dinasztia fn 6A (tulajdonnévi előtaggal is) (Tört is)

1. ’〈monarchiában:〉 az a család, amelyből az uralkodók származnak; uralkodócsalád, uralkodóház’ ❖ [a palota] falai három dynastiát még megélnek (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 415) | hogy a Habsburg-dinasztia tulajdon érdekei ellen küzd, fényesen be van bizonyítva a március 6-i manifesztum által (1849 Jókai Mór CD18) | [Kínában a 14. század második felében Csujuan-csang] Tai-cu néven alapítója lett a XX. (Ming) dinasztiának (1895 PallasLex. CD02) | az Árpád-házi királyokban nemzeti dinasztiája volt a nemzetnek (1918 Schöpflin Aladár CD10) | Tutankhamon – a XVIII. dinasztia tagjaként – i. e. 1352–51-ben, 9 éves korában került a fáraók trónjára (1980 Czeizel Endre 9080001, 335).

2. ’a gazdasági v. a közéletben nemzedékeken át fontos szerepű, nagy hatalmú, ill. vmely szakmában, hivatásban több nemzedéken át tevékenykedő, nagy tiszteletnek örvendő család’ ❖ a’ régi oklevelekben […] a’ határdombok ’s más jelek nevei olly helyeken is magyarul kerülnek elő, hol most egyéb nem hangzik a’ tót nyelvnél; mert a’ tótnak elharapozására tót nemzetségi dynastiáink igen kedvező befolyással működtek (1843 Pesti Hírlap CD61) | A ki nem született kövezőmester, vagy legalább házasság utján nem függ össze egy ilyen dinasztiával, az nehezen fog az ott [ti. a sugárúton] járkálásban gyönyörüséget lelni (1876 Hevesi Lajos C2087, 136) | közhivatalnoki dinasztiát (1913 Ignotus CD10) | A hegedű: a Burka-„dinasztia” apáról fiúra szálló „száraz fá”-ja megfeketedett, agyonkarcolt jószág volt (1956 Urbán Ernő 2005021, 81) | [Luxemburgi Zsigmond híveként] jutottak befolyáshoz, majd idővel vagyonhoz a Perényiek, Marótiak, Csákyak és más későbbi főnemesi dinasztiák ősei (1994 Engel Pál CD17).

Ö: a -dinasztia címszó alatt: artista~, bankár~, építész~, hóhér~, kereskedő~, színész~.

ÖE: ~alapító, ~ellenes, ~változás.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dinasztia főnév 6A (tulajdonnévi előtaggal is) (Tört is)
1.
〈monarchiában:〉 az a család, amelyből az uralkodók származnak; uralkodócsalád, uralkodóház
[a palota] falai három dynastiát még megélnek
(1805 Kazinczy Ferenc)
hogy a Habsburg-dinasztia tulajdon érdekei ellen küzd, fényesen be van bizonyítva a március 6-i manifesztum által
(1849 Jókai Mór)
[Kínában a 14. század második felében Csujuan-csang] Tai-cu néven alapítója lett a XX. (Ming) dinasztiának
(1895 PallasLex.)
az Árpád-házi királyokban nemzeti dinasztiája volt a nemzetnek
(1918 Schöpflin Aladár)
Tutankhamon – a XVIII. dinasztia tagjaként – i. e.időszámításunk előtt 1352–51-ben, 9 éves korában került a fáraók trónjára
(1980 Czeizel Endre)
2.
a gazdasági v. a közéletben nemzedékeken át fontos szerepű, nagy hatalmú, ill. vmely szakmában, hivatásban több nemzedéken át tevékenykedő, nagy tiszteletnek örvendő család
a’ régi oklevelekben […] a’ határdombok ’s más jelek nevei olly helyeken is magyarul kerülnek elő, hol most egyéb nem hangzik a’ tót nyelvnél; mert a’ tótnak elharapozására tót nemzetségi dynastiáink igen kedvező befolyással működtek
(1843 Pesti Hírlap)
A ki nem született kövezőmester, vagy legalább házasság utján nem függ össze egy ilyen dinasztiával, az nehezen fog az ott [ti. a sugárúton] járkálásban gyönyörüséget lelni
(1876 Hevesi Lajos)
közhivatalnoki dinasztiát
(1913 Ignotus)
A hegedű: a Burka-„dinasztia” apáról fiúra szálló „száraz fá”-ja megfeketedett, agyonkarcolt jószág volt
(1956 Urbán Ernő)
[Luxemburgi Zsigmond híveként] jutottak befolyáshoz, majd idővel vagyonhoz a Perényiek, Marótiak, Csákyak és más későbbi főnemesi dinasztiák ősei
(1994 Engel Pál)
ÖE: dinasztiaalapító, dinasztiaellenes, dinasztiaváltozás
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások