dinamóelv fn 2B (Vill)

’az a törvényszerűség, amelynek megfelelően a dinamóban a pólusok kezdeti mágnessége folytán keletkezett feszültség a növekvő mágneses tér hatására fölerősödik,vagyis öngerjesztés történik’ ❖ az u. n. dinamo-elvet először Jedlik Ányos ismerte fel. 1850., sokkal későbben, tőle s egymástól függetlenül Wheatstone, Sir A. Varley s Siemens Werner jutottak ez elvre (1893 PallasLex. CD02) | A dinamóelvet az elkészült géphez csatolt kezelési utasításban [Jedlik Ányos] szabatosabban megfogalmazta. „…a delej forgatása folytán a sokszorozó huzalban villanyfolyam indíttatik, mely a forgatott delej tekercsein átmenvén a delejt erősebbé teszik, ez pedig ismét erősebb villámfolyamot indít s. i. t.” (1974 Horváth Árpád CD30) | A nemzetközi technikatörténet Siemens gépét ismeri el az első dinamóként, de a dinamóelv első megfogalmazójaként nyilvántartja Jedliket (2001 Természet Világa CD50).

dinamóelv főnév 2B (Vill)
az a törvényszerűség, amelynek megfelelően a dinamóban a pólusok kezdeti mágnessége folytán keletkezett feszültség a növekvő mágneses tér hatására fölerősödik,vagyis öngerjesztés történik
az u. n.úgynevezett dinamo-elvet először Jedlik Ányos ismerte fel. 1850., sokkal későbben, tőle s egymástól függetlenül Wheatstone, Sir A.Alfred Varley s Siemens Werner jutottak ez elvre
(1893 PallasLex.)
A dinamóelvet az elkészült géphez csatolt kezelési utasításban [Jedlik Ányos] szabatosabban megfogalmazta. „…a delej forgatása folytán a sokszorozó huzalban villanyfolyam indíttatik, mely a forgatott delej tekercsein átmenvén a delejt erősebbé teszik, ez pedig ismét erősebb villámfolyamot indít s. i. t.s így tovább
(1974 Horváth Árpád)
A nemzetközi technikatörténet Siemens gépét ismeri el az első dinamóként, de a dinamóelv első megfogalmazójaként nyilvántartja Jedliket
(2001 Természet Világa)

Beállítások