diluviális mn 15A2 (rég)

1. (Tud) ’a földtörténeti negyedidőszak első, pleisztocén szakaszát jelentő, lehűlések és felmelegedések váltakozásával jellemezhető 〈kor(szak)〉’ ❖ Vajjon milyen volt az ember maga a diluvialis korszakban? (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az ember létezését két fő korszakra osztják: a diluviális, azaz a paleolitikus kőkorszakra és az azt követő alluviális korszakra (1897 PallasLex. CD02) | [Herman Ottó] a leletek diluviális korból való származásáról az Archaeológiai Értesítőben polemizált Halaváts Gyulával (1971 Farkas Gyula CD30).

1a. (Föld is) ’e korból származó 〈földrajzi v. földtani képződmény〉’ ❖ a Mezőségen, mint aluvialis és diluvialis képződésű helyen, sok gyeptőzegnek kell lenni (1870 Orbán Balázs CD22) | diluvialis iszaprétegek (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | diluviális barna agyag (1937 Szádeczky-Kardoss Elemér CD52) | 1863-ban a bécsi Geologische Reichsanstalt évkönyvében Krenner József közzétette első tanulmányát a budai diluviális mészkő […] szerkezetéről (1996 Nagy Béla CD30).

1b. ’e korból származó 〈maradvány, lelet〉’ ❖ egyre nagyobb számban találtak diluviális csontvázakat (1911 Gábor Ignác CD10) | [A Bükk hegység egyik barlangjában 1915-ben talált] diluviális leletek nagy meglepetést keltettek a szakkörökben (1935 RévaiNagyLex. C5717, 427) | [a Balla-barlangban] reáakadt az egyik magyar tudós a diluviális gyermekcsontokra (1995 Természet Világa CD50).

1c. (Tud) ’e korban élt 〈ember(fajta), ill. állat(ok összessége)〉’ ❖ Új adatok a Kolozsvár vidéki diluvialis fauna ismeretéhez (1888 Magyar írók élete CD27) | [a lösz magába temette] a diluviális ló maradványait (1899 Földtani Intézet évkönyve C0289, 57) | A diluviális ember Szeleta-barlangi jelenlétét a medvecsontok, tűzhelynyomok és 1907-ig negyven darab paleolit kőeszköz feltárása igazolta (1971 Farkas Gyula CD30).

2. (ritk, tréf) ’ósdi, elavult’ ❖ Kaptunk egy világnyi ódonságot, nem új, sőt diluviális romantikát (1905 Ady Endre CD0801) | No hallja, Hanna, és maguk még mindig ezen a diluviális járművön? (1930 Szitnyai Zoltán CD10) | [Csanádi Imre] háborog a „diluviális” elmaradottságon (1986 A magyar irodalom története CD53).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

diluviális melléknév 15A2 (rég)
1. (Tud)
a földtörténeti negyedidőszak első, pleisztocén szakaszát jelentő, lehűlések és felmelegedések váltakozásával jellemezhető 〈kor(szak)
Vajjon milyen volt az ember maga a diluvialis korszakban?
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az ember létezését két fő korszakra osztják: a diluviális, azaz a paleolitikus kőkorszakra és az azt követő alluviális korszakra
(1897 PallasLex.)
[Herman Ottó] a leletek diluviális korból való származásáról az Archaeológiai Értesítőben polemizált Halaváts Gyulával
(1971 Farkas Gyula)
1a. (Föld is)
e korból származó 〈földrajzi v. földtani képződmény〉
a Mezőségen, mint aluvialis és diluvialis képződésű helyen, sok gyeptőzegnek kell lenni
(1870 Orbán Balázs)
diluvialis iszaprétegek
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
diluviális barna agyag
(1937 Szádeczky-Kardoss Elemér)
1863-ban a bécsi Geologische Reichsanstalt évkönyvében Krenner József közzétette első tanulmányát a budai diluviális mészkő […] szerkezetéről
(1996 Nagy Béla)
1b.
e korból származó 〈maradvány, lelet〉
egyre nagyobb számban találtak diluviális csontvázakat
(1911 Gábor Ignác)
[A Bükk hegység egyik barlangjában 1915-ben talált] diluviális leletek nagy meglepetést keltettek a szakkörökben
(1935 RévaiNagyLex.)
[a Balla-barlangban] reáakadt az egyik magyar tudós a diluviális gyermekcsontokra
(1995 Természet Világa)
1c. (Tud)
e korban élt 〈ember(fajta), ill. állat(ok összessége)
Új adatok a Kolozsvár vidéki diluvialis fauna ismeretéhez
(1888 Magyar írók élete)
[a lösz magába temette] a diluviális ló maradványait
(1899 Földtani Intézet évkönyve)
A diluviális ember Szeleta-barlangi jelenlétét a medvecsontok, tűzhelynyomok és 1907-ig negyven darab paleolit kőeszköz feltárása igazolta
(1971 Farkas Gyula)
2. (ritk, tréf)
ósdi, elavult
Kaptunk egy világnyi ódonságot, nem új, sőt diluviális romantikát
(1905 Ady Endre)
No hallja, Hanna, és maguk még mindig ezen a diluviális járművön?
(1930 Szitnyai Zoltán)
[Csanádi Imre] háborog a „diluviális” elmaradottságon
(1986 A magyar irodalom története)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások