetségekhez alkalmaztatott Drámákat (1796 Kisfaludy Sándor 8243053, 231) | messze marad a’ dilettant azok mögött, kik mesterségöket professio [= foglalkozás, hivatás] gyanánt üzik (1831 Széchenyi István C3903, 133) | [a Turridut alakító énekes] daliás, szép színpadi alak, s amit nem vártunk dilettánstól: színész is (1900 Ady Endre CD0801) | Kisebb városokban is alakultak zeneiskolák jó dilettánsok képzésére (1931 ZeneiLex. CD49) | [Erős Ferenc] munkái a művelt dilettáns valóban inkább önmagának, kisebb társaságának megőrzendő alkotásai (1996 Új Könyvek CD29).

2. (pejor) ’vmely tevékenységgel kellő szakértelem v. tehetség nélkül foglalkozó személy’ ❖ a börzén spekulálni csak ahhoz értő embereknek való. Dilettánsok itt rosszul járnak (1862 Jókai Mór CD18) | Féltem azonban a mesélőket, akiket egyre támad és mar a dilettánsok falkája (1908 Szini Gyula CD10) | dilettánsok, félig-meddig írástudó nagymamák, ügyestollú pedagógusok […] a legprimitívebb iskolamesteri tanításokat is regényként árusították (1961 Földes Anna 9154003, 66) | Nem úgy kezelték önt mint szakmán kívüli dilettánst? (1996 Magyar Hírlap CD09).

Sz: dilettánskodik, dilettánsság.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dilettant lásd dilettáns
dilettáns melléknév és főnév
dilettant 3A1 (rég)
I. melléknév 15A6
1. (/ritk)
vmivel kedvtelésből, nem hivatásszerűen foglalkozó 〈személy(ek csoportja); amatőr
Dilettant; Festésben, Muzsikában, Poezisban gyönyörködő és azt valamennyire gyakorló
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
Jövő szombaton a’ dilettans társaság a’ német színpadon Donizetti „Bájital”-át […] fogja előadni
(1841 Pesti Hírlap)
Vannak helylyel-közzel dilettans csillagászok, azaz: e tudományt kedves szenvedélyből gyakorló privát tudósok
(1855 Vasárnapi Újság)
számtalan vas- és facsónak, köztök valódi lélekvesztők kinálkoznak a dilettáns evezőknek mulatsági eszközül
(1860 Vasárnapi Újság)
[Schelble] dilettáns énekkari tagok használatára kitalált gyakorlati zene-oktatás módszere, mely az abszolut hallás kifejlesztését helyezi középpontba, jóval túlélte őt
(1931 ZeneiLex.)
Mensdorff, mint a 7. huszárezred parancsnoka, Széchényi Dénesnek fölöttese volt s tudjuk róla, hogy igen ügyes dilettáns-rajzoló is volt
(1958 Csapodiné Gárdonyi Klára)
1a. (rég, ritk)
kedvtelésből, nem hivatásszerűen végzett 〈tevékenység〉, ill. ilyen tevékenységből származó 〈mű〉
ébresztő dilettant könyveim
(1838 Széchenyi István)
ha magukat a halakat is megszavaztatnák, ők maguk sem tiltakoznának az ilyen dilettans horgászkodás ellen
(1889 Pesti Hírlap)
a színjátszás már nem a céhek dilettáns vállalkozása
(1934 Babits Mihály)
2. (pejor)
vmely tevékenységgel kellő szakértelem v. tehetség nélkül foglalkozó 〈személy, csoport〉
én a Poézis s Litteraturábol nem csináltam mesterséget ’s Dilettant sem akarok lenni
(1818 Bölöni Farkas Sándor)
A dilettans nyelvészek azon hibájába sem esik a czikk, hogy madzagra fűzött szabályokat akarjon octroyálni
(1867 Arany László)
dilettáns zeneszerzőknek
(1911 Jász Dezső)
[jellegtelen és jelentéktelen verseket] százával és ezrével gyártanak a dilettáns költők
(1928 Ignotus Pál)
Csortos dobolt volna-e egy dilettáns zenekarban?
(1997 Magyar Hírlap)
nagyhangú, dilettáns önjelölt agrárpolitikusok
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
kellő tehetség v. szakértelem nélkül végzett, ill. létrehozott 〈tevékenység, ill. mű, előadás stb.〉
a’ kocsizörgés, a horkolás valamelly dilettans concerttel fölért
(1848 Életképek)
a dilettáns vers, vagy festmény csak szerzője tehetségének gyarló voltát bizonyítja
(1937 Komlós Aladár)
a mai nyelvtisztító mozgalom ismét megindította a dilettáns nyelvészkedést és ezzel a hibás szóalkotásokat
(1942 Déli Hírlap)
A lagzis hangvételű zenénél már a csak a szöveg dilettánsabb
(2000 Magyar Hírlap)
2b.
ilyen tevékenységet, ill. műve(ke)t eredményező 〈eszköz, módszer, színvonal stb.〉
Zenét már csak dilettans módra űze
(1873 Arany János)
[Császár Ferenc] dilettáns kézzel fordította mindnyájukat
(1896 Radó Antal)
Luigi Russolo gyakran dilettáns nívóra süllyed
(1913 Berény Róbert)
Dilettáns anyagkezeléssel találkozunk, a nézőknek fölajánlott színpadi jelek nem a kapcsolódó társítások szabadságát engedélyezik
(1991 Molnár Gál Péter)
II. főnév 4A
1.
vmivel kedvtelésből, nem hivatásszerűen foglalkozó személy
ennyi Dilettantok’ dítséretét nyertem-el
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
hol a’ közönség elégtelen arra, hogy egy szinjátszó társaságot tápláljon, öszve állanak a’ Dilettánsok mind a’ két nemből, és magok játszanak tehetségekhez alkalmaztatott Drámákat
(1796 Kisfaludy Sándor)
messze marad a’ dilettant azok mögött, kik mesterségöket professio [= foglalkozás, hivatás] gyanánt üzik
(1831 Széchenyi István)
[a Turridut alakító énekes] daliás, szép színpadi alak, s amit nem vártunk dilettánstól: színész is
(1900 Ady Endre)
Kisebb városokban is alakultak zeneiskolák jó dilettánsok képzésére
(1931 ZeneiLex.)
[Erős Ferenc] munkái a művelt dilettáns valóban inkább önmagának, kisebb társaságának megőrzendő alkotásai
(1996 Új Könyvek)
2. (pejor)
vmely tevékenységgel kellő szakértelem v. tehetség nélkül foglalkozó személy
a börzén spekulálni csak ahhoz értő embereknek való. Dilettánsok itt rosszul járnak
(1862 Jókai Mór)
Féltem azonban a mesélőket, akiket egyre támad és mar a dilettánsok falkája
(1908 Szini Gyula)
dilettánsok, félig-meddig írástudó nagymamák, ügyestollú pedagógusok […] a legprimitívebb iskolamesteri tanításokat is regényként árusították
(1961 Földes Anna)
Nem úgy kezelték önt mint szakmán kívüli dilettánst?
(1996 Magyar Hírlap)
Sz: dilettánskodik, dilettánsság
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások