dimenzió fn 1A

1. (Tud) ’vmely test (térbeli) kiterjedése’ ❖ Az arányból keletkezett a’ symetria, és az egyiránti fölosztás a’ hosznak, magasnak, és mélynek dimensiói szerint (1840 Henszlmann Imre 8609001, 225) | a fizikusok ideje a térhez hasonlít; a térnek mintegy negyedik dimenziója (1910 Babits Mihály 9014138, 23) | [A számítógépes programban] a sík rajzokat elforgathatjuk, mélységet adhatunk nekik és különböző módon torzíthatjuk – mindezt három dimenzióban (1998 Byte Magazin CD38) | Az ilyen elméletekben [ti. amelyek szerint a Newton-féle gravitációs állandó nem alapvető természeti állandó], amint bizonyos energiaskála fölé jutunk, extra dimenziók nyílnak meg előttünk (2000 Természet Világa CD50).

1a. (Fiz) ’vmely fizikai mennyiség és az alapmennyiségek közötti összefüggést megadó szimbolikus kifejezés, az alapmennyiségek ún. hatványszorzata’ ❖ [Wilhelm Ostwald szerint az affinitás:] energia osztva valamilyen kémiai mennyiséggel. Utóbbi azonban nem fogható fel tömegként vagy súlyként, hanem sajátságos jellegként, mely jelleg dimenzióként nem közelíthető meg (1972 Szabadváry Ferenc CD30) | A hangforrások által keltett hangok teljesítményét, intenzitását és nyomását egy abszolút értékhez való viszonyszám logaritmusával adják meg. Az így kifejezett dimenzió nélküli szám a Bel (1987 Tények könyve CD37) | [az ún. Boltzmann-egyenletben] S az entrópia, k az ún. Boltzmann-állandó (mindkettő dimenziója energia T-1) (1999 Természet Világa CD50).

2. (rendsz. tbsz-ban) (vál) ’méret, mérték, nagyság’ ❖ Dimensio: mérés, méret (1835 Kunoss Endre C2852, 27) | az eszmét ... óriásilag kitágítja minden dimensiókba (1840 Petrichevich Horváth Lázár C3521, 74) | Titánia, boldog házasságuk tizedik évében már ijesztő dimensiókat kezdett venni (1874 Lauka Gusztáv C2901, 47) | A katonai korrupczió […] megdöbbentő dimenziókban tárult fel (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 26) | A hivatalos dokumentáció volumene önmagában is jelzi a zsinat minden vonatkozásban hatalmas dimenzióit. A II. Vatikáni Zsinaton közel 2500 püspök vett részt (2007 Mente Éva ford.–O’Malley 3234002, 376).

3. (birtokszóként, rendsz. tbsz-ban) (vál) ’távlat, lehetőség’ ❖ Nemrég még görcsösen ragaszkodtak egy olyan nyomdaanyaghoz és szedési technikához, amely a linearitás tisztaságát biztosította ugyan, de az élet új dimenzióit figyelmen kívül hagyta (1925 Moholy-Nagy László 1110010, 35) | a barokk minden képzeletet felülmúló s a mai kor emberének sokszor már szinte fárasztó gazdagsága, elképesztő dimenziói (1944 Takács Menyhért CD52) | az ötvenes évek közepéig írott [Weöres-]versek a kísérletezés újabb dimenzióját nyitották meg (1986 Kenyeres Zoltán CD53) | Ha az ember vállalja a hosszabb utazást, a téli sportok új dimenziói nyílnak meg előtte [Andorrában] (2000 Figyelő CD2601).

3a. (rendsz. birtokszóként) ’vmilyen vonatkozás, összefüggés, ill. viszonyrendszer’ ❖ Az író már gyerekkorában magában hordja valamennyi nagy tervének gondolatát. A terv még bizonyára sokáig éretlen, alaktalan és nincs plasztikája. De a legfontosabb dimenziójában kész: a lírája megvan (1909 Jász Dezső CD10) | Kassák reflexiói kizárólag a magánélet, a személyes lét zárt dimenziójában érvényesek (1972 Fülöp László 2018001, 262) | Miért kell pártpolitikai dimenzió mentén mindent ellenezni, ami egyébként az ország érdekét szolgálja? (1999 Országgyűlési Napló CD62).

4. (vál) ’vmely képzeletbeli tartomány, ill. magasabb rendű (szellemi) lét’ ❖ a hetedik dimenzióban lakó szellemekhez (1900 Budapesti Napló ápr. 7. C5243, 7) | várnak a nem ismert tartományok, Az új egek, az új dimenziók (1909 Juhász Gyula¹ 9284182, 222) | arca dermedt, mintha már nem élne, vagy másutt élne, más dimenzióban (1943 Képes Géza 9323016, 34) | a kínzás fortélyos tudománya és játékos gyönyöre valamiképpen már túl van az emberi, a művészileg fölfogható dimenziókon (1969 B. Nagy László 9474010, 239).

Ö: idő~, tér~.

Sz: dimenzionális.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dimenzió főnév 1A
1. (Tud)
vmely test (térbeli) kiterjedése
Az arányból keletkezett a’ symetria, és az egyiránti fölosztás a’ hosznak, magasnak, és mélynek dimensiói szerint
(1840 Henszlmann Imre)
a fizikusok ideje a térhez hasonlít; a térnek mintegy negyedik dimenziója
(1910 Babits Mihály)
[A számítógépes programban] a sík rajzokat elforgathatjuk, mélységet adhatunk nekik és különböző módon torzíthatjuk – mindezt három dimenzióban
(1998 Byte Magazin)
Az ilyen elméletekben [ti. amelyek szerint a Newton-féle gravitációs állandó nem alapvető természeti állandó], amint bizonyos energiaskála fölé jutunk, extra dimenziók nyílnak meg előttünk
(2000 Természet Világa)
1a. (Fiz)
vmely fizikai mennyiség és az alapmennyiségek közötti összefüggést megadó szimbolikus kifejezés, az alapmennyiségek ún. hatványszorzata
[Wilhelm Ostwald szerint az affinitás:] energia osztva valamilyen kémiai mennyiséggel. Utóbbi azonban nem fogható fel tömegként vagy súlyként, hanem sajátságos jellegként, mely jelleg dimenzióként nem közelíthető meg
(1972 Szabadváry Ferenc)
A hangforrások által keltett hangok teljesítményét, intenzitását és nyomását egy abszolút értékhez való viszonyszám logaritmusával adják meg. Az így kifejezett dimenzió nélküli szám a Bel
(1987 Tények könyve)
[az ún. Boltzmann-egyenletben] S az entrópia, k az ún.úgynevezett Boltzmann-állandó (mindkettő dimenziója energia T-1)
(1999 Természet Világa)
2. (rendsz. tbsz-ban) (vál)
méret, mérték, nagyság
Dimensio: mérés, méret
(1835 Kunoss Endre)
az eszmét ... óriásilag kitágítja minden dimensiókba
(1840 Petrichevich Horváth Lázár)
Titánia, boldog házasságuk tizedik évében már ijesztő dimensiókat kezdett venni
(1874 Lauka Gusztáv)
A katonai korrupczió […] megdöbbentő dimenziókban tárult fel
(1906 Mikszáth Kálmán)
A hivatalos dokumentáció volumene önmagában is jelzi a zsinat minden vonatkozásban hatalmas dimenzióit. A II. Vatikáni Zsinaton közel 2500 püspök vett részt
(2007 Mente Éva ford.O’Malley)
3. (birtokszóként, rendsz. tbsz-ban) (vál)
távlat, lehetőség
Nemrég még görcsösen ragaszkodtak egy olyan nyomdaanyaghoz és szedési technikához, amely a linearitás tisztaságát biztosította ugyan, de az élet új dimenzióit figyelmen kívül hagyta
(1925 Moholy-Nagy László)
a barokk minden képzeletet felülmúló s a mai kor emberének sokszor már szinte fárasztó gazdagsága, elképesztő dimenziói
(1944 Takács Menyhért)
az ötvenes évek közepéig írott [Weöres-]versek a kísérletezés újabb dimenzióját nyitották meg
(1986 Kenyeres Zoltán)
Ha az ember vállalja a hosszabb utazást, a téli sportok új dimenziói nyílnak meg előtte [Andorrában]
(2000 Figyelő)
3a. (rendsz. birtokszóként)
vmilyen vonatkozás, összefüggés, ill. viszonyrendszer
Az író már gyerekkorában magában hordja valamennyi nagy tervének gondolatát. A terv még bizonyára sokáig éretlen, alaktalan és nincs plasztikája. De a legfontosabb dimenziójában kész: a lírája megvan
(1909 Jász Dezső)
Kassák reflexiói kizárólag a magánélet, a személyes lét zárt dimenziójában érvényesek
(1972 Fülöp László)
Miért kell pártpolitikai dimenzió mentén mindent ellenezni, ami egyébként az ország érdekét szolgálja?
(1999 Országgyűlési Napló)
4. (vál)
vmely képzeletbeli tartomány, ill. magasabb rendű (szellemi) lét
a hetedik dimenzióban lakó szellemekhez
(1900 Budapesti Napló ápr. 7.)
várnak a nem ismert tartományok, Az új egek, az új dimenziók
(1909 Juhász Gyula¹)
arca dermedt, mintha már nem élne, vagy másutt élne, más dimenzióban
(1943 Képes Géza)
a kínzás fortélyos tudománya és játékos gyönyöre valamiképpen már túl van az emberi, a művészileg fölfogható dimenziókon
(1969 B. Nagy László)
Sz: dimenzionális
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások